Firma BASF stawia na innowacyjny przekaźnik sprzęgający

Przekaźniki sprzęgające i transoptory w zakładzie BASF w Ludwigshafen

W dziedzinie przekaźników sprzęgających według obiegowej opinii nie ma już miejsca na prawdziwe innowacje.

Tych uniwersalnych i wytrzymałych pomocników stosuje się w przemyśle na wielomilionową skalę. W prawie niewidoczny sposób wypełniają swoje zadania pomiędzy sterownikiem i instalacją: adaptują sygnały, separują galwanicznie i powielają.

Przekaźniki sprzęgające nowej generacji pomagają jednak również znacznie zminimalizować koszty. W zakładzie BASF w Ludwigshafen postawiono na innowacyjny system przekaźników sprzęgających i transoptorów firmy Phoenix Contact.

Aplikacja

Od czasu założenia firmy BASF zakład w Ludwigshafen rozwinął się do światowej wielkości spójnego areału przedsiębiorstwa chemicznego.

Przykładem zakresu produkcji jest fabryka witamin, w której produkuje się rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A i E. Prawie wszystkie etapy wstępne skomplikowanych syntez są wykonywane samodzielnie i dostarczane rurociągami bezpośrednio do fabryki witamin. Sterowanie produkcją przejmują nowoczesne systemy kierowania procesami, których przewody sygnałowe są prowadzone poprzez standaryzowane stanowiska rozrządcze.

Do wzmacniania sygnałów do czujników zastosowano przekaźniki sprzęgające systemu PLC-INTERFACE firmy Phoenix Contact o szerokości tylko 6,2 mm. Do zaadaptowania na sterowniku sygnałów zwrotnych ze strony pola służą moduły PLC-INTERFACE o takiej samej budowie.

Rozwiązanie

PLC-INTERFACE firmy Phoenix Contact  

PLC-INTERFACE firmy Phoenix Contact

Szczególną zaletą jest wtykowa zasada osadzania przekaźników sprzęgających i transoptorów. Każdy kanał może zostać optymalnie dostosowany do aplikacji, zależnie od napięcia, mocy i częstości łączeń.

Jeżeli zmienione warunki wymagają zastosowania transoptora zamiast przekaźnika: wtedy dopasowanie może nastąpić również później i w dowolny sposób, w kilka sekund i bez zdejmowania okablowania.

Typoszeregi dostępne we wszystkich typowych napięciach sterujących są oferowane z przyłączami sprężynowymi lub śrubowymi.

System jest kompletowany poprzez docelowy osprzęt, taki jak różnego rodzaju mostki, płytki separacyjne, złącza zasilające i tabliczki z oznaczeniami urządzeń z programu standardowych złączy rzędowych firmy Phoenix Contact.

Podsumowanie

System PLC-INTERFACE oszczędza koszty według formuły: obniżanie zapotrzebowania na miejsce, nakładów na okablowanie, zapotrzebowania czasu i nakładów na montaż przy jednoczesnej poprawie przejrzystości i podwyższeniu bezpieczeństwa.

Kluczem do tego jest wtykowy, wstrząsoodporny system mostkowania PLC. Bezpieczna separacja pomiędzy wejściem/wyjściem oraz wykonanie przekaźnika w stopniu ochrony IP67 były dwoma najważniejszymi kryteriami decyzyjnymi firmy BASF na korzyść PLC-INTERFACE firmy Phoenix Contact.

Przy wszelkiej świadomości kosztów priorytetem w przemyśle chemicznym jest bezpieczeństwo.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410