Rozwiązania do oznakowania w elektrowni

Zastosowanie

Elektrownia  

Elektrownia

System kodowania do elektrowni (KKS) służy do jednolitego, systemowego oznakowania urządzeń w elektrowni. RDS-PP (Reference Designation System for Power Plants) to nowoczesny zamiennik sprawdzonego systemu kodowania KKS. Oferuje on szereg innowacyjnych rozwiązań i rozszerzeń, które uwzględniają aktualne wymagania w zakresie oznakowania komponentów elektrowni.

W stosunku do KKS system RDS-PP został również dostosowany pod kątem nowych metod wytwarzania energii, np. instalacji rozproszonych, i jest stosowany przez wszystkie działy do planowania, zatwierdzania, budowy, eksploatacji i utrzymania ruchu. Oznakowanie zgodnie z KKS i RDS-PP składa się z 15- do 17-znakowej kombinacji liter i cyfr. Litery są używane zazwyczaj do klasyfikacji systemów i agregatów. Cyfry służą do numeracji.

Rodzaje oznakowania

Rodzaje oznakowania

Aby sprostać rosnącej presji na redukcję kosztów, konieczne są oszczędne i wydajne procesy utrzymania ruchu do przeglądów i prac konserwacyjnych w agregatach i wyposażeniu. Klasyczny sposób wystawiania zleceń pracy i protokołów serwisowych w postaci papierowej można zastąpić ekonomicznie przede wszystkim nowoczesnymi przemysłowymi możliwościami identyfikacji i komunikacji. Ponadto możliwa jest wymiana informacji bez użycia papieru poprzez centralny system dokumentacji i utrzymania ruchu. Coraz większą rolę odgrywa tu przede wszystkim metoda identyfikacji, na przykład kod kreskowy, kod QR lub RFID. Pozwala to na optymalną organizację mobilnych i elektronicznych procesów utrzymania ruchu z całkowitym wyeliminowaniem papieru.

Identyfikacja za pomocą kodu kreskowego

Kod kreskowy z rokiem założenia PxC

Kod kreskowy

Obecnie kody kreskowe są stosowane często w nowoczesnym, mobilnym utrzymaniu ruchu do identyfikacji urządzeń. Ze względu na wysokie wymagania związane z warunkami otoczenia kod kreskowy na etykietach nie jest jednak optymalnym rozwiązaniem w elektrowni. Zabrudzenia i starzenie się prowadzą często do wysokiego odsetka błędów i ograniczonej identyfikacji.

Identyfikacja za pomocą kodu matrycowego

Kod QR

Kod QR

Obsługujemy różne kody matrycowe, np. kody QR. Kod matrycowy pozwala na niezawodne gromadzenie ważnych informacji za pomocą urządzeń przenośnych.

Identyfikacja za pomocą RFID

RFID

RFID UHF

W technologii RFID rozróżnia się transpondery aktywne i pasywne (przesyłanie i odpowiedź). Do głównych elementów transpondera RFID należy antena, mikrokontroler i pamięć nieulotna, którą można odczytywać i zapisywać. Aby zagwarantować optymalne utrzymanie ruchu, w elektrowniach stosuje się głównie transpondery pasywne bez własnego akumulatora. Transpondery pasywne dzielą się na transpondery HF (High Frequency) oraz UHF (Ultra High Frequency). Transponder HF jest wzbudzany na częstotliwości 13,56 MHz, np. za pomocą urządzenia przenośnego. Jego maksymalna odległość wynosi 1 m. Transponder UHF o częstotliwości 868 MHz (Europa Środkowa) nadaje się do większych zasięgów do 4 metrów. W elektrowniach znajdują zastosowanie oba rodzaje transponderów:

  • Ponieważ w przypadku wyposażenia elektrycznego należy zapewnić przede wszystkim jednoznaczną identyfikację, zrezygnowano z większych odległości i związanego z tym odczytu masowego. Funkcja odczytu masowego pozwala na wykrycie wszystkich transponderów RFID znajdujących się w zasięgu urządzenia przenośnego.
  • W przypadku rusztowań mechanicznych i dużych agregatów ze względu na słabą dostępność niektórych obszarów sensowniejsze jest używanie transponderów UHF. Akceptuje się tu również możliwy odczyt masowy kilku transponderów RFID.

Oznakowanie rurociągów

Uchwyt z kolorowymi elementami dodatkowymi i etykietą opisową  

Uchwyt z kolorowymi elementami dodatkowymi i etykietą opisową

Zgodnie z normą DIN 2403 rurociągi muszą być oznaczone różnymi kolorami w zależności od przepływającego w nich medium. Dodatkowo poza taśmami do rurociągów, którymi oznacza się rury niezakopane w ziemi w możliwych punktach niebezpiecznych, rury są kodowane zazwyczaj zgodnie z systemem KKS jako element składowy agregatu. Kolory mogą być nadane indywidualnie przez modułowy system oznakowania. Stosuje się uchwyt, w którym mieści się etykieta o wymiarach 90 x 38 mm. Etykieta jest przymocowana w uchwycie przez dwa umieszczone na zewnątrz kolory medium oraz dwa nity. Pozwala to na szybką wymianę etykiety przy zmianie szyfrowania bez konieczności demontażu uchwytu.

Rozwiązanie

Phoenix Contact oferuje system drukowania, który umożliwia elastyczne wykonywanie wszystkich zadań związanych z oznakowaniem w elektrowniach za pomocą tylko jednej drukarki.

Drukarka BLUEMARK ID

System drukowania z materiałami oznacznikowymi  

System drukowania z materiałami oznacznikowymi

Sercem systemu drukowania jest szybka drukarka serii BLUEMARK ID. Oznakowania tworzone specjalną metodą LED UV spełniają wszystkie wymagania obowiązujące w środowisku elektrowni.

Wyróżniają się wysoką odpornością na czynniki termiczne, chemiczne i mechaniczne. Szeroki wybór materiałów oznacznikowych i akcesoriów systemowych pozwala na realizację niemal wszystkich, bardzo zróżnicowanych zadań związanych z oznakowaniem infrastruktury elektrowni.

Korzyści

  • Kompletne rozwiązanie – od nadruku do identyfikacji elektronicznej
  • Trzy metody identyfikacji (kod kreskowy, kod QR, RFID) – jeden system drukowania
  • Efektywny elektroniczny system zarządzania dokumentacją i utrzymaniem ruchu
  • Zgodny z międzynarodowymi normami: ISO, IEC i VGB (B105)
  • Gwarancja nadruku odpornego na ścieranie i zdrapanie dzięki ekologicznej technologii druku UV
  • Inne materiały do niemal wszystkich zastosowań w elektrowni (oznakowanie przewodów, kabli i urządzeń, oznakowanie rurociągów i agregatów, etykiety mediów i etykiety ostrzegawcze)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410