Komunikacja za pomocą magistrali obiektowej poprzez istniejące przewody dalekosiężne

Komunikacja za pomocą magistrali obiektowej poprzez istniejące przewody dalekosiężne

Wykorzystanie wolnych par żył do technologii magistrali obiektowej

Niskie nakłady instalacyjne, zsieciowanie w korzystnej cenie, elastyczność dzięki technologii magistrali obiektowej.

Zalety

  • Niskie koszty instalacji dzięki wykorzystaniu wolnych żył w instalacji przewodów dalekosiężnych
  • Krótka przerwa w produkcji dzięki prostej instalacji i uruchomieniu
  • Duże spektrum zastosowań dzięki optymalnej jakość transferu na odległość do 20 km
  • Zabezpieczone w perspektywie przyszłościowej dzięki możliwości rozszerzenia zintegrowanej instalacji magistrali obiektowej
  • Sprawdzone rozwiązanie — od lat stosowane w wielkich niemieckich przedsiębiorstwach chemicznych

Zastosowanie

Podczas długiego cyklu życia instalacji technologii przetwórczej nieustannie optymalizuje się i rozbudowuje jej części oraz odnawia technikę obiektową i sterującą. Pomieszczenia rozdzielni pozostają jednak w pierwotnych miejscach, a zainstalowane okablowanie powinno przetrwać instalację. W pewnym momencie użytkownicy stają w związku z tym przed następującym problemem: zaplanowane przed dziesiątkami lat rezerwy na przykład w zakresie przewodów dalekosiężnych zaczynają się kończyć.

Jedyną możliwością zaradzenia temu problemowi jest nowoczesna technologia magistralowa. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa zarówno PROFIBUS, jak i pochodne Ethernetu.

Klasycznie stosowane, wielobiegunowe przewody dalekosiężne nie nadają się na magistrale obiektowe. Wprowadzenie tej technologii wymagało dotychczas układania specjalnych standaryzowanych kabli (ekranowanych, ze skręconymi żyłami) i konfekcjonowania przez fachowy personel. Wynikające z tego wysokie koszty instalacji i dłuższe czasy przestoju w produkcji oznaczają dla użytkownika ogromny nakład finansowy.

Typowa transmisja sygnału z obiektu do rozdzielni  

Typowa transmisja sygnału z obiektu do rozdzielni

Rozwiązanie

Przemysłowe rozszerzenia PROFIBUS albo Ethernetu  

Przemysłowe rozszerzenia PROFIBUS albo Ethernetu

Za pomocą prostej sztuczki firma Phoenix Contact umożliwia wykorzystanie być może dwóch ostatnich wolnych żył przewodu dalekosiężnego do komunikacji PROFIBUS albo Ethernet.

Działa to na odległość kilku kilometrów, bez ekranowania i szczególnego uwzględniania typu kabla. Możliwe jest na przykład przetworzenie sygnału PROFIBUS albo Ethernet na niezwykle odporną technologię SHDSL.

Najpierw sygnał magistrali jest przetwarzany na sygnał SHDSL (Symmetric Digital Subscriber Line), a po transmisji odcinkiem kabla ponownie na sygnał magistrali.

Komunikacja na tym odcinku kabla przebiega transparentnie i jest nierozpoznawalna dla urządzenia Master. Dzięki temu można wyeliminować skomplikowane połączenie i konfigurację urządzeń za pomocą pliku GSD albo DTM.

Szeregowy transfer danych za pomocą przemysłowych ekstenderów  

Przemysłowe ekstendery wykorzystują ostatnią parę żył do szeregowego transferu danych do odległej stacji I/O

Jeżeli utworzone zostało połączenie za pomocą magistrali obiektowej, należy dokonać wyboru:

  • zainstalować w obiekcie oddalony system I/O, a w rozdzielni urządzenie Master magistrali obiektowej
  • albo zbierać w obiekcie pojedyncze sygnały za pomocą multipleksera i krosować je w rozdzielni na wolnych kartach I/O.
z lewej: struktura liniowa (2-drutowa) / z prawej: połączenie punkt do punktu (2-drutowe)  

z lewej: struktura liniowa (2-drutowa) / z prawej: połączenie punkt do punktu (2-drutowe)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410