Normy i standardy

Normy i standardy

Bezpieczne i trwałe

Sprawdzone metody opisywania firmy Phoenix Contact.

Badanie starzenia

Badanie starzenia: wykres czasu i temperatury  

Badanie starzenia: wykres czasu i temperatury

wg IEC 60947-7-1/-2

Złączki szynowe charakteryzują się między innymi długimi cyklami życia i wytrzymują stałe temperatury użytkowania na poziomie +125°C. Aby warunki te spełniały również opisy i nadruki na złączkach, materiały oznacznikowe Phoenix Contact są wyposażone w stabilizatory termiczne.

W celu symulacji wieloletniej eksploatacji oznaczniki wraz ze złączkami lub przewodami są poddawane w komorze klimatycznej określonemu cyklowi temperatur. Dolna temperatura w komorze klimatycznej jest ustawiana na +20°C, a temperatura górna na +120°C (+80°C przy PCW).

W fazie nagrzewania i dziesięciominutowej fazie utrzymania temperatury badane próbki osiągają maksymalną dopuszczalną temperaturę eksploatacji. Dalej następuje faza schłodzenia. Badanie składa się ze 192 cykli.

Wszystkie materiały oznacznikowe Phoenix Contact przechodzą badania wg IEC 60947‑7‑1/‑2. Wszystkie zastosowane tworzywa sztuczne posiadają wystarczające rezerwy bezpieczeństwa.

Powrót do góry

Odporność na oleje i chemikalia

wg normy DIN EN ISO 175

Pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak ciecze lub gazy, może dojść do procesów lub reakcji fizycznych i chemicznych. Może to spowodować zmianę właściwości tworzywa sztucznego. Może ono ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Te same zmiany mogą wystąpić również na nadrukach i opisach. Aby tego uniknąć, Phoenix Contact stosuje tylko takie tworzywa sztuczne i materiały opisowe, które przeszły badania zgodnie z normą DIN EN ISO 175.

Powrót do góry

Odporność na promieniowanie UV

Odporność tworzyw sztucznych na promieniowanie UV  

Odporność tworzyw sztucznych na promieniowanie UV

wg DIN EN ISO 4892-2 i DIN EN ISO 60068-2-5

Działanie promieniowania UV-B powoduje ograniczenie właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych. W zależności od rodzaju tworzywa powoduje to różny stopień uszkodzenia nadruków i opisów.

Materiały oznacznikowe firmy ‍Phoenix Contact są przechowywane w suchej i wilgotnej atmosferze pod wpływem promieniowania UV i sprawdzane zgodnie z wyżej wymienionymi normami.

Powrót do góry

Badanie odporności na korozję

Badanie odporności na korozję wg DIN 50018  

Badanie odporności na korozję

wg DIN 50018

Wpływ ekstremalnych czynników atmosferycznych stawia wysokie wymagania wobec elementów i ich oznaczników i opisów. Poniższa metoda opisuje w oparciu o normę DIN 50018 badanie odporności na korozję pod wpływem skroplin w zmiennych warunkach klimatycznych w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki.

Do komory klimatycznej wprowadza się dwa litry wody destylowanej i litr SO2. W temperaturze wynoszącej +40°C w trakcie badania powstaje atmosfera kwasowa niszcząca powierzchnię badanych próbek. Po ośmiu godzinach testu badane próbki schną przez 16 godzin przy otwartych drzwiach.

Na koniec odbywa się kontrola wizualna pod mikroskopem. Wszystkie materiały oznacznikowe stosowane przez Phoenix Contact spełniają surowe wymagania normy i są odporne na działanie agresywnych mediów.

Powrót do góry

Badanie w rozpylonej solance

Badanie w rozpylonej solance wg IEC 60068-2-11/-52  

Badanie w rozpylonej solance

wg IEC 60068-2-11/-52

Elementy techniczne stosowane w produkcji statków muszą być odpowiednio oznaczone i pozostać czytelne przy ciągłej eksploatacji w atmosferze korozyjnej. Zawartość soli w powietrzu w połączeniu z podwyższoną wilgotnością stanowi poważne wyzwanie dla stosowanych nadruków i materiałów.

Na podstawie IEC 60068-2-11/-52 przeprowadzane są testy symulujące obciążenia występujące w klimacie morskim. Odporność materiałów bada się w atmosferze korozyjnej poprzez rozpylanie solanki. Próbki umieszcza się w komorze testowej i przez 96 godzin spryskuje precyzyjnie odmierzonymi dawkami 5-procentowego roztworu chlorku sodu (NaCl; wartość pH 6,5-7,2) w temperaturze +35°C.

Po zakończeniu testu próbka jest badana pod mikroskopem. Materiały oznacznikowe Phoenix Contact spełniają te wysokie wymagania i można je stosować również w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Powrót do góry

Odporność na rozpuszczalniki

zgodnie z EN 60464-2:2001

Oznaczenia i opisy muszą być odporne na opary różnych rozpuszczalników. W oparciu o ww. normę opisy i nadruki są przechowywane przez dziesięć dni w atmosferze zawierającej aceton, n-heksan i etanol, po czym nadal muszą być czytelne.

