Rurociągi i transport

Rurociągi i transport

Rozwiązania do każdej infrastruktury

Kontroluj swoją instalację za pomocą systemu monitorowania i zdalnego sterowania niezależnie od warunków.

Zapewnij cyfryzację swoich systemów transportowych i kompleksową komunikację od czujnika rurociągu po sterownię. Skorzystaj z naszego doświadczenia w dziedzinie monitorowania i zdalnego sterowania, kontroluj niezawodnie swoje instalacje niezależnie od istniejącej infrastruktury.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do automatyzacji śluz nadawczo-odbiorczych tłoków do czyszczenia i przeglądów rurociągów. Do niezawodnej eliminacji szkodliwych przepięć oferujemy innowacyjne ograniczniki przepięć.

Zalety

  • Szybkie i bezpieczne monitorowanie szczelności z użyciem kompleksowych pakietów do wielu rodzajów sygnałów
  • Stała kontrola rurociągów dzięki rozwiązaniom do automatycznych śluz nadawczo-odbiorczych tłoków i automatycznego monitorowania pozycji zaworów
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem na skutek przepięć dzięki iskiernikom separującym

Monitorowanie szczelności

System do monitorowania szczelności  

Rozwiązanie do monitorowania szczelności

Rozwiązania do monitorowania szczelności opierają się zazwyczaj na porównywaniu dwóch sąsiednich punktów pomiarowych. Phoenix Contact oferuje rozwiązania, które umożliwiają odbieranie i przetwarzanie wielu różnych sygnałów czujników, również ze strefy Ex.

Do niezawodnego przesyłania znajdziesz u nas wiele różnych rozwiązań radiowych i kablowych.

Zapobieganie korozji

Tłok czyszczący w rurociągu  

Systemy automatyzacyjne do bezpiecznego używania tłoka

Tłoki pomiarowe i czyszczące umożliwiają kontrolowanie stanu rurociągu oraz zapewnienie pełnej sprawności systemu transportu.

Aby zapewnić bezpieczne używanie tłoków, konieczne jest jednoznaczne wykrywanie i przesyłanie pozycji zaworów. Na początek i koniec przeglądu za pomocą tłoka można efektywnie zautomatyzować śluzy nadawczo-odbiorcze. Zawory kontrolujesz niezawodnie w każdym momencie.

Ochrona przed przepięciami do rurociągów

Ochrona przed przepięciami do rurociągów  

Rozwiązania do ochrony przed przepięciami na skutek uderzenia pioruna

Przepięcia na skutek uderzenia pioruna mogą zniszczyć uszczelki kołnierzy rur, często w sposób nieodwracalny.

Iskierniki separacyjne firmy Phoenix Contact instalowane na każdym połączeniu rur zapewniają niezawodną ochronę rurociągu, zatem dłuższe okresy międzyprzeglądowe i dłuższy okres eksploatacji.

Rozwiązania komunikacyjne do każdej infrastruktury

Niezależnie od warunków panujących na miejscu firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązanie do komunikacji. W zależności od rodzaju sygnału i ilości danych z nami zrealizujesz bezpieczne połączenie od punktu pomiarowego do sterowni.

Rozwiązanie komunikacyjne do rurociągów  

Bezpieczne rozwiązanie komunikacyjne do przesyłania danych do centrali sterowniczej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Współpraca do monitorowania szczelności rurociągów

Od techniki pomiarowej do automatyzacji procesu