MAN buduje w rekordowym czasie zakład montażowy w Krakowie

Przegląd

Ostatnia kontrola jakości na końcu taśmy  

Kontrola jakości w MAN

W roku 2007 otwarto nowy zakład montażowy pojazdów użytkowych MAN w Niepołomicach koło Krakowa. Są tu produkowane ciężkie samochody ciężarowe o masie ponad 16 ton. Firma MAN zastosowała w Niepołomicach po raz pierwszy we wszystkich obszarach produkcji technikę sterowania i sieci, jak również systemy I/O firmy Phoenix Contact.

Na terenie o powierzchni 142 hektarów wiodący międzynarodowy producent samochodów ciężarowych w rekordowo krótkim czasie zbudował nowoczesny zakład montażowy o powierzchni około 250 000 metrów kwadratowych — 78 000 metrów kwadratowych to powierzchnia zadaszona. Rozpoczęcie budowy nastąpiło jesienią 2005 roku, a już w połowie 2007 roku pierwsze pojazdy zjechały z taśmy produkcyjnej.

Zakład został zaprojektowany w taki sposób, że przy pracy jednozmianowej i 650 pracownikach produkowanych jest 15 tysięcy samochodów rocznie. „Ta liczba zostanie przekroczona już w roku 2009”, deklaruje Carsten Intra, kierownik działu ciężkich samochodów ciężarowych. Aby projekt o takiej wielkości można było zrealizować szybko i bez problemów, zastosowano tu i rozwinięto standard automatyzacji wypróbowany w zakładzie w Monachium.

Aplikacja

Przed rozpoczęciem budowy polskiego zakładu ośmioosobowy zespół planistów kierowany przez planistów utrzymania ruchu w monachijskim zakładzie MAN, Petera Gutjahra i jego zastępcę Alexandra Röhrla, ustalił najistotniejsze wymagania dla koncepcji automatyzacji. Wszystkie dane istotne dla produkcji miały być przesyłane siecią z bawarskiej centrali do poszczególnych zakładów produkcyjnych w Polsce.

Aby umożliwić ciągłą i szybką komunikację poprzez wszystkie poziomy przedsiębiorstwa, jak również pomiędzy rozsianymi po całym świecie zakładami produkcyjnymi, rozwiązanie automatyzacyjne musiało bazować na otwartych standardach zgodnych z międzynarodowymi normami. Ponadto wszystkie elementy systemu i komponenty musiały zapewnić możliwość łatwej integracji w sieci zakładowej i elastycznego dostosowania do zmieniających się warunków aplikacji. Kolejnym z wymogów była obszerna koncepcja diagnostyki, pozwalająca na zredukowanie czasów przestojów do minimum. System automatyzacyjny firmy Phoenix Contact spełnia te wymagania, gdyż bazuje na koncepcji „IT-powered Automation”.

Rozwiązanie

Komunikacja z systemem jednotorowym poprzez sterownik  

Sterownik ILC 350 ETH-IB reguluje komunikację z systemem jednotorowym

W dużym polskim zakładzie montażowym konieczne było zapewnienie przetwarzania ponad 100 000 sygnałów, przesyłania poleceń i monitorowania prądów, aby system działał bez zakłóceń. Do tego celu firma MAN zastosowała systemy I/O firmy Phoenix Contact o stopniach ochrony IP20 i IP65/67. Do montażu w szafach sterowniczych zastosowano system Inline Modular.

Niezawodna komunikacja radiowa

Bluetooth wyróżnia się między innymi stabilną i niezawodną transmisją danych nawet przy niekorzystnych warunkach otoczenia. Protokół Wireless można łatwo zintegrować w komunikacji Ethernet i umożliwia równoległe użytkowanie wielu lokalnych sieci Bluetooth.

Technika sterowania o wysokiej zdolności komunikacyjnej

W systemie jednotorowym, jak również na czterech stanowiskach montażu ram, jako sterownik główny zastosowano RFC 450 ETH-IB. Na obu stanowiskach montażu wstępnego sterownik Inline ILC 200 IB przesyła dane poprzez system INTERBUS do rozproszonych urządzeń peryferyjnych.

Ze względu na ochronę środowiska w polskim zakładzie MAN wszystkie podwozia są malowane lakierem wodorozcieńczalnym. Aby proces lakierowania przebiegał w sposób bezpieczny, konieczne są możliwie jak najkrótsze czasy reakcji w sterowniku. Sterowniki RFC 450 ETH-IB regulują tutaj również ciśnienie, podnoszenie, opuszczanie i transport podwozia, jak również dozowanie lakieru, przy czym systemy podrzędne są podłączone za pośrednictwem sieci INTERBUS.

Kompleksowa diagnostyka

Zintegrowane oprogramowanie Diag+ umożliwia diagnostykę we wszystkich obszarach polskiego zakładu MAN. Operatorzy maszyn i pracownicy utrzymania ruchu są informowani nie tylko o miejscu awarii i jej przyczynie, lecz otrzymują również wskazówki na temat sposobu usunięcia awarii. Oprócz zwiększenia produktywności poprzez minimalizację czasów przestojów służy to również zapewnieniu wysokich standardów jakości MAN.

Podsumowanie

MAN stawia na rozwiązania automatyzacyjne firmy Phoenix Contact  

MAN stawia na rozwiązania automatyzacyjne firmy Phoenix Contact

Ponieważ system automatyzacyjny firmy Phoenix Contact bazuje na koncepcji „IT-powered Automation”, osoby odpowiedzialne z grupy MAN jednogłośnie wybrały to rozwiązanie.

„Oprócz wysokiej produktywności dużą wagę przykładaliśmy również do szybkiego podnoszenia mocy przerobowych, jak również możliwości elastycznej rozbudowy systemu” objaśnia Peter Gutjahr, odpowiedzialny w firmie MAN Nutzfahrzeuge za planowanie i utrzymanie ruchu. „Można to osiągnąć tylko poprzez łatwą integrację elementów systemu i komponentów z siecią produkcyjną oraz poprzez kompleksową i szybką transmisję danych poprzez wszystkie poziomy i zakłady przedsiębiorstwa”.

„System automatyzacyjny firmy Phoenix Contact posiada wszystkie niezbędne interfejsy zgodne z międzynarodowymi standardami, takie jak INTERBUS, Ethernet TCP/IP, Bluetooth lub OPC” dodaje jego zastępca, Alexander Röhrl. „W połączeniu z łatwą obsługą i wysoką sprawnością sprzętu i oprogramowania umożliwiło to oszczędności na etapie projektu oraz szybkie uruchomienie systemu”.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410