Dodatkowa ochrona urządzeń kategorii przepięciowej II

PLT-SEC-T3-230-FM  

PLT-SEC-T3-230-FM ochrona przed przepięciami typu 2/3 do jednofazowych sieci zasilających. Dostępna jest wersja z przyłączem Push-in i przyłączem śrubowym z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną.

Jeśli w rozdzielni głównej mają być zamontowane urządzenia kategorii przepięciowej II, ich napięciowy poziom ochrony musi wynosić minimum 2,5 kV.

Jeśli pierwszy ogranicznik przepięć nie jest w stanie obniżyć napięciowego poziomu ochrony poniżej 2,5 kV, konieczny jest dodatkowy ogranicznik przepięć. Zapewnia to ochronę urządzeń o niższym znamionowym napięciu udarowym.

To samo dotyczy również urządzeń poza rozdzielnią główną. Mają one z reguły kategorię przepięciową II, czyli w sieci 230/400 V ich znamionowe napięcie udarowe wynosi 2,5 kV. Jeśli pierwszy ogranicznik przepięć nie jest w stanie obniżyć napięciowego poziomu ochrony poniżej 2,5 kV, konieczny jest dodatkowy ogranicznik przepięć, aby zapewnić ochronę urządzeń o niższym znamionowym napięciu udarowym. Można go zamontować np. w następnej podrozdzielni. Podłączenie ogranicznika przepięć o krótkich przewodach jest tam zazwyczaj znacznie prostsze.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410