Informacje na temat NFPA 79

Gotowi na NFPA 79

Gotowi na NFPA 79

Uwaga producenci maszyn! Ochrona przed przepięciami stanowi od edycji 2018 obowiązkowe wyposażenie maszyn w niektórych stanach USA. Przygotuj swoją maszynę na NFPA 79.

Producenci maszyn i urządzeń, którzy chcą eksportować swoje produkty na rynek Ameryki Północnej lub wprowadzać je tam do obiegu, podlegają lokalnym przepisom i regulacjom prawnym. Jedną z najważniejszych norm branżowych obok NEC jest NFPA 79. Norma NFPA 79 jest aktualizowana co trzy lata po standardzie NEC, uwzględniając wprowadzone w nim nowości.

Dowiedz się, jakie obowiązkowe wymagania dla maszyn elektrycznych wynikają z NFPA 79 w odniesieniu do stosowania ograniczników przepięć. Z nami masz pewność zgodności z przepisami.

O tym, która edycja obowiązuje, decyduje stan, w którym maszyna jest eksploatowana. W ten sposób w całych Stanach Zjednoczonych mogą obowiązywać różne edycje. Dlatego najlepiej jest uwzględniać zawsze najnowszą edycję.

NFPA 79 – edycja 2021

 • Ochrona przed przepięciami jest obowiązkowa dla maszyn przemysłowych z obwodami bezpieczeństwa, które nie są jeszcze zabezpieczone odpowiednio przed przepięciami.
 • Ograniczniki przepięć muszą posiadać certyfikat UL (UL listed).
 • Ogranicznik przepięć typu 4 w szafie sterowniczej musi być zgodny z Type Location maszyny i mieć odpowiednie oznaczenie.
 • Ogranicznik przepięć typu 4 może być montowany wyłącznie przez producenta szafy sterowniczej.
Powrót do góry

NFPA 79 – edycja 2018

 • Ochrona przed przepięciami jest obowiązkowa dla maszyn przemysłowych z obwodami bezpieczeństwa.
 • Ograniczniki przepięć muszą posiadać certyfikat UL (UL listed).
 • Ogranicznik przepięć typu 4 w szafie sterowniczej musi być zgodny z Type Location maszyny i mieć oznaczenie.
Powrót do góry

Nasze rozwiązanie – Twoje korzyści

 • Produkty VAL-US posiadają certyfikat UL i można je stosować uniwersalnie we wszystkich Type Location
 • Brak przekraczania prądu zwarciowego dzięki wysokiej odporności na zwarcia 200 kA
 • Uproszczony odbiór systemu przez inspektora, ponieważ spełnione są wymogi NFPA 79
 • Produkty dostępne i dopuszczone do użytku na terenie całej Europy dzięki oznakowaniu CE
Powrót do góry

Nasze FAQ do NFPA 79 (2018)

NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) to amerykańska norma bezpieczeństwa określająca standardy bezpieczeństwa maszyn przemysłowych z USA. Reguluje ona takie zagadnienia elektryczne i elektroniczne, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą prowadzić do niebezpiecznego stanu w maszynie. Należą do nich między innymi zabezpieczenie nadprądowe, okablowanie, obwody bezpieczeństwa oraz od niedawna ochrona przed przepięciami.
Norma NFPA 79 jest aktualizowana co 3 lata. Najnowsza wersja pochodzi z roku 2018.

Każda maszyna, która ma być oddana do użytku, musi zostać najpierw skontrolowana i odebrana (approved) przez inspektora. Kontrola ta odbywa się w oparciu o National Electrical Code (NEC – NFPA 70) oraz NFPA 79. Jeśli inspektor jest zdania, że maszyna nie jest w pełni zgodna z normą, może odmówić odbioru, a tym samym certyfikacji NFPA 79. W takim przypadku maszyny nie wolno oddać do użytku.

Przepisami tymi są objęte wszystkie maszyny przemysłowe w USA. Która wersja NFPA 79 obowiązuje w danym stanie, zależy od wersji National Electrical Code obowiązującej w danym stanie/regionie. Dla maszyn stosowanych w „hazardous locations“ obowiązuje dodatkowo NEC, Article 500 i kolejne.

Szafy sterownicze stosowane w maszynach przemysłowych muszą być zgodne poza NEC i NFPA 79 również z wymaganiami normy UL 508A. Jeżeli z tych trzech przepisów wynikają różne wymagania, stosuje się przepisy najbardziej restrykcyjne. Na przykład w przypadku zabezpieczenia nadprądowego trzeba zastosować najniższą wartość.

Powrót do góry

Bardzo ważną rolę odgrywa ochrona ludzi. Przepięcie nie może uszkodzić obwodów bezpieczeństwa maszyny, aby nie dopuścić do sytuacji niebezpiecznych dla osób znajdujących się przy maszynie. Rozważania w kwestii dalszej gotowości maszyny do pracy po wystąpieniu przepięcia nie mają tu znaczenia.

Zgodnie z NEC (2017) i NFPA 79 (2018) maszyny przemysłowe wyposażone w obwody bezpieczeństwa muszą być wyposażone w urządzenie do ochrony przed przepięciami (Surge Protective Device, SPD) do zasilania. Ochrona ta musi posiadać aprobatę „UL Listed“ wg normy UL 1449. Ponadto musi wykazywać określoną odporność na zwarcia (Short-Circuit Current Rating – SCCR), wyższą od prądu zwarciowego w miejscu instalacji.