Powrót do góry

Odporność na ścieranie i tarcie

Odporność na ścieranie i tarcie wg DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1  

Odporność na ścieranie i tarcie

wg DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1

Opisy i nadruki muszą być odporne na działanie stosowanych w przemyśle środków czyszczących. Zgodnie z normą opisy i nadruki są pocierane miękką ściereczką nasączoną wodą, izopropanolem, benzyną ekstrakcyjną i n-heksanem. Po tym muszą być nadal czytelne.

Materiały oznacznikowe Phoenix Contact spełniają wysokie wymagania pod względem odporności na ścieranie i tarcie oraz nadają się do wszystkich zastosowań.

Powrót do góry

Odporność na zadrapania

Odporność na zadrapania wg DIN EN ISO 1518  

Odporność na zadrapania

wg normy DIN EN ISO 1518

Opisy i nadruki muszą być odporne na obciążenia mechaniczne punktowe i liniowe. Z tego powodu Phoenix ‍Contact bada wszystkie opisy i nadruki pod kątem odporności na zadrapania wg powyższej normy.

Próbki są poddawane działaniu rylca z półkolistą końcówką (średnica 1 mm) w zależności od metody nadruku z siłą 2 N do 6 N. Następnie próbki są badane wizualnie i mikroskopowo. Materiały oznacznikowe Phoenix Contact spełniają te wysokie wymagania mechaniczne.

Powrót do góry

Odporność na wibracje

wg IEC 60068-2-6

Badanie to ma na celu określenie odporności materiałów oznacznikowych na drgania i sprawdzenie bezpiecznego osadzenia mimo długotrwałych wibracji. W ramach badania w celu symulacji sił rotacyjnych, pulsacyjnych lub oscylacyjnych badany przedmiot poddaje się działaniu harmonijnych, sinusoidalnych drgań.

Test odbywa się we wszystkich trzech osiach przestrzennych (x, y, z). Podczas badania częstotliwość zmienia się w zakresie od 3 Hz do 150 Hz z prędkością jednej oktawy na minutę. Skuteczna wartość przyspieszenia wynosi do 50 m/s2.

Próbki badane są po dwie godziny w każdej z trzech osi. Materiały oznacznikowe nie mogą ulec uszkodzeniom, które miałyby wpływ na dalszą eksploatację. Wszystkie materiały oznacznikowe ‍Phoenix Contact są zgodnie z normą i można je stosować zwłaszcza w warunkach narażenia na duże wibracje.

Powrót do góry

Badanie odporności na wibracje

Badanie odporności na wibracje wg DIN EN 61373 – wibracje przypadkowe szerokopasmowe  

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

wg DIN EN 61373 – wibracje przypadkowe szerokopasmowe (ostrość próby wg DIN EN 50155)

Materiały opisowe są narażone na wibracje i wstrząsy w wielu zastosowaniach a w szczególności w transporcie. W celu zasymulowania występujących w praktyce obciążeń próbki testuje się pod kątem odporności na drgania o rosnących i malejących częstotliwościach i amplitudach.

Badanie przeprowadzane jest w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 150 Hz. Skuteczna wartość przyspieszenia wynosi do 42,5 m/s2. Próbki testowane są po pięć godzin w trzech osiach (x, y z). Komponenty i materiały oznacznikowe nie mogą ulec uszkodzeniom, które miałyby negatywny wpływ na dalszą eksploatację. Wszystkie materiały oznacznikowe Phoenix Contact spełniają wysokie wymagania pod względem odporności na wibracje.

Powrót do góry

Badanie metodą siatki nacięć

Badanie metodą siatki nacięć wg DIN EN ISO 2409  

Badanie metodą siatki nacięć

wg normy DIN EN ISO 2409

Tutaj wykonywany jest test taśmy klejącej. Polega on na przyklejeniu na testowany opis lub nadruk przezroczystej taśmy klejącej o sile klejenia 10 ± 1 N. Następnie taśmę zrywa się z powierzchni pod kątem 60° do kierunku ruchu z prędkością ok. 1 cm/s.

Po badaniu na taśmie klejącej nie może być pozostałości nadruku. Materiały oznacznikowe Phoenix Contact spełniają wymagania tej normy, są odporne i nie oddzielają się.

Powrót do góry

Badanie siły klejenia

Badanie siły klejenia metodą FINAT nr 2  

Badanie siły klejenia

wg metody FINAT nr 2

Badanie to służy do porównania siły klejenia etykiet na różnych podłożach. W tym celu pasek etykiety (25 mm x 175 mm) nakleja się z określoną siłą na podłoże.

Po upływie określonego czasu pasek odrywa się od podłoża pod kątem 90° z prędkością 300 mm/min. Siłę klejenia podaje się w N/25 mm. Test umożliwia wybór optymalnej etykiety do danego zastosowania.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410