Tłocznia

Tłocznia

Najwyższe bezpieczeństwo bezawaryjnej pracy

Dostępność urządzeń jako najwyższy priorytet? Rozwiązania Phoenix Contact pozwalają na osiągnięcie tego celu.

Tłocznia to długotrwała i znaczna inwestycja. Jej zadaniem jest szybkie i precyzyjne tłoczenie i wycinanie fragmentów nadwozia z blach wykonanych z różnych materiałów. Poza wymogami fizycznymi odporności na wibracje zastosowane tu rozwiązania techniczne wymagają niezawodnej i przede wszystkim bezpiecznej komunikacji.

Phoenix Contact zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez sprawdzone koncepcje bezpieczeństwa i zdalnego serwisowania oraz indywidualne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Zalety

  • Bezawaryjna praca dzięki wytrzymałym produktom o wysokiej odporności na wstrząsy i wibracje
  • Bezpieczna komunikacja poprzez szyfrowanie danych
  • Niedrogie i efektywne koncepcje serwisowania z rozproszonym dostępem do aplikacji
  • Bezpieczeństwo maszyn dzięki koncepcji bezpieczeństwa niezależnej od sterownika i sieci

Bezpieczna komunikacja

Szafa sterownicza z routerem bezpieczeństwa FL MGUARD  

Router bezpieczeństwa dla maksymalnego bezpieczeństwa

Cenne dane urządzeń oraz oczekiwanie jak najlepszej dostępności wymagają najwyższego bezpieczeństwa transmisji danych.

Routery bezpieczeństwa z rodziny FL MGUARD poza mechanizmami bezpieczeństwa, takimi jak tunel VPN, oferują opcjonalnie skaner antywirusowy.

Zdalne serwisowanie i diagnoza

Tablet do zdalnego serwisowania i diagnozy  

Bezpieczny dostęp do danych procesu

Dostęp zdalny i nieustanne monitorowanie danych procesów pozwalają na możliwe do zaplanowania utrzymanie ruchu oraz optymalną dyspozycyjność systemu.

Bezpieczne połączenia zdalnego serwisu zapewniają niezawodny dostęp do maszyny i krótkie czasy reakcji.

Bezpieczne monitorowanie stanu

Komponenty SafetyBridge  

Rozwiązanie bezpieczeństwa na bazie technologii SafetyBridge

Do monitorowania stanu aplikacji jest niezbędna niezawodna i bezpieczna wymiana sygnałów.

Technologia SafetyBridge to rozwiązanie z dziedziny bezpieczeństwa niezależne od sieci i sterownika. Umożliwia przesyłanie i przetwarzanie sygnałów istotnych dla bezpieczeństwa za pośrednictwem standardowych sieci automatyki przemysłowej i nie wymaga sterownika bezpieczeństwa.

Rozwiązania bezpieczeństwa dla procesu produkcyjnego

Wysoka dyspozycyjność systemu to kluczowa kwestia w procesach produkcyjnych. Phoenix Contact oferuje dopracowane rozwiązania do bezpiecznego zdalnego serwisowania. Router FL MGUARD chroni aplikację przed dostępem osób nieupoważnionych i szkodliwym oprogramowaniem.

W tłoczni są transportowane bardzo ciężkie elementy. Wynikające z tego zagrożenia stawiają najwyższe wymagania pod względem zabezpieczenia personelu obsługi. SafetyBridge pozwala na realizację rozwiązań bezpieczeństwa na najwyższym poziomie Performance­ Level PLe.

Topologia: rozwiązania bezpieczeństwa dla procesu produkcyjnego

Koncepcja zdalnego serwisowania zawiera ochronę przed dostępem osób niepowołanych i szkodliwym oprogramowaniem

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410