System monitorowania stanowisk transformatorów

Zastosowanie

Transformator

Transformator

W przypadku transformatorów, dławików gaszących i innych urządzeń napełnionych olejem, np. w celu izolacji, o zawartości cieczy zanieczyszczającej wodę powyżej 1 m3 zakład energetyczny musi spełnić specjalne wymagania dotyczące eksploatacji takich urządzeń.

Aby w przypadku ewentualnej awarii nie doszło do wycieku cieczy zanieczyszczającej wodę, wszystkie urządzenia napełnione olejem muszą być ustawione na powierzchni nieprzepuszczającej cieczy, w postaci wanny wychwytującej, powierzchni odprowadzającej ciecz do zewnętrznej zlewni bądź dużego separatora. Grupa Robocza ds. Budownictwa Przemysłowego (AGI) opracowała dokument, w którym są opisane różne możliwości wykonania stanowisk transformatorów, aby spełnić wymagania rozporządzenia w sprawie obchodzenia się z substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego.

Ponadto dokument ten zwraca uwagę na to, że wypompowanie wody opadowej z wanny lub zlewni może nastąpić dopiero po kontroli wizualnej. Jest to ważne, aby w razie awarii wanna pomieściła cały olej z transformatora, aby nie dostał się on do środowiska.

Rozwiązanie

Szafa sterownicza Phoenix Contact

Szafa sterownicza Phoenix Contact

Phoenix Contact oferuje nowy system do ciągłego monitorowania poziomu, alarmowania i wypompowania wody opadowej na stanowiskach transformatorów. Poziom wody mierzony przez czujnik ultradźwiękowy jest porównywany stale z dwoma wartościami granicznymi. Po osiągnięciu pierwszej wartości granicznej system wysyła wiadomość e-mail do działu utrzymania ruchu w celu wcześniejszego zaplanowania przeglądu. Osiągnięcie krytycznej drugiej wartości granicznej skutkuje wysłaniem wiadomości SMS do dyżuru pogotowia technicznego, aby podjąć natychmiastowe działania. 

Podczas oględzin stacji personel służb technicznych po ocenie wizualnej wody opadowej pod kątem zanieczyszczenia olejem uruchamia odpompowanie, które odbywa się dalej automatycznie. Poziom wody jest przy tym nadal stale mierzony i obniżany do ustawianego poziomu minimalnego. Dzięki dodatkowej sondzie prętowej odpompowanie jest przerywane natychmiast w razie wykrycia skażenia wody olejem. Najważniejsze elementy systemu posiadają certyfikat oraz aprobatę techniczną.

Funkcje systemu monitorowania

Nasze rozwiązanie oferuje następujące funkcje:

 • Monitorowanie poziomu w misach transformatorów
 • Alarmowanie w razie przekroczenia wartości granicznych
 • Pierwszy poziom alarmu przez e-mail
 • Drugi poziom alarmu przez SMS
 • Osiem programowanych dowolnie wejść cyfrowych do dodatkowych alarmów przez SMS i/lub e-mail
 • Funkcja książki telefonicznej do zarządzania numerami telefonów i adresami e-mail
 • Sterowanie i zarządzanie pompami
 • Alarmowanie wizualne
 • Monitorowanie modułów UPS z zarządzaniem alarmami

Więcej informacji na temat naszych produktów

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć po kliknięciu w odpowiedni link.

Korzyści

 • Powiadamianie automatyczne przez SMS lub e-mail
 • Planowanie prac w zależności od faktycznych potrzeb
 • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych

System spełnia wymagania wszystkich odnośnych ustaw i przepisów

 • Niemiecka ustawa o gospodarce wodnej
 • Niemieckie rozporządzenie w sprawie postępowania z materiałami niebezpiecznymi dla wód oraz firm specjalistycznych
 • Grupa Robocza ds. Budownictwa Przemysłowego

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410