Technika przyłączeniowa dla inżynierii procesowej

Pewność bezpieczeństwa z produktami Ex

Pewność bezpieczeństwa z produktami Ex

Paleta produktów składająca się z terminali przyłączeniowych do PCB i złączy wtykowych z dopuszczeniem Ex jest specjalnie zaprojektowana do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Terminale przyłączeniowe do PCB i złącza wtykowe z dopuszczeniem Ex z firmy Phoenix Contact są specjalnie zaprojektowane do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Dzięki temu spełniają one na przykład wymagania dla zastosowania w technice procesowej.

Korzyści

  • Elastyczność w wykonawstwie urządzeń — dzięki obszernej palecie produktów z zaciskami śrubowymi i sprężynowymi
  • Wielostronne zastosowania — dzięki produktom wtykowym i niewtykowych
  • Zastosowanie w zagrożonych obszarach — dzięki dopuszczeniu dla podwyższonego bezpieczeństwa Ex e

Obszerny asortyment produktów z dopuszczeniem Ex

Złącza wtykowe z dopuszczeniem Ex  

Terminale przyłączeniowe do PCB z dopuszczeniem Ex dla podwyższonego bezpieczeństwa

Wybieraj pomiędzy rozwiązaniami wtykowymi i niewtykowymi. Do tego są zaprojektowane terminale przyłączeniowe do PCB i obudowy podstawowe złączy wtykowych do lutowania na fali.

Dla osiągnięcia niezbędnej elastyczności są do dyspozycji następujące możliwości przyłączania przewodów:

  • zacisk śrubowy
  • zaciski Push in
  • złącze sprężynowe

Uwaga niebezpieczeństwo wybuchu!

Powstawanie wybuchu  

Wybuchy mogą powstawać, gdy spotkają się ze sobą substancje palne, tlen i źródła zapłonu.

Bezpieczeństwo ludzi, maszyn i budynków oraz również ochrona środowiska mają najwyższy priorytet. Przy tym ważną rolę odgrywa również zapobieganie eksplozjom. Mogą one powstawać, gdy spotkają się ze sobą tlen, palny materiał i źródło zapłonu.

Artykuły posiadają dopuszczenie komponentów według norm IEC / EN 60079 - 0 i IEC/EN 60079-7, które definiują wymagania względem urządzeń w atmosferach wybuchowych.

Dopuszczenie

Substancja palnaGaz, mgła ciecz, pył
Typ zabezpieczenia przeciwwybuchowegoEx e (podwyższone bezpieczeństwo)
Grupa urządzeniaII
Kategoria urządzenia2 GD
Poziom zabezpieczenia urządzeniaGb (sporadyczne występowanie substancji palnych)
Grupa gazuIIC (energia zapłonu < 60 μJ
Warunek dodatkowyU (dopuszczenie komponentu — same produkty nie są zdatne do użytku)

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i uzyskaj informacje na temat przyłączy urządzeń
dla danych, sygnałów i mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410