Maszyny drążące tunele z niezawodnymi złączami

Przegląd

Maszyna drążąca tunele firmy Herrenknecht  

Maszyny drążące tunele firmy Herrenknecht znajdują zastosowanie na całym świecie

Nie tylko na przełęczy Św. Gotarda, gdzie w swoim czasie powstał tunel zbierający superlatywy, lecz na całym świecie pracują maszyny drążące tunele firmy Herrenknecht, wwiercające się zarówno w miękkie i mieszane gleby, jak i w twarde skały. Koncern Herrenknecht z siedzibą w badeńskim Schwanau jest liderem technologicznym i rynkowym w zakresie maszynowej techniki drążenia tuneli.

Technika drążenia tuneli firmy Herrenknecht znajduje zastosowanie na całym świecie przy budowie tuneli komunikacyjnych oraz tuneli zasilających i odprowadzających. Zapotrzebowanie na wydajne struktury tuneli opiera się na widocznych trendach, takich jak postępująca urbanizacja, budowa sieci gospodarczej o zasięgu światowym, wzrost liczby ludności i zmiany klimatyczne.

Założone w roku 1977 przedsiębiorstwo osiągnęło w roku 2011 1,1 mld euro dochodu ogólnego, mając około 5000 pracowników. Firma Herrenknecht projektuje, buduje i sprzedaje instalacje do drążenia tuneli o średnicach do 19 metrów. Na czołówki gazet dostała się w październiku 2010 roku maszyna do drążenia tuneli firmy Herrenknecht o nazwie „Sissi” przy okazji finalnego przebicia wschodniej rury projektu stulecia Gotthard Base Tunnel.

Aplikacja

Mistrz warsztatu Volker Rastetter  

Mistrz warsztatu Volker Rastetter

„Na cały proces produkcyjny maszyny do drążenia tuneli mamy tylko kilka miesięcy” — wyjaśnia Volker Rastetter, mistrz warsztatu budowy szaf sterowniczych w firmie Herrenknecht w Schwanau. „Stanowiska sterownicze maszyn oraz szafy sterownicze i skrzynki zaciskowe są montowane i wstępnie oprzewodowane u nas w Schwanau”. Ostateczna instalacja wyposażenia elektrotechnicznego następuje na maszynie w zakładzie w Schwanau. Tutaj są one uruchamiane i gruntownie badane.

W celu przewiezienia z fabryki w Schwanau na miejsce budowy tunelu maszyny są rozbierane na elementy nadające się do transportu. Wiązki i przewody są rozłączane w punktach zdefiniowanych interfejsów, a na miejscu przeznaczenia ponownie przyłączane. „Gdy stosowaliśmy nasze stare złączki szynowe, kontaktowanie było nieco trudniejsze” — wspomina Rastetter czasy przed zmianą. „Części złączek nie dawało się przyłączać wielokrotnie i musieliśmy je wymieniać”.

Maszyny i zabudowane na nich komponenty są narażone w trakcie drążenia tunelu na ekstremalne obciążenia i silne wibracje. Przerwy w pracy i przestoje podczas drążenia tunelu spowodowane złym kontaktowaniem nie są akceptowalne dla dostawcy maszyn i dla przedsiębiorstwa prowadzącego budowę — czas kosztuje tutaj duże pieniądze.

Rozwiązanie

Oprzewodowanie przy użyciu zacisków sprężynowych  

Szybkie i wygodne oprzewodowanie

Złączki szynowe z programu CLIPLINE complete firmy Phoenix Contact są skonstruowane w taki sposób, że wytrzymują również ekstremalne obciążenia. Podczas ich konstruowania warunki występowania wstrząsów i wibracji zostały uwzględnione przez dobór materiałów i odpowiednie metody produkcji. Odporność na wibracje złączek szynowych została udowodniona za pomocą testu obciążenia wg stopnia ostrości DIN EN 50155 (Norma Koli Niemieckich).

Nawet gdy maszyny do drążenia tuneli są olbrzymie, przy instalacji elektrycznej może być do dyspozycji mało miejsca. Agregaty do napędu i procesu drążenia, do transportu usuniętego materiału i do podsadzania tak zwanych tubingów, które często tworzą ścianę tunelu — wszystko to musi zostać ulokowane w sposób zajmujący mało miejsca.

„Przy ciasnych warunkach zabudowy pracę bardzo nam ułatwia technika przyłączania zacisków sprężynowych od przodu” — mówi Rastetter. „Nasi instalatorzy mają zawsze na widoku mechanizm złączki szynowej oraz przyłącze przewodu”. Dzięki technice przyłączania od przodu kanały kablowe mogą zostać zamontowane w pobliżu złączek, gdyż nie jest wymagana dodatkowa przestrzeń na przyłączanie przewodów. Oszczędza to miejsce w szafie sterowniczej i umożliwia wysoką gęstość oprzewodowania. Pomimo kompaktowej konstrukcji wszystkie przewody dają się wygodnie wkładać aż do przekroju znamionowego z tulejką – to kolejna zaleta zacisków sprężynowych.

Również rozległe i kompleksowe rozdziały potencjałów do zasilania wszystkich urządzeń w szafie sterowniczej, czujników, urządzeń wykonawczych i odbiorników mogą zostać zbudowane szybko i w nieskomplikowany sposób przez łatwy system wtykanych mostków. Przy tym dla wszystkich złączek jednolitego systemu wtykanych mostków CLIPLINE complete możliwe są również mostkowania z przeskokiem.

Wówczas można łatwo usunąć nieużywane styki z wymaganego miejsca przeskoku za pomocą szczypiec z wąskimi końcami. Instalator musi następnie w razie potrzeby przyciąć jeszcze mostek na wymaganą długość i naszkicować pisakiem na górnej części schemat połączeń gotowego mostka. W taki sposób ze standardowego mostka tworzy się podzespół specyficzny dla użytkownika — oszczędza to koszty magazynowania i logistyki.

Podsumowanie

CLIPLINE complete  

Przy użyciu CLIPLINE complete wszystkie techniki przyłączania są kombinowane między sobą

Możliwość wielokrotnego przyłączania przewodów i wypinania ze złączek, kontaktowanie odporne na wibracje, łatwe oprzewodowanie przez przyłączanie od czoła, praktyczne mostkowanie — oto główne argumenty w firmie Herrenknecht za przestawieniem się na zaciski sprężynowe.

Doradcze wsparcie ze strony producenta złączek również odegrało swoją rolę. „Specjaliści firmy Phoenix Contact pomagali nam w najrozmaitszych fazach przestawienia” — mówi Rastetter, gdyż musiało zostać zmienionych wiele rysunków i specyfikacji części. „Zespół naszego warsztatu natychmiast zaakceptował nową technikę przyłączania — również dlatego, że koledzy od początku byli włączeni w proces decyzyjny” — reasumuje Rastetter.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: