Energooszczędność

Energooszczędność

Redukcja kosztów, wzrost efektywności

Rozpoznaj potencjalne obszary oszczędności w swojej instalacji i podejmij działania w celu efektywnego zarządzania energią.

Jako doświadczony partner z branży automatyzacji firma Phoenix Contact poprzez swoje produkty, rozwiązania i wiedzę zapewnia wsparcia przy spełnianiu wymogów normy DIN EN ISO 50001. Rejestruj dane dotyczące zużycia prądu elektrycznego, wody lub sprężonego powietrza i stwórz na ich podstawie inteligentny system zarządzania energią.

W ten sposób możesz znaczne obniżyć koszty — bez ograniczania wydajności maszyn lub instalacji. Firma Phoenix Contact oferuje w tym zakresie modułowe rozwiązanie, które jest dokładnie dopasowywane do wymogów klienta, począwszy od sensoryki, przez analizę, aż po zarządzanie.

Zalety

 • Redukcja kosztów dzięki inteligentnemu zarządzaniu zużyciem energii
 • Istotne dane zawsze w zasięgu ręki dzięki niezawodnej i ciągłej rejestracji wielkości pomiarowych
 • Szybkie i proste spełnienie wymogów normy DIN EN ISO 50001 — dzięki osobie kontaktowej i modułowemu rozwiązaniu
 • Możliwość skorzystania ze wsparcia państwowego — wdrożenie normy ISO 50001 w zakresie instalacji
 • Produkcja przyjazna dla środowiska — wdrożenie bezpośrednich działań oszczędnościowych w zakresie rzadkich zasobów
 • Optymalizacja procesów dzięki równoległej rejestracji danych zakładowych i maszynowych
 • Monitorowanie warunków dzięki natychmiastowemu rozpoznawaniu zmian wartości pomiarowych

Oszczędzanie energii — made by Phoenix Contact

Cykl PDCA  

Kompetentne wsparcie w zakresie spełnienia wymogów normy DIN EN ISO 50001

Modułowe rozwiązania na bazie międzynarodowego standardu DIN EN ISO 50001 zapewniają wsparcie w zakresie wdrażania działań z zakresu oszczędzania energii.

Cele zarządzania energią:

 • Ustalenie celów zużycia energii
 • Transparentność i możliwość przyporządkowania danych energetycznych
 • Identyfikacja potencjału optymalizacji
 • Przeprowadzanie stałych działań ulepszających mających na celu zwiększenie wydajności

Jakie są korzyści działań mających na celu zwiększenie wydajności energetycznej?

 • Redukcja zapotrzebowania na energię, a tym samym redukcja kosztów
 • Wzrost konkurencyjności
 • Stałe monitorowanie energii, tzn. zwiększenie dyspozycyjności systemu poprzez synergię
 • Spełnienie wymogów ustawowych

Poszukiwanie potencjalnych obszarów oszczędności

Rejestracja danych energetycznych  

Rejestracja i analiza danych energetycznych, wprowadzanie działań

W ten sposób zwiększysz wydajność stosowanej energii:

 • Optymalizacja instalacji użytkowych, procesowych i produkcyjnych. np. poprzez wymianę niewydajnej technologii
 • Redukcja przecieków poprzez analizę odchyleń w zakresie zużycia
 • Rejestracja, ocena i monitorowanie danych energetycznych wraz z zarządzaniem obciążeniem
 • Zastosowanie wydajnych nośników energii
 • Polepszenie stanu danych jako podstawa dokonywania zakupów u podmiotu zaopatrującego w energię
 • Przyporządkowanie wskaźników energetycznych do danych procesów
 • Dokładne rozliczenie poszczególnych użytkowników energii pod kątem zużycia
 • Dopasowanie procesu produkcyjnego do oferty energetycznej, czyli lepsza kontrola kosztów

Modułowe rozwiązanie — odpowiednie dla każdej instalacji

Monitorowanie energii zgodnie z normą DIN EN ISO 50001  

Monitorowanie energii zgodnie z normą DIN EN ISO 50001

Firma Phoenix Contact oferuje modułowe rozwiązanie mające na celu spełnienie wymogów normy DIN EN ISO 50001, w zakres którego wchodzi oprogramowanie i sprzęt, a także liczne interfejsy do integracji w instalacji.

Rozwiązanie obejmuje rejestrację danych pomiarowych różnych mediów (prąd, woda, sprężone powietrze), zapisywanie danych i ich ocenę, a także monitorowanie i sterowanie procesami.

Rozwiązania są skalowane, co oznacza proste i ekonomiczne wdrożenie przy jednoczesnej otwartości na przyszłe rozszerzenia. Dopełnienie oferty stanowią profesjonalne usługi podczas uruchamiania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji