Szkolenia

Specjalistyczna wiedza dla Twojego bezpieczeństwa

Pracownik firmy Phoenix Contact szkoli klientów w kwestii produktów bezpieczeństwa  

Na szkoleniach zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na tematy związane z dyrektywą maszynową

Tematyka naszych szkoleń obejmuje wszystkie wyzwania, jakie niesie ze sobą europejska dyrektywa maszynowa w zakresie produkcji i wprowadzania maszyn do obrotu.

W zależności od potrzeb na naszych szkoleniach zdobędziesz wiedzę na temat zasadniczych wymogów prawnych oraz szczegółowych informacji dotyczących ich realizacji.

Bezpieczeństwo maszyn i bezpieczeństwo prawne

Prawnik przedstawi Ci w trzech częściach wymagania przepisów prawa obowiązujących dla producentów i użytkowników maszyn:

  • Odpowiedzialność
  • Zakup
  • Postępowanie na wypadek szkody

Po każdej części inżynier systemów bezpieczeństwa wyjaśnia praktyczną stronę realizacji wymogów. Uczestnik szkolenia poznaje wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskuje informacje na temat ich realizacji w praktyce.

Opis Język Stan
Bezpieczeństwo maszyn i bezpieczeństwo prawne [PDF, 0,12 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Dyrektywa maszynowa

Szkolenie to jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się produkcją, uruchamianiem lub wprowadzaniem do obrotu maszyn zgodnych z dyrektywą. Szkolenie koncentruje się na obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego procesach oceny zgodności oraz ich praktycznej realizacji. Ponadto zostaną omówione szczegółowo wymagania dyrektywy dotyczące konstruowania, produkcji i wprowadzania maszyn do obrotu.

Opis Język Stan
Dyrektywa maszynowa [PDF, 0,15 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Ocena ryzyka

Na tym szkoleniu zdobędziesz know-how umożliwiające praktyczne wykonanie oceny ryzyka w odniesieniu do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Metody i procesy użyjesz w przykładowej maszynie oraz udokumentujesz wyniki i ustalone działania. Po ukończeniu szkolenia będziesz znać niezbędne kroki do przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka maszyny. Będziesz również wiedzieć, jak wykorzystać je w praktyce.

Opis Język Stan
Ocena ryzyka [PDF, 0,13 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Praktyczne szkolenie z bezpieczeństwa maszyn

Na tych warsztatach dowiesz się, jak wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę teoretyczną na temat treści dyrektywy maszynowej i normy EN 13849-1. Odbywa się to na przykładzie prawdziwej maszyny. Wszystkie działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa maszyny zostaną zaprezentowane w oparciu o kompletny cykl życia bezpieczeństwa na przykładzie jednej funkcji bezpieczeństwa.

Opis Język Stan
Realizacja bezpieczeństwa funkcjonalnego [PDF, 0,14 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Szkolenie z systemu PROFIsafe

Jest to szkolenie adresowane do pracowników zajmujących się planowaniem, programowaniem, uruchamianiem i serwisowaniem. Poznasz na nim zasadę działania i budowę systemu PROFIsafe. Poznasz metody instalacji i podłączania bezpiecznych sygnalizatorów. Będziesz wiedzieć, jak przy projektowaniu systemu realizuje się 1-kanałowo lub 2-kanałowo wymaganą kategorię bezpieczeństwa, Performance Level oraz wymagany SIL. Nauczysz się łatwo i szybko uruchamiać systemy z użyciem oprogramowania PC Worx i SafetyProg.

Opis Język Stan
System PROFIsafe [PDF, 0,11 MB]
Szkolenie dwudniowe
angielski 12.10.2015

FS Technician for Machinery z certyfikatem TÜV Rheinland

To szkolenie firma Phoenix Contact przeprowadza jako Course Provider w ramach programu TÜV Rheinland Functional Safety.Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują uznawany certyfikat Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) i zostają wpisani na listę jako FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice dostępną na stronie TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (www.tuvasi.com). Certyfikat jest uznanym w branży na całym świecie dokumentem potwierdzającym kwalifikacje i posiadanie wiedzy niezbędnej do praktycznej realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Opis Język Stan
Realizacja wymogów dyrektywy maszynowej [PDF, 0,16 MB]
Szkolenie 4,5-dniowe
angielski 12.10.2015

Cykl życia bezpieczeństwa maszyn

W tej serii szkoleń poświęconych cyklowi życia bezpieczeństwa zdobędziesz know-how niezbędne do planowania i realizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn. Cały proces bezpieczeństwa funkcjonalnego jest podzielony na osiem faz. Dzięki takiemu podziałowi możliwa jest całościowa, planowa, a tym samym zrozumiała realizacja działań zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. W małych grupach poznasz wymagania procesu na przykładzie prawdziwej maszyny.

