Analiza/przegląd

Ocena specjalisty dla Twojego bezpieczeństwa

Pracownik sprawdza funkcje bezpieczeństwa w maszynie  

Zbadamy na miejscu bezpieczeństwo Twoich maszyn

Zgodnie z niemiecką ustawą w sprawie bezpieczeństwa pracy użytkownicy maszyn są zobowiązani do podjęcia środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym w Niemczech rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego, aktualny stan wiedzy technicznej w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonalnego jest ważnym elementem przeglądów okresowych.

Aby pomóc w przestrzeganiu tych wymogów, chętnie sprawdzimy na miejscu obecny stan i udzielimy zaleceń możliwych optymalizacji.

Analiza maszyny

W ramach analizy maszyny, we współpracy z osobą odpowiedzialną za kwestie bezpieczeństwa ze strony klienta, ocenimy na miejscu aktualny stan bezpieczeństwa maszyny lub parku maszyn. Odbywa się to na podstawie posiadanych danych i dokumentacji technicznej. W ten sposób określimy działania w celu przestrzegania wymogów prawnych oraz aktualny stan zgodności w odniesieniu do dyrektywy 2006/42/WE.

Opis Język Stan
Podstawowa analiza maszyny [PDF, 0,13 MB]
Dla użytkowników maszyn zgodnie z ustawą w sprawie ochrony pracy i rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego
angielski 12.10.2015

Przegląd maszyny

Podczas przeglądu maszyny wspólnie z pracownikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, obsługę i utrzymanie ruchu ze strony klienta sprawdzimy realizację funkcji bezpieczeństwa, stan techniczny zabezpieczeń oraz poprawną instalację wraz z bezpiecznymi odstępami.

Opis Język Stan
Szczegółowy przegląd maszyny [PDF, 0,18 MB]
Dla użytkowników maszyn zgodnie z ustawą w sprawie ochrony pracy i rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego
angielski 12.10.2015

Analiza połączenia maszyn

Podczas analizy połączone maszyny należy traktować w Niemczech i Austrii jako zespół maszyn w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, artykuł 2, podpunkt czwarty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonamy analizy i oceny oraz udokumentujemy aktualny stan. Na tej postawie określimy ewentualnie niezbędne działania.

Opis Język Stan
Analiza dla użytkowników maszyn [PDF, 0,23 MB]
Czy połączone maszyny stanowią zespół maszyn?
angielski 12.10.2015

Zamów analizę/przegląd

Tutaj możesz zamówić indywidualną analizę lub przegląd zgodnie z dyrektywą maszynową. Chętnie omówimy wspólnie dalsze szczegóły.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany