Zastosowania bezprzewodowe w energetyce

Zastosowanie

Wieże chłodnicze  

Wieże chłodnicze

W energetyce pojawiają często szczególne wyzwania związane z podłączeniem komunikacji systemów infrastruktury na zewnątrz elektrowni z centralnym układem sterowania. Oto kilka przykładów:

Pomiary temperatury i poziomu w elektrowni węglowej

Elektrownia  

Elektrownia

Operatorzy elektrowni mają obowiązek dokumentowania poziomu i temperatury dopływu i odpływu wody chłodzącej na potrzeby stosownych urzędów. Z tego powodu punkty pomiarowe są dokumentowane centralnie w systemie sterowania i archiwizowane.

Problemy wynikają nie tylko z dużych odległości od budynków centralnych, ale również z zasilania lokalnych urządzeń pomiarowych i transmisyjnych, który często są systemem autonomicznym. Konieczna jest tutaj dwukierunkowa komunikacja pomiędzy kilkoma budynkami/instalacjami a systemem sterowania.

Systemy transportu węgla w elektrowni węglowej

System transportu węgla  

System transportu węgla

Ze względu na rozładunek ze statku systemy transportu węgla są zlokalizowane zazwyczaj z dala od terenu elektrowni. Węgiel jest składowany tymczasowo na hałdach obok punktu rozładunkowego i w razie potrzeby transportowany koparką na odpowiednie taśmociągi. Koparka porusza się wzdłuż hałd po torach. Ze względu na taki sposób transportu przewody do zasilania oraz do transmisji danych muszą być elastyczne i nadawać się do nawijania na bęben.

Jednak takie specjalne kable są bardzo drogie i wymagają regularnej konserwacji lub wymiany ze względu na czynniki otoczenia. Taśmociąg transportuje węgiel na większą odległość do kotłowi elektrowni, której technika napędowa jest również podłączona do systemu sterowania.

Elektrownie wodne przepływowe

Elektrownia wodna przepływowa  

Elektrownia wodna przepływowa

Cechą szczególną elektrowni wodnych przepływowych jest naturalny przebieg rzeki i związane z tym długie trasy kablowe między lokalnymi punktami pomiaru poziomu wody a sterownikami pomp powodziowych, które również muszą się komunikować ze sterownią.

Rozwiązanie

System bezprzewodowy Radioline  

System bezprzewodowy Radioline

Phoenix Contact oferuje do tego celu system radiowy Radioline, który umożliwia rozbudowę modułową i nadaje się idealnie do struktur rozproszonych na dużym terenie. System ten pozwala na bardzo łatwą akwizycję danych we/wy, np. temperatur, poziomów i alarmów oraz ich przesyłanie drogą radiową do centrali sterowniczej.

Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem w modułach. Dzięki temu bardzo łatwo jest rozprowadzać i powielać dowolnie sygnały we/wy w sieci – na dodatek bez programowania!

Elastyczne linie komunikacyjne

Linie komunikacyjne  

Linie komunikacyjne

Ze względu na to, że często odległości są znaczne, a teren niedostępny, zbieranie tych danych w sposób konwencjonalny wymagałoby olbrzymich nakładów na okablowanie. Dzięki funkcji repeatera zintegrowanej w systemie Radioline połączenia komunikacyjne mogą być tworzone bardzo elastycznie w różnych strukturach (struktura punkt-punkt, linii, gwiazdy lub drzewa).  

System bezprzewodowy Radioline nie tylko zastępuje kable, lecz również zwiększa dyspozycyjność połączeń komunikacyjnych poprzez tworzenie sieci.

W jednej sieci można zintegrować maks. 250 repeaterów slave. Jeśli linia radiowa będzie niedostępna, repeater slave próbuje automatycznie nawiązać połączenie z masterem przez inne urządzenie sieciowe. Zazwyczaj wartości pomiarowe zmieniają się bardzo powoli. Dlatego też linia komunikacyjna nie wymaga wysokich prędkości transmisji. Natomiast niskie prędkości transmisji pozwalają na duży zasięg w przypadku niewymagających licencji linii radiowych.

Autonomiczne fotowoltaiczne systemy zasilania

System bezprzewodowy Radioline  

Gotowy system do autonomicznych zasilaczy

W przypadku braku zasilania z powodu szczególnego położenia punktu pomiarowego lub łączeniowego, oferujemy również niezależne fotowoltaiczne systemy zasilania dostosowane do wymaganej mocy. Dzięki temu nie istnieją praktycznie ograniczenia przy realizacji rozproszonych punktów pomiarowych lub łączeniowych.

Zalety systemu bezprzewodowego Radioline:

 • łatwe pokonywanie przeszkód
 • zastąpienie podatnych na zużycie pierścieni ślizgowych i wiązek kablowych w urządzeniach mobilnych
 • bardzo łatwe włączanie do systemu sterowania oddalonych stacji bez okablowania

Phoenix Contact oferuje nie tylko wszystkie niezbędne komponenty, lecz również gotowe do podłączenia stacje wyposażone zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Szczególnie bezpieczna technologia bezprzewodowa:

TRUSTED WIRELESS

Nasza własna technologia bezprzewodowa TRUSTED WIRELESS została stworzona do niewymagającego licencji pasma ISM 2,4 GHz. Wersja 2.0 gwarantuje niezawodne przesyłanie danych i sygnałów na duże odległości i oferuje następujące atuty:

 • Wysoka niezawodność dzięki szyfrowaniu AES, metodzie widma rozproszonego oraz zarządzaniu koegzystencją
 • Zasięg sięgający wielu kilometrów dzięki ustawianej szybkości transmisji (16...500 kb/s)
 • Sieci siatkowe obejmujące do 250 węzłów z funkcją optymalizacji sieci

System bezprzewodowy Radioline nie wymaga zatem żadnych dodatkowych mechanizmów ochrony.
Typowe widmo zakłóceń w środowisku przemysłowym zakładów energetycznych energii nie ma na niego wpływu.

Korzyści

 • Rozwiązanie bezprzewodowe do dużych odległości
 • Łatwa konfiguracja pokrętłem na module – bez oprogramowania
 • Przesyłanie danych bez zużywania komponentów, bez licencji i bez bieżących kosztów
 • Brak konieczności układania drogich kabli
 • Wysoka dyspozycyjność dzięki alternatywnym drogom komunikacji w sieci
 • Separacja galwaniczna na linii radiowej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410