Ograniczniki przepięć do zasilania należy instalować możliwie jak najbliżej punktu zasilania. W zależności od lokalizacji maszyny w instalacji należy wybrać urządzenia SPD odpowiedniego typu (patrz NFPA 79 (2018), artykuł 7.8). Seria VAL-US zapewnia olbrzymie ułatwienie w tej sytuacji: jako urządzenia UL Listed typu 1 mogą być stosowane w każdym miejscu instalacji. Konieczne może być uwzględnienie zabezpieczenia przewodów przed przetężeniem.

Norma NFPA 79 nie wymaga stosowania ograniczników przepięć do urządzeń do przesyłania sygnałów i danych. Mimo to można je stosować w maszynach. Zalecamy tu ogranicznik przepięć do interfejsu komunikacyjnego maszyny, na przykład do systemu sterowania.

Zarówno NEC, jak i NFPA 79 można zakupić lub uzyskać bezpłatnie do wglądu w „National Fire Protection Association“. Są one dostępne zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Potrzebujesz konsultacji?

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo

Pomożemy Ci w bezpiecznym i skutecznym odnalezieniu się na rynku Ameryki Północnej.

Powrót do góry

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na osobiste spotkanie z doradcą.

Amerykańskie układy sieci

Amerykańskie typy sieci, napięcia i ich częstotliwość różnią się niekiedy znacznie standardów obowiązujących w Europie. Jest to uwarunkowane historycznie. Maszyny przemysłowe są podłączane głównie do sieci typu „3-phase wye“ oraz „delta“. Istnieją jednak również inne układy sieci, z których najczęściej spotykane przedstawiono poniżej.

Powrót do góry

Typy ograniczników przepięć wg UL 1449

Ograniczniki przepięć dzielą się na różne typy w zależności od osiąganej odporności na zwarcia. Dodatkowo również instalacja jest podzielona na Type Location w zależności od występujących prądów zwarciowych.

Type Location miejsca podłączenia maszyny określa minimalny typ ogranicznika przepięć. Ograniczniki przepięć typu 1 mogą być stosowane we wszystkich Type Location. Ograniczniki przepięć typu 2 mogą być stosowane w Type 2 Location i Type 3 Location.

Klasyfikacja ograniczników przepięć nie odnosi się do zdolności wyładowczej urządzeń ani ich zastosowania w koncepcji ochrony odgromowej, jak ma to miejsce w normie IEC. Typy wg UL odnoszą się wyłącznie do obowiązkowego badania odporności na zwarcie wg UL 1449.

Powrót do góry
KlasyfikacjaOpis
Ogranicznik przepięć typu 1Ograniczniki przepięć typu 1 mogą być instalowane za transformatorem przed bezpiecznikiem głównym lub wyłącznikiem głównym instalacji.
Ogranicznik przepięć typu 2

Ograniczniki przepięć typu 2 muszą być instalowany za bezpiecznikiem głównym lub wyłącznikiem głównym instalacji.

Ogranicznik przepięć typu 3

Ograniczniki przepięć typu 3 muszą być montowane w odległości (= długość przewodu) co najmniej 10 m od poprzedzającego zabezpieczenia nadprądowego lub rozłącznika.

Ogranicznik przepięć typu 4Ograniczniki przepięć typu 4 to komponenty, które nie mogą być używane samodzielnie. Muszą być zawsze częścią urządzenia, np. szafy sterowniczej. W takim przypadku całe urządzenie musi zostać poddane ocenie pod kątem odporności na zwarcia zgodnie z UL.
Type Location urządzenia zależy od wyników badania ogranicznika przepięć typu 4 pod kątem odporności na zwarcia.

Wymagania w stosunku do produktów

Produkty z serii VAL-US są dostępne do różnych układów sieci zasilających i napięć. Spełniają one wymagania określone w NFPA 79, ponieważ posiadają aprobatę „UL Listed”. Z drugiej strony przy odporności na zwarcia (SCCR) na poziomie 200 kA (wg UL 1449 ed 4) mogą być stosowane uniwersalnie bez dodatkowych obliczeń.

Powrót do góry
3-phase Wye – napięcie systemu (fazy)Nazwa (nr art.)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/40/3+0-FM (1199369)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye – napięcie systemu (fazy)Nazwa (nr art.)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/40/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Napięcie systemowe Corner-grounded/ungrounded DeltaNazwa (nr art.)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Napięcie systemowe Corner-grounded/ungrounded DeltaNazwa (nr art.)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Bezpieczniki

Ochrona przed przepięciami posiadająca aprobatę wg UL 1449 jako typ 1 Listed nie wymaga zabezpieczenia nadprądowego (1). NEC wymaga jednak, aby przewody były zabezpieczone przed przetężeniem. W związku z tym może być konieczne wyposażenie przewodów do ogranicznika przepięć w zabezpieczenia nadprądowe (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).

Zgodnie z NFPA 79 doboru lub określenia OCPD nie dokonuje producent używanego urządzenia, lecz projektant instalacji, w tym przypadku producent maszyny. Dotyczy to również ograniczników przepięć. Procedura doboru OCPD do ograniczników przepięć jest taka sama, jak dla wszystkich innych urządzeń. Jednak z uwagi na to, że ogranicznik przepięć nie ma prądu obciążenia, dane określone przez producenta ogranicznika przepięć mogą być zastosowane do przewodu przyłączeniowego. Zawierają one zarówno przekrój minimalny i maksymalny, jak i dozwolony materiał przewodu. Na podstawie tych danych można dobrać zabezpieczenie nadprądowe przy użyciu odpowiednich tabel w NEC.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji