Doradztwo

Doradztwo ekspertów dla Twojego bezpieczeństwa

Pracownik Phoenix Contact doradza w kwestiach bezpieczeństwa przy eksploatacji maszyn  

Oferujemy doradztwo w kwestiach bezpieczeństwa w razie modyfikacji lub łączenia maszyn

Jeśli jako użytkownik wprowadzasz zmiany w swojej maszynie, możesz stać się przez to producentem. W takim przypadku jesteś odpowiedzialny za ponowne wykazanie zgodności maszyny oraz przestrzeganie wszystkich odnośnych dyrektyw.

Również w sytuacji, gdy we własnym zakresie połączysz posiadane lub nowe maszyny w linię produkcyjną, możesz stać się producentem zespołu maszyn wraz ze wszystkimi obowiązkami i odpowiedzialnością.

Doradztwo przy zmianach maszyn

W przypadku doradztwa na temat modyfikacji maszyn przedstawimy Ci stan prawny wraz z konsekwencjami wynikającymi z wprowadzenia znacznych zmian. Odbywa się to na podstawie niemieckich i austriackich przepisów prawa. Wyjaśnimy Ci możliwe kryteria klasyfikacji planowanych zmian. Na ich podstawie możesz stwierdzić, czy zmiana będzie zmianą istotną. Ponadto przedstawimy Ci szablon do oceny i klasyfikacji wszystkich istotnych aspektów. Wyjaśnimy szczegółowo jego zawartość na podstawie oceny przynajmniej jednej zmiany. Wypełniony dokument można wykorzystać jako potwierdzenie wyników analizy.

Opis Język Stan
Doradztwo przy zmianach maszyn [PDF, 0,14 MB]
Czy zmiana maszyny będzie zmianą istotną?
angielski 12.10.2015

Doradztwo przy łączeniu maszyn

W przypadku doradztwa na temat łączenia maszyn przedstawimy Ci stan prawny w odniesieniu do zespołu maszyn wraz z wynikającymi konsekwencjami. Odbywa się to na podstawie niemieckich i austriackich przepisów prawa. Wyjaśnimy Ci możliwe kryteria klasyfikacji, czy planowane połączenie stanowi zespół maszyn. Ponadto pokażemy Ci możliwości ewentualnego uniknięcia powstania zespołu maszyn.

Opis Język Stan
Doradztwo przy łączeniu maszyn [PDF, 0,14 MB]
Czy połączone maszyny stanowią zespół maszyn?
angielski 12.10.2015

Zamów konsultację

Tutaj możesz zamówić indywidualną konsultację. Chętnie omówimy wspólnie dalsze szczegóły.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany