Użytkownicy maszyn

Użytkownicy maszyn

Pewność bezpieczeństwa

Nasze usługi pomogą Ci w przestrzeganiu wymogów prawnych na poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

Powrót do Usługi związane z bezpieczeństwem maszyn i systemów

Kategoria

  • Analiza/przegląd

    Zgodnie z ustawą w sprawie bezpieczeństwa pracy użytkownicy maszyn są zobowiązani do podjęcia środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników.

Jeśli jesteś użytkownikiem maszyny, spoczywa na Tobie odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Zastosowanie maszyny w środowisku pracy wymaga oceny zgodnie z przepisami prawa krajowego. Na przykład w Niemczech obowiązuje rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

Jeśli wprowadzasz istotną zmianę w swojej maszynie lub na skutek połączenia maszyn lub maszyn nieukończonych powstanie zespół maszyn, nabywasz obowiązki producenta. Konieczne jest ponowne wykazanie zgodności CE maszyny.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany