Sterowanie elektryczną armaturą sterującą w elektrowniach

Zastosowanie

Sterowanie centralne, siłownik konwencjonalny   

Elektrownia 

Armatura jest stosowana w środowisku technologicznym do sterowania i regulacji natężenia przepływu i przepływu energii. Zmienia w sposób ciągły lub stopniowy opory w instalacjach odpowiednio do wymogów procesu technologicznego. 

Zastosowanie armatury sterującej

Elektryczne zasuwy odcinające  

Armatura z siłownikiem

Armatura regulacyjna w przeciwieństwie do armatury sterującej nie jest przy zdławionym przepływie ani całkowicie otwarta, ani całkowicie zamknięta, lecz reguluje analogowo bieżące zapotrzebowanie. Armatura regulacyjna jest stosowana w elektrowniach głównie w instalacjach pary i wody oraz jako spust kondensatu do normalnej pracy.

Wszędzie tam, gdzie nie jest konieczna regulacja analogowa, stosowana jest armatura sterująca. W elektrowniach stosuje się obecnie wiele różnych typów i rodzajów napędów do armatury sterującej, co pozwala na realizację różnych koncepcji energetycznych.

Sterowanie centralne, siłownik konwencjonalny

Sterowanie centralne, siłownik konwencjonalny   

Rozwiązanie scentralizowane: siłownik konwencjonalny – sterowanie przez rozdzielnicę główną niskiego napięcia

Tutaj sterowanie armaturą sterującą odbywa się z rozdzielnicy centralnej. W rozdzielnicy centralnej znajduje się wyłącznik ochronny silnika, bezpiecznik oraz zestaw styczników nawrotnych do sterowania armaturą sterującą. Sterowanie rozrusznikiem nawrotnym odbywa się z centralnego systemu sterowania.

Taka budowa systemu jest skomplikowana, bardzo kosztowna i wymaga ponadto zwiększonego okablowania armatury sterującej.

Sterowanie przez magistralę obiektową: siłownik z wbudowanym sterowaniem silnikiem

Sterowanie przez magistralę obiektową: siłownik z wbudowanym sterowaniem silnikiem   

Rozwiązanie rozproszone: siłownik z wbudowanym sterowaniem silnikiem

W wielu nowszych elektrowniach stosuje się armaturę sterującą ze zintegrowaną funkcją rozrusznika silnika i sterowaniem przez Profibus DP. W tej koncepcji zasilanie elektryczne armatury sterującej jest realizowane często przez rozproszone stacje dystrybucyjne.

Taka budowa systemu wiąże się z dużymi środkami na okablowanie odporne na zakłócenia elektromagnetyczne oraz wysokimi kosztami inwestycji ze względu na bardziej złożoną armaturę sterującą.

Ze względu na rosnący nacisk na redukcję kosztów przy konieczności zachowania wysokiej dyspozycyjności konieczne są nowe koncepcje zasilania i rozwiązania!

Rozwiązanie

Szafa sterownicza, rozproszona stacja armatury sterującej   

Schemat budowy: rozproszone stacja armatury sterującej

Phoenix Contact oferuje zdecentralizowaną stację armatury sterującej, w skrócie DSS, czyli rozwiązanie techniczne do rozproszonego zasilania i sterowania armaturą sterującą. Sterowanie elementami wykonawczymi i sprzężenie zwrotne pozycji przełączenia odbywa się przez moduł we/wy z przyłączem Profibus DP, który jest połączony z systemem sterowania. Zastosowany w stacji konwerter mediów konwertuje technologię światłowodową na technologię transmisji przewodowej. Technologia CONTACTRON firmy Phoenix Contact umożliwia sterowanie armaturą sterującą o prądzie znamionowym do 9 A.

CONTACTRON łączy cztery ważne funkcje w jednym urządzeniu: ruch w prawo, ruch w lewo, zatrzymanie awaryjne i ochronę silnika – a wszystko to na szerokości zaledwie 22,5 mm. CONTACTRON zapewnia niezawodną ochronę silnika przed przeciążeniem poprzez charakterystykę klasy 10a zgodnie z normą IEC 60947. CONTACTRON posiada typ koordynacji 2 wg IEC/EN 60947-4-2. Zasilacz 24 V w połączeniu z inteligentnym modułem redundancyjnym ORING zasila rozproszoną stację, zapewniając maksymalną możliwą dyspozycyjność. Pojedynczy bezpiecznik obwodu prądu głównego i napięcia pomocniczego na każdą armaturę sterującą umożliwia ukierunkowane wyłączenie konkretnego napędu.

 

Autonomiczna budowa systemu

Siłownik, sterowanie silnikiem i sterowanie Profibus w formie rozproszonej   

Nowa budowa systemu: rozproszone połączenie siłownika, sterowania silnikiem i sterowania Profibus

Autonomiczna budowa systemu znacznie zmniejsza koszty okablowania i projektowania. Umożliwia również lokalną obsługę armatury sterującej oraz uproszczone serwisowanie.

Phoenix Contact oferuje nie tylko wszystkie niezbędne komponenty, lecz również dostarcza kompletne rozwiązania do nowej budowy systemu. Niezbędne do tego rozproszone stacje armatury sterującej są fabrycznie zmontowane, całkowicie okablowane i gotowe do podłączenia.

Korzyści

  • Zmniejszenie liczby rozdzielnic centralnych i zajmowanego przed nie miejsca
  • Optymalizacja kosztów przy wysokiej dyspozycyjności
  • Okablowanie odporne na zakłócenia elektromagnetyczne niewielkim nakładem
  • CONTACTRON oszczędza miejsce, a tym samym koszty
  • Gotowe do montażu, oprzewodowane fabrycznie stacje armatury sterującej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410