Bezprzewodowa transmisja sygnałów w firmie GDF SUEZ w Lingen

Dostawca energii GDF SUEZ Deutschland

Firma GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH zajmuje się poszukiwaniem, wydobywaniem i sprzedażą gazu ziemnego i ropy naftowej w Niemczech.

Dzięki innowacyjnej technologii i wybitnej specjalistycznej wiedzy swoich pracowników spółka przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie.

Firma stanowi część grupy GDF SUEZ – jednego z największych na świecie koncernów energetycznych.

Aplikacja

Na polu naftowym Bramberge, dziesięć kilometrów na północ od Lingen, firma GDF Suez E&P Deutschland GmbH pozyskuje surową ropę naftową i gaz ziemny. Mieszanina ropy naftowej, gazu i słonej wody jest tłoczona z głębokości prawie 900 metrów.

Woda złożowa po oddzieleniu jest tłoczona do pomp wstrzykujących. Pompy tłoczą wodę z powrotem do skał magazynujących za pośrednictwem sześciu odwiertów iniekcyjnych na krawędzi pola naftowego.

Ciśnienie wtłaczania przy odwiertach musi być kontrolowane w ciągły sposób jako najważniejszy parametr procesowy; początkowo odbywało się to jedynie poprzez obchody kontrolne i ręczną rejestrację danych.

Rozwiązanie

Rozwiązanie radiowe Trusted Wireless  

Rozwiązanie radiowe Trusted Wireless

„Przy poszukiwaniu alternatywy dla wymagającego dużych nakładów układania kabli zdecydowaliśmy się na rozwiązanie radiowe — Trusted Wireless firmy Phoenix Contact” wyjaśnia Friedrich Schulte, odpowiedzialny za technikę AKPiA w firmie GDF SUEZ.

Za pomocą modułów radiowych Trusted Wireless pan Schulte mógł przyłączyć dwa niekorzystnie położone odwierty. Aby można było transmitować wartości pomiarowe z odwiertu leżącego na jednej krawędzi pola do oddalonej o 600 metrów centralnej pompy wstrzykującej konieczne było nawet pokonanie linii kolejowej.

Rozwiązanie z użyciem kabla spowodowałoby tutaj duże nakłady na prace ziemne. „Podkopy pod szynami kolejowymi oznaczają wysokie koszty i środki zabezpieczające oraz nakłady administracyjne i procedury zezwoleń” wyjaśnia pan Schulte. „Dzięki rozwiązaniu radiowemu mogliśmy tego uniknąć.”

Łącze radiowe zostało zbudowane przy użyciu systemu transmisji bezprzewodowej RAD-Line-I/O. Transmituje ono dwa sygnały cyfrowe i jeden sygnał analogowy pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Dzięki zastosowaniu anten kierunkowych z obszernego programu akcesoriów bezprzewodowych odległość 600 metrów nie stanowi problemu nawet w ciężkich warunkach otoczenia.

Technika radiowa Trusted Wireless stosowana w modułach RAD-Line-IO nie jest również zakłócana przez ruch kolejowy, ani przez instalacje wysokiego napięcia.

Drugi odwiert leży również w trudnym terenie — na połudiowo-wschodnim krańcu pola naftowego. Brakuje tutaj jakiejkolwiek infrastruktury. Moduły radiowe i czujniki są zasilane z zasilaczy solarnych, które firma Phoenix Contact zaprojektowała dla zastosowań w przemysłowych aplikacjach radiowych.

Moduł solarny, oprócz ogniw słonecznych, ma wstępnie skonfigurowaną szafę sterowniczą z ładowarką, akumulatorami i ochroną przeciwprzepięciową.

Podsumowanie

Stacje pomiarowe na odwiertach firmy GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH w Emsland musiały być do tej pory codziennie obchodzone. Było to konieczne, aby rejestrować wartości ciśnienia wstrzykiwania wody.

Teraz informacje te są transmitowane w ciągły sposób za pośrednictwem rozwiązania radiowego Trusted Wireless firmy Phoenix Contact.

Podnosi to znacznie bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410