Szkolenia

Specjalistyczna wiedza dla Twojego bezpieczeństwa

Prezentacja na temat dyrektywy maszynowej  

Przedstawimy Ci obowiązujące przepisy prawa i doradzimy w sprawie ich implementacji

Już w momencie zakupu, przed pierwszym uruchomieniem, podczas eksploatacji i również przy modernizacji systemu użytkowników maszyn mogą obowiązywać różne przepisy prawa.

Aby zapewnić bezpieczeństwo maszyn, trzeba przestrzegać wytycznych pod względem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa maszyn.

Bezpieczeństwo maszyn dla specjalistów ds. bezpieczeństwa

W ramach oceny zagrożeń trzeba ocenić bezpieczeństwo maszyny. Ważnym aspektem oceny jest bezpieczeństwo funkcjonalne. Na tym szkoleniu, opartym na przepisach obowiązujących w Niemczech, zostaną przestawione podstawowe wymagania. Treści stanowią moduł uzupełniający przy kwalifikacji specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Na podstawie kompleksowych przykładów zostaną zaprezentowane powiązania normatywne i techniczne. Ponadto zostaną omówione istotne dla użytkownika typowe kwestie zawiązane z bezpieczną eksploatacją maszyn.

Opis Język
Bezpieczeństwo maszyn dla specjalistów ds. bezpieczeństwa [PDF, 0,11 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski

Bezpieczeństwo maszyn i bezpieczeństwo prawne

Prawnik przedstawi Ci w trzech częściach wymagania przepisów prawa obowiązujących dla producentów i użytkowników maszyn:

  • Odpowiedzialność
  • Zakup
  • Postępowanie na wypadek szkody

Po każdej części inżynier systemów bezpieczeństwa wyjaśnia praktyczną stronę realizacji wymogów. Uczestnik szkolenia poznaje wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskuje informacje na temat ich realizacji w praktyce.

Opis Język Stan
Bezpieczeństwo maszyn i bezpieczeństwo prawne [PDF, 0,12 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Bezpieczna eksploatacja maszyn

Na tym szkoleniu, opartym na obowiązującym w Niemczech rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego, zostaną przestawione podstawowe wymagania w zakresie bezpiecznej eksploatacji maszyn. Jednym z tematów są również modyfikacje maszyn i łączenie maszyn. W określonych warunkach użytkownik może stać się producentem i musi spełnić wymagania obowiązujące producentów. Zostaną zaprezentowane obowiązujące w Niemczech kryteria oszacowania stanu rzeczy. Zdobędziesz tu informacje, jak można ewentualnie uniknąć roli producenta i wynikających z niej obowiązków.

Opis Język Stan
Bezpieczna eksploatacja maszyn [PDF, 0,11 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Na tym szkoleniu zostaną przestawione obowiązujące w Niemczech podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn odnoszące się do produkcji i eksploatacji maszyn. Dowiesz się, dlaczego technika bezpieczeństwa jest niezbędna i stanowi znaczący wkład w bezpieczeństwo pracy. Poznasz metody i procesy wdrażane w celu osiągnięcia bezpieczeństwa maszyn. Poznasz normy bezpieczeństwa, ważne niemieckie przepisy prawa, dyrektywy i rozporządzenia europejskie dla producentów i użytkowników maszyn.

Opis Język Stan
Podstawy bezpieczeństwa maszyn [PDF, 0,11 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Zamów szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa

Zamów indywidualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Chętnie omówimy wspólnie dalsze szczegóły.

Alternatywnie możesz wziąć udział w jednym z naszych szkoleń w podanych miejscach według harmonogramu.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany