Rozproszona sieć magistrali obiektowej w elektrowni

Zastosowanie

Wieże chłodnicze   

Wieże chłodnicze 

Coraz częściej w elektrowniach stosowane są systemy automatyki oparte na magistrali obiektowej. Dzięki temu najnowocześniejsze systemy sterowania elektrowni oferują poza integracją rozdzielni potrzeb własnych wg IEC 61850 również kompletne włączenie technologii procesowej poprzez Profibus DP.

Jednolita diagnostyka, spójna komunikacja i ujednolicone narzędzia projektowane pozwalają na elastyczne dostosowanie infrastruktury przy optymalizacji procesów.

Struktura systemu sterowania elektrownią

Struktura systemu elektrowni 

Przykładowa struktura systemu sterowania elektrownią (SPPA-T3000, Siemens AG)

Dyspozycyjność elektrowni

Aby zapewnić w miarę możliwości stuprocentową dyspozycyjność elektrowni, bardzo ważną rolę odgrywa redundancja. Począwszy od redundancyjnych procesorów sterowników i redundancyjnych masterów magistrali w systemie sterowania (redundancja nadrzędna), do właściwego procesu są wprowadzane często redundancyjne linie światłowodowe (redundancja liniowa). Tutaj do poziomu automatyki podłącza się bezpośrednio przez Profibus DP przede wszystkim komponenty technologiczne, takie jak moduły zarządzania silnikiem, elementy wykonawcze, czujniki, rozproszone jednostki sterujące i rozproszone moduły we/wy.  

Podstawy techniczne

W przypadku magistrali Profibus DP i okablowania miedzianego istnieje zależność pomiędzy szybkością transmisji a maksymalną długością kabla (patrz tabela). Jeśli w procesie konieczne są dłuższe linie Profibus DP, to długość okablowania miedzianego można zwiększyć za pomocą odpowiednich regeneratorów. Innym sposobem na zwiększenie odległości jest zastosowanie konwerterów mediów do konwersji transmisji kablowej na transmisję światłowodową. Poprzez zastosowanie konwerterów światłowodowych uzyskuje się bardzo duży zasięg transmisji przy maksymalnej odporności na zakłócenia i separacji galwanicznej, a zarazem najwyższej szybkości transmisji danych.

Szybkość transmisjiDługość przewodu (miedziany)
9,6 kb/s – 187,5 kb/s1000m
500 kb/s400m
1,5 Mb/s200m
3, 6, 12 Mb/s100m

Rozwiązanie

Widok transmisji miedzianej/światłowodowej  

Widok transmisji miedzianej i światłowodowej

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór konwerterów mediów do realizacji różnych topologii sieci do okablowania miedzianego lub światłowodowego. Urządzenia te umożliwiają bardzo elastyczną realizację typowych struktur sieci, takich jak struktury liniowe, struktury gwiazdy i drzewa, jak również redundancyjne pierścienie światłowodowe. Zintegrowany wskaźnik informuje na bieżąco o jakości transmisji linii światłowodowej. W przypadku osiągnięcia poziomu krytycznego poprzez zestyk przełączający wysyłane jest wczesne ostrzeżenie, zanim dojdzie do awarii i przestoju systemu.

W połączeniu z koncepcją redundancyjnego zasilania napięciem pomocniczym oferujemy również indywidualne stacje rozdzielcze magistrali obiektowej. Stacje te są służą np. do redundantnych światłowodowych linii Profibus oraz do dalszego rozdziału do elementów wykonawczych w środowisku procesowym. Moduł redundancyjny QUINT ORING monitoruje redundancję zasilania stacji rozdzielczej magistrali obiektowej. Zasilanie urządzeń technologicznych może być realizowane za pomocą wyłączników również bezpośrednio ze stacji rozdzielczej magistrali obiektowej. Do rozdziału potencjałów stosuje się złączki szynowe oparte na technice połączeń Push-in, które umożliwiają podłączanie przewodów bez użycia narzędzi. Na życzenie przyłącza stacji rozdzielczej magistrali obiektowej mogą być realizowane za pomocą złączy metodą Plug & Play. Redukuje to koszty montażu i zwiększa znacznie odporność na błędy.

Stacja rozdzielcza magistrali obiektowej

Stacja rozdzielcza magistrali obiektowej 

Przykładowa stacja rozdzielcza magistrali obiektowej 

Korzyści

 • Zwiększenie dyspozycyjności dzięki redundancyjnemu włączeniu do głównego poziomu sterowania
 • Monitorowanie transmisji linii światłowodowej
 • Wtyk przyłączeniowy na obudowie do przewodów miedzianych i światłowodowych
 • Konfigurowalne indywidualnie, gotowe do montażu rozwiązanie szafy sterowniczej
 • Pojedyncze alarmy przez PROFIBUS w następujących sytuacjach:
  - ograniczenie dyspozycyjności zasilania redundancyjnego
  - zadziałanie wyłącznika
  - spadek rezerwy systemu łącza światłowodowego poniżej minimum

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410