Pomiar temperatury ścianek rur kotła w elektrowniach

Zastosowanie

Pomiar temperatury ścianek rur kotła w elektrowniach  

Pomiar temperatury ścianek rur kotła w elektrowniach

Wiele tradycyjnych elektrowni w Niemczech zostało zbudowanych w przeszłości z myślą o zapewnieniu mocy podstawowej. Poprzez coraz większą liczbę elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych uzależnionych od warunków atmosferycznych dochodzi dziś do silnych wahań ilości produkowanej energii w zależności od zmian obciążenia.

Wahania produkcji energii w zależności od wahań obciążenia

Rozkład obciążenia dawniej

Rozkład obciążenia dawniej

Rozkład obciążenia dzisiaj i w przyszłości

Rozkład obciążenia dzisiaj i w przyszłości

Dlatego elektrownie podstawowe muszą być w stanie pokryć, obok trybu pełnego obciążenia, również wahania niskiego obciążenia o częściowo stromych gradientach.

Zwłaszcza elektrownie węglowe nie są przeznaczone do pracy przy niskich obciążeniach. Do zagwarantowania optymalnego opalania i związanego z tym równomiernego obciążenia poszczególnych sekcji elektrowni konieczne są nowe sposoby kontroli.

Przykładowo analiza temperatur ścianek rur kotła za pomocą maks. 2000 termopar w piecu jest ważnym wskaźnikiem stałego spalania i obciążenia pieca. Ocena tych informacji i przesyłanie ich do głównego systemu sterowania to istotne parametry dla operatora bloku w sterowni.

Rozwiązanie

Rozwiązanie rozproszone

Phoenix Contact oferuje nie tylko niezbędne komponenty do rozproszonego zbioru punktów pomiarowych za pomocą termopar Ni-CrNi. W razie potrzeby są dostępne również gotowe do podłączenia stacje we/wy wyposażone zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Te gotowe do zainstalowania na terenie obiektu stacje we/wy służą do bezpośredniego przesyłania sygnałów poprzez Profibus DP do głównego systemu sterowania. W zoptymalizowanej konstrukcji szafy sterowniczej uwzględniono wszystkie najważniejsze warunki otoczenia, np. temperatury do ok. 60°C.

Rozwiązanie rozproszone   

Przykład: pomiar wartości przez rozproszone skrzynki rozdzielcze

Rozproszone stacje we/wy składają się z następujących elementów:

 • moduł redundancyjny 24 V do redundancyjnego zasilania stacji we/wy
 • osobne zabezpieczenie stacji poprzez wyłączniki z przyłączami PT
 • bramka magistrali do Profibus DP ze złączkami pomiaru temperatury z możliwością modułowej rozbudowy (typu UTH) z wewnętrzną spoiną odniesienia
 • konwerter światłowodowy do przesyłania danych poprzez łącze światłowodowe (w razie potrzeby)

Rozwiązanie centralne

Phoenix Contact oferuje poza komponentami również kompleksowe rozwiązanie do budowy nowych stacji centralnych. W zmontowanych i oprzewodowanych fabrycznie, gotowych do podłączenia szafach centralnych odbywa się pomiar wszystkich wartości, ich uśrednianie i przesyłanie do głównego systemu sterowania.

Nowe szafy centralne składają się na przykład z następujących elementów:

 • bramka magistrali do Profibus DP ze złączkami pomiaru temperatury (typu UTH) z wewnętrzną spoiną odniesienia
 • bramka magistrali do Profibus DP i złączki pomiaru temperatury (typu RTD) do pomiaru kompensacji za pomocą PT100
 • osobne zasilanie stacji Profibus poprzez zasilacze 24 V
 • osobne zabezpieczenie stacji przez wyłączniki z przyłączami PT
 • centralne sterowanie do przetwarzania wartości pomiarowych i ich przesyłania do głównego systemu sterowania
 • wizualizacja na lokalnym panelu operatorskim z ekranem dotykowym i oprogramowaniem do wizualizacji
 • przemysłowe zapory sieciowe / routery do bezpiecznej komunikacji przez Internet
Rozwiązanie centralne HR

Przykład: pomiar wartości przez szafy centralne

Korzyści

 • Prosta i przejrzysta instalacja
 • Niskie koszty instalacji dzięki gotowym do montażu stacjom we/wy i szafom centralnym
 • W przypadku rozwiązania rozproszonego niższe koszty okablowania
 • Dokładne wartości pomiarowe dzięki kompensacji spoiny odniesienia w pobliżu obiektu
 • Szybkie cyfrowe przesyłanie poszczególnych wartości do głównego systemu sterowania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410