Opis Język Stan
Ocena ryzyka [PDF, 0,13 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015
Planowanie bezpieczeństwa, specyfikacja, planowanie walidacji [PDF, 0,13 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015
Realizacja, weryfikacja, symulowanie kodów, walidacja [PDF, 0,14 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Szkolenie dla użytkowników SISTEMA

Po udziale w tym praktycznym szkoleniu uzyskasz niezbędną wiedzę do optymalnego używania programu SISTEMA. Jest to oprogramowanie do oceny funkcji bezpieczeństwa, udostępnianie bezpłatnie przez BGIA. Oprogramowanie zapewnia kompleksową pomoc przy stosowaniu normy EN ISO 13849-1 w kwestii określania Performance Level.

Opis Język Stan
Oprogramowanie SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Implementacja normy EN ISO 13849-1

Na tym szkoleniu nauczysz się, jak dobierać elementy bezpieczeństwa sterownika i określać niezawodność funkcji bezpieczeństwa w postaci Performance Level. Jest to opisane w normie EN ISO 13849-1. Obok odpowiednich struktur sprzętowych do sterowników bezpieczeństwa uczestnicy poznają metody tworzenia bezpiecznego oprogramowania. Po ukończeniu szkolenia potrafią określić wymagany Performance Level sterownika bezpieczeństwa i znają niezbędne do tego interfejsy mechaniczne. Potrafią optymalnie tworzyć sterowniki bezpieczeństwa oraz znają podstawy i metody obliczania uzyskanego Performance Level. Ponadto znają możliwości oprogramowania SISTEMA, służącego do oceny funkcji bezpieczeństwa.

Opis Język Stan
Implementacja normy EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski 12.10.2015

Podstawy techniki bezpieczeństwa dla uczniów i początkujących

Na tym szkoleniu dowiesz się, dlaczego technika bezpieczeństwa jest niezbędna i stanowi znaczący wkład w bezpieczeństwo pracy. Poznasz normy bezpieczeństwa, ważne przepisy prawa, dyrektywy i rozporządzenia dla producentów i użytkowników maszyn. Konstruktorzy elektrycznego, pneumatycznego i hydraulicznego wyposażenia maszyn i urządzeń muszą stosować się do tych przepisów.

Poznasz aktualne podstawy konstruowania w dziedzinie techniki bezpieczeństwa oraz techniki sterowania funkcji bezpieczeństwa. Ponadto zaprezentowane zostaną podstawowe metody wymaganej w normie oceny funkcji bezpieczeństwa pod kątem struktury, diagnostyki i prawdopodobieństwa awarii.

Opis Język
Podstawy techniki bezpieczeństwa dla uczniów i początkujących [PDF, 0,1 MB]
Szkolenie jednodniowe
angielski

Szkolenie z technologii SafetyBridge

Jest to szkolenie adresowane do pracowników zajmujących się planowaniem, programowaniem, uruchamianiem i serwisowaniem. Poznasz na nim zasadę działania i budowę SafetyBridge Technology (SBT V3). Poznasz metody instalacji i podłączania bezpiecznych sygnalizatorów. Dowiesz się, jak przy projektowaniu systemu realizuje się 1-kanałowo lub 2-kanałowo wymaganą kategorię bezpieczeństwa, Performance Level oraz wymagany SIL. Nauczysz się łatwo i szybko uruchamiać systemy z użyciem oprogramowania PC Worx i Safeconf.

Opis Język
Szkolenie z technologii SafetyBridge [PDF, 0,1 MB]
Szkolenie 1,5-dniowe
angielski

Zamów szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa

Zamów indywidualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Chętnie omówimy wspólnie dalsze szczegóły.

Alternatywnie możesz wziąć udział w jednym z naszych szkoleń w podanych miejscach według harmonogramu.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany