Formularz reklamacji / zwrotu towaru ONLINE


Wniosek o przyjęcie zwrotu towaru
Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej/pogwarancyjnej
Nr faktury zakupu * Kod towaru* Nazwa towaru Ilość* Numer seryjny
Formaty plików  [xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, pdf, jpg, jpeg, png, txt, csv]

Dane kontaktoweDane odbioru przesyłki * *

** jeśli jest inny niżw danych kontaktowych

 Zapoznałem(-am) się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności

UWAGA!

  • Zwrot towaru możliwy jest dopiero po zaakceptowaniu przez Phoenix Contact i po nadaniu numeru sprawy. W przeciwnym wypadku przesyłka zostanie zwrócona na koszt klienta.
  • Zwrot towaru możliwy jest tylko w oryginalnych i nie otwieranych opakowaniach (nie dotyczy reklamacji).
  • Kopię zaakceptowanego przez Phoenix Contact formularza należy umieścić w przyldze na zewnątrz przesyłki. Przesyłkę należy dodatkowo oznaczyć w widocznym miejscu numerem sprawy. Przesyłki nie spełniające tych warunków będą zwracane na koszt klienta.
  • Akceptacja zwrotu towaru do reklamacji nie oznacza jednoczesnego uznania reklamacji za zasadną.
  • Zwroty towarów nie zakupionych w Phoenix Contact Sp. z o.o., innych niż zgłoszonych powyżej oraz przesyłki bez numeru sprawy zostaną zwrócone na koszt klienta.
  • Przesyłki na koszt Phoenix Contact będą przyjmowane wyłącznie za pomocą kuriera zleconego przez Phoenix Contact. Nadawca powinien powiadomić Phoenix Contact o gotowości do odbioru nie później niż dzień roboczy przed planowanym odbiorem, podając wagę brutto przesyłki, adres odbioru oraz osobę kontaktową z numerem telefonu. Phoenix Contact po zleceniu transportu potwierdzi datę odbioru i powiadomi Nadawcę o nazwie firmy kurierskiej.

071/ 39 80 419

Iwona Obała

Iwona Obała

Kontakt w sprawach reklamacji

Ważne!

Zanim wyślesz formularz zapoznaj się z procedurą reklamacji/zwrotu

Procedura reklamacji/zwrotu
Zapoznaj się