Monitorowanie stanu z poziomu WWW przez systemy gaśniczy do zbiorników ropy

Przegląd

Głowica tryskacza z ampułkami  

Ampułki tryskacza gwarantują, że środek gaśniczy wydobędzie się jedynie z głowicy tryskacza

  • Holenderska firma Saval BV stworzyła specjalny system gaśniczy do zbiorników z pływającym dachem przeznaczonych do przechowywania surowców kopalnych.
  • Centralne rozwiązanie do monitoringu za pomocą dwóch cyfrowych sygnałów w dowolnym momencie informuje o stanie systemu ochrony przeciwpożarowej.
  • Sterowniki i moduły I/O z serii Inline firmy Phoenix Contact umożliwiają monitorowanie stanu systemu z poziomu WWW.
  • Wizualizacja informuje o stanie czujnika ciśnienia i poziomu oraz zasilania, a w przypadku zakłóceń wyświetla odpowiedni alarm.

Profil klienta

Budynki firmowe Saval BV w holenderskiej Bredzie  

W Bredzie projektowane i produkowane są automatyczne systemy gaśnicze (źródło zdjęcia: Saval BV)

Firma Saval BV, mająca siedzibę w holenderskiej Bredzie, należy do SK FireSafety Group. Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w produktach i systemach bezpieczeństwa pożarowego dla przemysłu i ma ponad 85 lat doświadczenia.

Ponad 200 pracowników w siedzibie głównej w Bredzie projektuje, produkuje i konserwuje różnorodne systemy gaśnicze oraz lokalizacji pożarów.

Zastosowanie

Zbiorniki ze środkiem gaśniczym na krawędzi dachu pływającego  

Zbiorniki ze środkiem gaśniczym są zamontowane na krawędzi dachu pływającego (źródło zdjęcia: Saval BV)

Ze względu na wysokie ryzyko wybuchu niezwykle istotną kwestią jest bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie ropy naftowej i innych surowców kopalnych. W przypadku stosowanych najczęściej zbiorników z dachem stałym pojawia się tak zwane oddychanie zbiornika między przechowywanym materiałem a zamontowanym na stałe dachem. Oprócz zmniejszenia ilości przechowywanego materiału prowadzi to do zwiększenia ryzyka eksplozji.

Alternatywnym rozwiązaniem są zbiorniki z dachem pływającym, których dach nie jest przymocowany na stałe, lecz pływa na magazynowanej cieczy. Tutaj istnieje jednak zagrożenie, że gaz wydobywający się z uszczelnienia zapali się od wyładowań elektrostatycznych. Jeśli ogień nie zostanie zauważony, może rozwinąć się w niekontrolowane ognisko pożarowe.

System gaśniczy zaprojektowany przez firmę Saval składa się z pojedynczych pojemników ze środkiem gaśniczy, do których są podłączone liczne głowice tryskaczy. Zapewniają one, że płomienie są gaszone w sposób ukierunkowany i że środek gaśniczy nie rozprzestrzeni się na szersze obszary uszczelnienia dachu pływającego.

Rozwiązanie

Modułowy sterownik PROFINET z iskrobezpiecznymi modułami I/O serii Inline-Ex-i  

Pojemnik EXD SK 3100 z modułowym sterownikiem PROFINET i iskrobezpiecznymi modułami I/O

W ramach automatyzacji systemu gaśniczego monitorowane są dwa sygnały cyfrowe informujące o stanie systemu przeciwpożarowego. Centralne rozwiązanie działa w taki sposób, że sygnały cyfrowe są przesyłane kablowo do panelu monitorującego zainstalowanego w strefie niezagrożonej wybuchem.

Panel monitorujący SK 3000 składa się ze sterownika modułowego ILC 171 ETH oraz iskrobezpiecznych modułów I/O Ex i z rodziny Inline firmy Phoenix Contact, stworzonych specjalnie do obszarów zagrożonych wybuchem.

Warunkiem wstępnym jest bezpieczna separacja galwaniczna między modułami iskrobezpiecznymi i standardowymi modułami Inline. Iskrobezpieczne złącza są niezawodnie zasilane poprzez specjalny moduł Inline. Są one podłączone do magistrali lokalnej Inline ILC 171 ETH i odbierają sygnały cyfrowe z czujników poziomu i ciśnienia.

