Bezpieczne rozwiązanie do zdalnego serwisowania minimalizuje czasy przestoju obrabiarek pracujących w takcie obrotowym

Przegląd

  • Do zapewnienia płynnego przebiegu procesu produkcyjnego i wysokiej dostępności konieczny jest serwis producenta maszyny 24 godziny na dobę.
  • Bezpieczny zdalny dostęp do maszyny stanowi ważny element koncepcji serwisowej.
  • Kluczowym elementem nowej koncepcji zdalnego serwisowania w centrach obróbczych Pfiffner jest router bezpieczeństwa FL mGuard RS4000 TX/TX VPN firmy Phoenix Contact.

Profil klienta

Obrabiarka pracująca w takcie obrotowym Pfiffner do produkcji masowej elementów precyzyjnych  

Obrabiarka pracująca w takcie obrotowym Pfiffner do produkcji masowej elementów precyzyjnych

Skonstruowane przez firmę K.R. Pfiffner GmbH obrabiarki pracujące w takcie obrotowym produkują rocznie ponad 300 000 detali, które mogą mieć maks. rozmiar pięści.

450 pracowników na całym świecie produkuje centra obróbcze, stosowane na przykład do produkcji masowej elementów precyzyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego.

Zastosowanie

Tobias Halbritter, specjalista ds. IT maszyn i projektowania oprogramowania w firmie Pfiffner  

Tobias Halbritter, specjalista ds. IT maszyn i projektowania oprogramowania w firmie Pfiffner

Do zapewnienia płynnego przebiegu procesu produkcyjnego i wysokiej dostępności konieczny jest całodobowy serwis producenta maszyny. Tylko w ten sposób można w razie awarii podjąć odpowiednie kroki, aby czas przestoju centrów obróbczych był jak najkrótszy. Bezpieczny zdalny dostęp do maszyny zainstalowanej u klienta stanowi ważny element koncepcji serwisowej.

„Pierwotnie zdalne serwisowanie było realizowane przez analogowe połączenia modemowe. Jednak ich możliwości przestały spełniać nasze wymagania. Ponadto często występowały problemy z połączeniem” mówi Tobias Halbritter, który opiekuje się systemem zdalnego serwisowania w firmie Pfiffner i jest odpowiedzialny za zrealizowaną strukturę na bazie bezpiecznych połączeń VPN (Virtual Private Network).

Rozwiązanie

Router bezpieczeństwa FL MGuard RS4000 TX/TX VPN w szafie sterowniczej  

Router bezpieczeństwa zapewnia bezpieczne połączenia VPN

Kluczowym elementem nowej koncepcji zdalnego serwisowania jest router bezpieczeństwa FL mGuard RS4000 TX/TX VPN zamontowany w centrach obróbczych. „Ze względu na to, że technologię mGuard z wbudowaną zaporą sieciową wykorzystujemy już do połączenia naszych maszyn z siecią klienta, użyliśmy tego urządzenia również do bezpiecznego zdalnego dostępu”, wyjaśnia Halbritter. Dla serwisanta połączenie VPN działa niemal w taki sposób, jak gdyby siedział bezpośrednio przed maszyną. Skraca to czasy odpowiedzi w razie konieczności wezwania serwisu. Ponadto najczęściej nie trzeba już jechać do maszyny, co pozwala na olbrzymie oszczędności.

Poprzez przekręcenie kluczyka użytkownik inicjuje nawiązanie tunelu IPsec do Pfiffner Remote Services Center. Następnie serwisant ma dostęp do maszyny. Właściciel maszyny zachowuje więc kontrolę nad dostępem do aplikacji. Dlatego przydatnym wyposażeniem jest opcjonalna zewnętrzna pamięć konfiguracji FL mGuard. Ze względu na to, że pracownicy firmy Pfiffner często nie znają parametrów IP sieci klienta przed dostarczeniem maszyny, konfigurację można przenieść w późniejszym czasie na karcie SD.

Struktura portalowa systemu zdalnego serwisowania  

Struktura portalowa systemu zdalnego serwisowania

Centrala VPN świadomie nie jest zintegrowana w sieci firmowej Pfiffner, lecz jest używana jako system portalowy z własnym dostępem do internetu. Dzięki temu Pfiffner może zapewnić również swoim zewnętrznym poddostawcom bezpieczny dostęp do określonych elementów maszyny bez tunelu przez własną sieć komunikacyjną.

Pod względem parametrów sieci maszyny klientów są skonfigurowane z zastosowaniem identycznych zakresów adresów, aby poszczególne elementy maszyny miały zawsze ten sam adres IP. Aby nie doszło do konfliktu adresów w przypadku konieczności dostępu serwisowego do kilku maszyn jednocześnie, adresy muszą być wizualizowane w niezależnych zakresach adresów. Wymóg ten jest realizowany w routerach mGuard poprzez 1:1-NAT (Network Address Translation) w tunelu VPN.

Podsumowanie

Zdalne serwisowanie przez internet z zastosowaniem bezpiecznych połączeń VPN niesie korzyści zarówno dla producenta, jak i dla użytkowników centrów obróbczych Pfiffner. Poza szybszą reakcją w razie awarii poprzez bezpośredni dostęp do maszyny, a tym samym minimalizacją czasów przestoju, należy do nich również obniżenie kosztów serwisu, ponieważ nie są konieczne kosztowne wizyty na miejscu u klienta. Są to kryteria odgrywające decydującą rolę zwłaszcza przy produkcji masowej na obrabiarkach pracujących w takcie obrotowym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: