Farmy zbiorników

Farmy zbiorników

Kompleksowe monitorowanie

Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia oraz szerokiej oferty produktów do monitorowania zbiorników i zaworów.

Farmy zbiorników składają się ze zbiorników o różnej wielkości, niekiedy o pojemności powyżej 100 000 m3. Ciągłe napełnianie i opróżnianie zbiorników wymaga monitorowania. Konieczne jest również zainstalowanie niezawodnej ochrony przed przepełnieniem. Nieodzownym wyposażeniem jest automatyczna kontrola pozycji zaworów.

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór wyposażenia do obszarów zagrożonych wybuchem – bezpieczne modułowe systemy sterowania i I/O, systemy zdalnego sterowania i zdalnego serwisowania oraz kondycjonery sygnałów. Rozwiązania te zapewniają pełną automatyzację zbiorników.

Zalety

  • Sprawdzone bezpieczeństwo z użyciem urządzeń z certyfikatem SIL­ do ochrony przed przepełnieniem
  • Standardowa komunikacja czujników z wyposażeniem I/O wg NAMUR
  • Partner w dziedzinie monitorowania zbiorników i zaworów dzięki szerokiemu wyborowi produktów oraz znajomości branży i rozwiązań

Monitorowanie pozycji zaworów

Rozwiązanie do monitorowania pozycji zaworów  

Rozwiązanie do monitorowania pozycji zaworów

Zmniejszenie awaryjności rurociągów i systemu transportu pozwala obniżyć koszty.

Modułowe rozwiązanie do monitorowania pozycji zaworów za pomocą czujników NAMUR umożliwia nieprzerywane potwierdzanie i analizowanie wszystkich procesów na terenie obiektu.

Ochrona przed przepełnieniem

Systemy sterowania i komponenty Safety do ochrony przed przepełnieniem  

Systemy sterowania i komponenty Safety do ochrony przed przepełnieniem

Zautomatyzowane napełnianie zbiorników ma wiele zalet. Do niezawodnej ochrony przed przepełnieniem konieczny jest jednak niezależny system bezpieczeństwa wg SIL 2.

Tylko w ten sposób można zagwarantować niezawodne przełączenie zaworów dolotowych w sytuacji awaryjnej. Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązania – redundancyjne systemy sterowania i komponenty z dziedziny Safety.

Kontrola poziomu napełnienia

Pracownik kontrolujący poziom w jednym ze zbiorników  

Monitorowanie poziomu i szybka reakcja

Efektywne zarządzanie farmą zbiorników wymaga ciągłego kontrolowania poziomu w zbiornikach oraz temperatury i ciśnienia. System składający się z różnych czujników, częściowo w obszarze Ex, rejestruje odpowiednie wartości pomiarowe.

Oferujemy odpowiedni zestaw systemu sterowania i urządzeń komunikacyjnych, który umożliwia przesyłanie i przetwarzanie tych sygnałów oraz szybką reakcję.

Kompleksowe rozwiązania do automatycznego zarządzania farmą zbiorników

Za pomocą szerokiej palety produktów z certyfikatem SIL do bezpieczeństwa funkcjonalnego, kondycjonerów sygnałów Ex i
oraz modułowych systemów sterowania stworzysz efektywny system regulacji poziomu.

Równolegle do regulacji poziomu instaluje się zabezpieczenie przez przepełnieniem, które w sytuacji awaryjnej włącza zawór bezpieczeństwa i odcina dopływ surowca.

Kompleksowe rozwiązania do automatycznego zarządzania farmą zbiorników  

Kompleksowe rozwiązania Phoenix Contact umożliwiają efektywną i bezpieczną automatyzację systemu zarządzania farmą zbiorników

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410