Panel monitorujący SK 3000 z modułowym sterownikiem ILC 330 PN i modułem bezprzewodowej sieci LAN WLAN 5100  

Panel monitorujący SK 3000 z modułowym sterownikiem i modułem WLAN

Sygnały są przekazywane przez PROFINET i bezprzewodową sieć LAN

Jeśli zbiorniki ropy posiadają już używaną infrastrukturę komunikacyjną, układanie nowych tras kablowych może być trudne. Dlatego firma Saval stworzyła rozwiązanie rozproszone ze zbiornikiem SK 3100 o klasie ochronności IP52 do IP65.

W zbiorniku jest zamontowany sterownik modułowy PROFINET z rodziny Inline z iskrobezpiecznymi modułami Inline. Każda rozproszona stacja SK-3100 monitoruje do czterech systemów gaśniczych. Sygnały są przesyłane przez WLAN do centralnego panelu monitorującego SK 3000, w którym jest zamontowany modułowy sterownik ILC 330 PN. Do przesyłania danych stosuje się bezprzewodowe moduły WLAN 5100 firmy Phoenix Contact.

Urządzenia są zgodne ze standardem IEEE 802.11e i pozwalają na transmisję protokołu PROFINET, dzięki czemu oba sterowniki Inline mogą komunikować się za pośrednictwem protokołu PROFINET. Do monitorowania rozwiązania zastosowano oprogramowanie Webvisit firmy Phoenix Contact do wizualizacji z poziomu WWW. Sterownik musi posiadać zintegrowany serwer WWW. Do dostępu do wizualizacji jest potrzebny jedynie adres IP sterownika. Dane są wyświetlane następnie na urządzeniu do obsługi i nadzoru.

Podsumowanie

Dzięki zaprojektowanemu przez firmę Saval systemowi gaśniczemu do zbiorników ropy z monitorowaniem stanu z poziomu WWW można szybko lokalizować i pewnie rozpoznawać pożary. Liczne głowice tryskaczy, które są podłączone do zbiorników gaśniczych, zapewniają, że płomienie zostaną ugaszone w sposób ukierunkowany.

Stworzona przez firmę Saval wizualizacja stale i niezawodnie informuje o stanie czujnika ciśnienia i poziomu oraz zasilania systemu sterującego. Ponadto w razie wystąpienia nieprawidłowości wyświetla stosowny alarm. W ten sposób w znacznym stopniu można uniknąć pożarów i związanego z nimi zagrożenia eksplozją przy magazynowaniu ropy naftowej i innych surowców kopalnych.

Produkty

OpisTypNr art.
Sterownik Inline z możliwością komunikacji poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Obsługa ethernetowych protokołów Modbus/TCP i PROFINETILC 171 ETH 2 TX2700975
Sterownik Inline z interfejsami PROFIBUS do łączenia z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg IEC 61131-3ILC 330 PN2988191
WLAN Access Point, Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Moduł radiowy WLAN 51002700718
Złącze magistrali PROFINET, 8 wejść 24 V DC, 4 wyjścia 24 V DC, 500 mA, kompletne z wtykami przyłączeniowymi urządzeń peryferyjnychIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC2703994
Modułowe złącze zasilające Inline do zasilania iskrobezpiecznych złączy I/OIB IL EX-IS PWR IN-PAC2869910
Iskrobezpieczne złącze Inline Digital-I/O, 4 konfigurowalne kanały wejścia/wyjścia, kompletne z akcesoriamiIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC2869911
OpisTypNr art.
Sterownik Inline z możliwością komunikacji poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Obsługa ethernetowych protokołów Modbus/TCP i PROFINETILC 171 ETH 2 TX
Sterownik Inline z interfejsami PROFIBUS do łączenia z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg IEC 61131-3ILC 330 PN
WLAN Access Point, Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Moduł radiowy WLAN 5100
Złącze magistrali PROFINET, 8 wejść 24 V DC, 4 wyjścia 24 V DC, 500 mA, kompletne z wtykami przyłączeniowymi urządzeń peryferyjnychIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
Modułowe złącze zasilające Inline do zasilania iskrobezpiecznych złączy I/OIB IL EX-IS PWR IN-PAC
Iskrobezpieczne złącze Inline Digital-I/O, 4 konfigurowalne kanały wejścia/wyjścia, kompletne z akcesoriamiIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: