Cyfrowy bliźniak

Cyfrowy bliźniak

Porównanie stanu „as planned” i „as built”

Zoptymalizowane utrzymanie ruchu dzięki lepszej jakości danych.

W dużych zakładach przemysłu przetwórczego wykorzystuje się wiele zasobów do aktualizacji dokumentacji systemów. Pracownicy działu utrzymania ruchu lub firm zewnętrznych przeprowadzają regularne przeglądy linii produkcyjnych i dokumentują stwierdzone zmiany za pomocą tzw. czerwonych wpisów. W trakcie przenoszenia wpisów z list papierowych na schemat P&ID istnieje niebezpieczeństwo popełnienia błędu. Dlatego w przypadku zaprzestania produkcji lub zmian danego produktu nie można ocenić informacji producenta. Ze względu na ciągłe zmiany urządzeń obiektowych i niekiedy brak informacji nie można zaplanować wymaganych zapasów magazynowych. Znacznie utrudnia to wymianę urządzeń.

80% linii technologicznych jest wyposażonych w urządzenia obiektowe kompatybilne z HART, lecz jedynie 5% z nich wykorzystuje te sygnały cyfrowe. Phoenix Contact umożliwia dostęp do danych HART i udostępnia niezbędne do tego dane obiektowe w formacie OPC UA bez sprzężeń zwrotnych. Dzięki dodatkowym inteligentnym danym urządzeń obiektowych zapewniamy cyfrową przejrzystość systemu, czyli tzw. cyfrowego bliźniaka. Ta przejrzystość znacznie usprawnia obsługę techniczną, utrzymanie ruchu i dyspozycyjność. 

Korzyści

  • Aktualne, rzeczywiste dane systemu dostępne w każdej chwili dzięki automatycznej dokumentacji powykonawczej (as built)
  • Dzięki kompleksowemu podłączeniu urządzeń obiektowych nie jest już konieczne ręczne ewidencjonowanie zainstalowanych urządzeń obiektowych HART
  • Szybkie usuwanie błędów lub brak przestojów w przypadku zaprzestania produkcji lub zmian urządzeń dzięki zoptymalizowanym zapasom magazynowym

Lista inwentaryzacyjna urządzeń HART –
łatwe porównanie stanu „as planned” i „as built”

Nasza dostępna z poziomu przeglądarki lista inwentaryzacyjna zawiera aktualne dane wszystkich urządzeń obiektowych. Dla lepszej czytelności stwierdzone zmiany są wyświetlane w ramce. Ułatwia to przenoszenie czerwonych wpisów do dokumentacji systemu. Dodatkowo listy inwentaryzacyjne można eksportować. Stanowi to doskonałą podstawę dla cyfrowego bliźniaka (Digital Twin).

Lista inwentaryzacyjna w przeglądarce  

Przykładowa lista inwentaryzacyjna w przeglądarce

Od obiektu do IoT

Wyjście elektryczne sygnałów HART umieszcza się bez sprzężeń zwrotnych między obiektem a systemem sterowania. Dane urządzeń obiektowych są znormalizowane i ujednolicone. Mogą być one wykorzystywane do dodatkowych celów, np. do predykcyjnego utrzymania ruchu lub zrównoważonej optymalizacji procesów.

Chcesz otrzymać informacje na temat zastosowania naszego rozwiązania w Twoim zakładzie?

Chętnie Ci doradzimy i wyjaśnimy wspólnie wymagania projektu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Używanie cyfrowego bliźniaka z HART

Transmisja LinkedIn Live „Cyfrowy bliźniak”