Sieci w liniach technologicznych

Sieci w liniach technologicznych

Jakość między obiektem a sterowaniem

Komponenty sieciowe firmy Phoenix Contact zapewniają bezpieczną komunikację od czujnika do sterowni.

W liniach technologicznych wyniki zależą od procesu sterowanego w sposób ciągły. Dlatego tak ważne jest dokładne monitorowanie każdego elementu linii technologicznej oraz zapewnienie niezawodnego i bezpiecznego przesyłania danych od czujnika do stanowiska sterowania.

Phoenix Contact to jakość między systemem sterowania a obiektem. Oznacza to niezawodne odbieranie, przesyłanie, przetwarzanie, łączenie, oddzielanie, wzmacnianie i przełączanie sygnałów analogowych, binarnych lub cyfrowych. Dzięki redundancyjnym rozwiązaniom sieciowym informacje te są dostępne zawsze we właściwym miejscu.

Zalety

  • Redundancyjne, czyli niezawodne sieci do komunikacji od czujnika do stanowiska sterowania
  • Partner w dziedzinie rozwiązań opartych o komponenty z certyfikatem SIL i ATEX
  • Bezprzerwowe zasilanie dzięki redundancyjnym zasilaczom

Iskrobezpieczne systemy I/O

Iskrobezpieczne moduły I/O  

Iskrobezpieczne moduły I/O do przetwarzania sygnałów w obszarze Ex

Szeroki wybór systemów sterowania i I/O umożliwia stworzenie rozwiązania automatyzacyjnego linii technologicznej na miarę własnych potrzeb.

Rozwiązania te umożliwiają również przetwarzanie szeregu sygnałów z obszarów zagrożonych wybuchem. Ponadto można zintegrować moduły bezpieczeństwa funkcyjnego, a zatem objąć obszary, w których obowiązuje IECEx i ATEX.

Redundancyjne sieci

Redundancyjne komponenty sieciowe  

Redundancyjne komponenty sieciowe do niezawodnej komunikacji

Niezależnie od tego, jakie medium przesyłowe wykorzystujesz w swoim procesie, u nas znajdziesz odpowiednie komponenty sieciowe do zbudowania niezawodnego rozwiązania komunikacyjnego, na przykład z RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) lub MRP (Media Redundancy Protocol).

Bazę stanowią wydajne przełączniki Gigabite, modemy, sterowniki i konwertery mediów.

Zasilacze redundancyjne

Zasilacze redundancyjne  

Zasilacze redundancyjne dla maksymalnej dyspozycyjności

Jeśli w częściach systemu lub jego poszczególnych komponentach wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu, mogą one prowadzić z powodu długich czasów wyłączania i uruchamiania procesów do kosztownych przestojów produkcyjnych.

Phoenix Contact oferuje redundancyjne układy zasilania pomocniczego od sieci do każdego odbiornika energii.

Redundancyjne sterowanie tankowaniem na lotnisku

Redundancyjny system sterowania monitoruje i reguluje na miejscach postojowych samolotów (w tym przypadku 34) tankowanie przez hydranty PIT z kerozyną. Gdy jeden z hydrantów zgłosi alarm,
następuje wyłącznie tego i sąsiednich hydrantów.

Inteligentny system awaryjny posiada certyfikat SIL 2. W połączeniu z redundancyjną komunikacją PROFINET
zapewnione jest bezpieczne sterowanie procesem tankowania.

Redundancyjne sterowanie tankowaniem na lotnisku  

Redundancyjna koncepcja sterowania do tankowania na lotnisku

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410