Koncepcja okablowania systemowego skraca czasy wdrożenia nowego układu sterowania

Przegląd

Granulat z polistyrenu  

Paleta produktów Trinseo obejmuje żywice termoplastyczne, np. polistyrol

  • W zakładzie produkcji tworzyw sztucznych zaplanowano zastąpienie ponad 30-letniego układu sterowania nowoczesnym rozwiązaniem.
  • Kompleksowa koncepcja okablowania systemowego zapewnia szybkie i bezbłędne przesyłanie sygnałów z obiektu do szaf sterowniczych nowego systemu ABB.
  • Po testach prawidłowości wystarczy sprawdzić tylko jeden sygnał z każdego adaptera.

Profil klienta

Zakład Trinseo w Tessenderlo  

Zakład Trinseo w Tessenderlo

Spółka Trinseo Plastics należąca do koncernu branży tworzyw sztucznych Trinseo specjalizuje się w produkcji specjalnych polimerów.

Paleta produktów obejmuje szereg żywic termoplastycznych. Należą do nich również materiały z polistyrenu, produkowanego w zakładzie w belgijskim Tessenderlo.

Zastosowanie

Global Process Control Engineer Wim van Drongelen  

Wim van Drongelen jest odpowiedzialny za modernizację we wszystkich zakładach

Dotychczasowy system sterowania linii produkcyjnych Trinseo został oddany do użytku w 1984 roku. Gdy okazało się, że niedługo nie będzie już możliwości zapewnienia dostaw części zamiennych, podjęto decyzję o modernizacji.

W ramach optymalizacji dokonano wymiany używanego dotąd we wszystkich zakładach układu sterowania. Stworzenie projektu modernizacji układu sterowania powierzono Wimowi van Drongelen, Global Process Control Engineer.

Wspólnie ze specjalistami w dziedzinie okablowania systemowego z firmy Phoenix Contact stworzył on i zrealizował spójną koncepcję rozwiązania. Rozwiązanie uwzględniające przyszłe potrzeby musi spełniać następujące wymagania:

  • Zachowanie istniejącego oprzewodowania obiektowego
  • Szybkie wdrożenie w poszczególnych zakładach
  • Redukcja niezbędnych testów I/O
  • Realizacja strategii „zero błędów”
  • Minimalizacja kosztów modernizacji

Rozwiązanie

Zainstalowana fabrycznie szafa systemu sterowania  

Szafa systemu sterowania z modułami interfejsowymi VIP i podłączonymi kablami systemowymi

Nowym układem sterowania zastosowanym w Trinseo jest sterownik S800 firmy ABB, którego karty I/O łączy się z sygnałami obiektowymi pojedynczymi przewodami. Aby zapewnić szybkie i bezbłędne wdrożenie nowego systemu, po stronie I/O zastosowano pasywne moduły interfejsowe serii VIP VARIOFACE Professional, które przenoszą sygnały sterowania 1:1 na wielobiegunowy wtyk.

Moduły te wyróżniają się zwartą i wytrzymałą konstrukcją. Wtyki kabli systemowych VIP są również bardzo wytrzymałe, bowiem są zalewane specjalną metodą. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia przewodów podczas montażu.

Wyzwanie polegało na tym, aby listwy ze złączkami również po stronie obiektu wyposażyć we wtyk wielobiegunowy. Zadanie to zrealizowano poprzez użycie adapterów złączek, montowanych zamiast przewodów bezpośrednio na listwach ze złączkami. Tutaj ważne było uwzględnienie przede wszystkim warunków istniejącej instalacji oraz uniknięcie błędów. Dlatego stworzono wersje jedno- i wielopoziomowych złączek szynowych oraz wersji do montażu z lewej i prawej strony. Oznakowanie różnymi kolorami zapewnia łatwiejszą identyfikację i szybsze kontrole systemu.

W celu sprawdzenia koncepcji w praktyce najpierw przeprowadzono jej weryfikację i optymalizację na zminiaturyzowanej linii produkcyjnej. Następnie rozpoczęła się trwająca rok faza modernizacji. „Musieliśmy dokonać migracji 2500 sygnałów I/O”, mówi Wim van Drongelen. „Wszystkie sygnały wymagały pomiaru i struktury według nowej koncepcji. Szafy sterownicze I/O wraz z oprogramowaniem zostały wykonane i dostarczone w ciągu ośmiu miesięcy”.

Po ustawieniu szaf sterowniczych i usunięciu starych przewodów zamontowano adaptery złączek i podłączono ułożone uprzednio kable systemowe. Dzięki odpowiedniej strukturze systemu po testach prawidłowości nie było konieczności przeprowadzania 100-procentowej kontroli sygnałów. Wyrywkowo sprawdzano jedynie jeden sygnał na każdy adapter.

Podsumowanie

Poprzez zastosowanie adapterów stworzonych specjalnie na potrzeby tego systemu oraz standardowych komponentów okablowania systemowego Phoenix Contact udało się zrealizować przejrzysty system sterowania według określonej struktury.

Adaptery złączek, gotowe do połączenia kable systemowe oraz pasywne moduły interfejsowe w połączeniu z zainstalowanymi fabrycznie szafami sterowniczymi umożliwiają szybką i bezbłędną wymianę układu sterowania. Liczbę wymagających testów I/O zredukowano do 15–20 procent. Skróciło to czas wymiany obejmującej również testy obciążeniowe o dwa tygodnie i obniżyło koszty. Ponadto można było szybciej wznowić produkcję.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: