Zasilacze ogrzewania zwrotnic

Bezpieczne zasilanie

Bezpieczne zasilanie

Zasilacz systemów bezpieczeństwa.

Korzyści dla klienta

  • Szybkie wyzwalanie standardowych wyłączników instalacyjnych za pomocą technologii Selective Fuse Breaking (SFB).
  • Unikanie uszkodzeń dzięki prewencyjnemu nadzorowi działania.
  • Niezawodny rozruch ciężkich obciążeń dzięki statycznej rezerwie mocy POWER BOOST.
  • Szerokie spektrum zastosowań dzięki szerokiemu zakresowi temperatur roboczych od -40°C do +70°C.
  • Zbadane zgodnie z wymogami EN 50155

Zastosowanie

Redundantna konstrukcja zasilania za pomocą QUINT POWER  

Redundantna konstrukcja zasilania za pomocą QUINT POWER

Zwrotnice są wystawione na działanie skrajnych warunków pogodowych. Aby zagwarantować ich działanie także w zimie, wyposaża się w układy ogrzewające. Zarówno sterowanie zwrotnicami jak i nagrzewnice muszą być niezawodnie zasilane prądem stałym 24 V. Dokonuje się tego za pomocą redundantnej konstrukcji układu zasilającego.

Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo pracy, równolegle połączone ładowarki 24 V muszą być zasilane z dwóch niezależnych sieci. Kolej dysponuje do tego celu napięciem 230 V o częstotliwości 16,7 Hz, które transformator generuje z napięcia sieci trakcyjnej 15 kV. Stosuje się także napięcie 230 V i 50 Hz dostarczycieli prądu.

Rozwiązanie

Zasilacze serii QUINT POWER  

Zasilacze serii QUINT POWER

Firma Phoenix Contact oferuje w postaci serii urządzeń QUINT POWER zasilacze nadające się do stosowania w technice sygnałowej. Cztery moduły ze znamionowym prądem wyjścia 5 do 20 A spełniają wymogi dyrektywy kolejowej EN 50155 i nadają się do stosowania w pojazdach szynowych.

Stosowane w technice sygnałowej komponenty powinny poza odpornością na wibracje i udary cechować się także odpornością na wpływy atmosferyczne. Bez względu na to, czy komponenty są wystawione na działanie wysokich temperatur czy zimna, wilgotnego czy suchego powietrza, oferujemy do stosowania w technice sygnałowej produkty, zgodne z podwyższonymi wymaganiami oraz wyróżniające się jakością, niezawodnością i trwałością.

Niezawodna praca od 16,7 Hz częstotliwości wejściowej

Zasilacze nadają się do pracy z 16,7 Hz na wejściu. Za pomocą transformatora wykorzystuje się napięcie z sieci trakcyjnej. Wszystkie zasilacze można dla zwiększenia mocy albo utworzenia układów redundantnych, łączyć równolegle.

Zasilacze prądowe QUINT POWER są bardzo trwałe. Wszystkie moduły, certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy EN 50155 są przygotowane do pracy w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +70°C. Technologia Selective Fuse Breaking (SFB) dostarcza przez 12 ms do prąd o nawet sześciokrotnej wartości prądu znamionowego, pozwalający szybko wyzwalać standardowe wyłączniki instalacyjne. Uszkodzone tory prądowe są wyłączane selektywnie, zakres usterki ulega ograniczeniu, a podstawowe elementy urządzenia nadal pracują.

Prewencyjny monitoring działania

Ciągłe monitorowanie napięcia i prądu wyjściowego zapewnia kompleksową diagnozę. Funkcja prewencyjnego monitorowania pokazuje krytyczne stany robocze i zgłasza je do sterownika zanim wystąpią awarie.

QUINT POWER z lakierowaniem ochronnym

Zasilacze w kolejnictwie  

Zasilacze spełniają najwyższe wymagania

Ochronne lakierowanie obwodów drukowanych zapewnia niezawodną pracę zasilaczy także przy ekstremalnych oddziaływaniach atmosferycznych w postaci kurzu, korozyjnych gazów czy wilgotności powietrza na poziomie 100%.

Moduły QUINT POWER chronią niezawodnie przed przestojami spowodowanymi przez:

  • prądy upływu spowodowane przez korozję, występujące głównie w otoczeniu o wilgotności powietrza przekraczającej 60%;
  • migrację elektrochemiczną, przy której na obwodzie drukowanym tworzy się warstwa wilgoci, uszkadzająca ścieżki i spoiwa lutownicze.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410