Technologia RFID

Technologia RFID

Bezdotykowe i bezwzrokowe zapisywanie i odczytywanie danych

Niezawodna technologia RFID firmy Phoenix Contact.

Korzyści

 • Bezdotykowe i bezwzrokowe odczytywanie danych w czasie rzeczywistym
 • Jednoczesny odczyt wielu transponderów
 • Odporność na zabrudzenia i uszkodzenia powierzchni
 • Możliwość zapisywania i edytowania danych

Technologia

RFID to skrót od angielskiego pojęcia „radio frequency identification”. Jest to technika umożliwiająca bezdotykowe i bezwzrokowe identyfikowanie obiektów. System RFID składa się z transpondera oraz jednostki odczytującej lub odczytująco-zapisującej. Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów RFID. Wszystkie jednak mają trzy cechy wspólne:

 • Jednoznaczne oznaczanie elementów i obiektów
 • Bezdotykowe i bezprzewodowe identyfikowanie oznaczonego elementu lub obiektu
 • Oznaczony element lub obiekt wysyła dane wyłącznie na zapytanie jednostki odczytującej lub odczytująco-zapisującej

Wynikają z tego różne funkcje podstawowe, które musi spełniać każdy system RFID. W zależności od obszaru zastosowana systemy RFID mogą mieć różne funkcje.

 • Identyfikacja transpondera
 • Odczyt danych transpondera
 • Jednoczesne zarządzanie wieloma transponderami
 • Wykrywanie błędów zapewniające bezpieczną pracę

Rodzaje systemów RFID

 • Systemy „read only”: czytnik i transponder są opisane wyłącznie jednym początkowym numerem ID. Aby do tych transponderów RFID przypisać dalsze dane, konieczne jest powiązanie numeru ID z odpowiednimi informacjami w bazie danych.
 • Systemy „read/write”: jednostka odczytująco-zapisująca i transponder zawierające własną pamięć. Wewnętrzne pamięci transponderów mogą być realizowane w różny sposób. Jednostka odczytująco-zapisująca odczytuje dane z tych pamięci i może również zapisywać w nich nowe dane.
Zasada działania RFID

Zasada działania RFID

Zakresy częstotliwości różnych metod

Nośnikiem transportowym do wymiany danych między transponderem a jednostką odczytującą lub jednostką odczytująco-zapisującą są fale radiowe. W systemach RFID są wykorzystywane różne zakresy częstotliwości.

 Niska częstotliwość (NF)Wysoka częstotliwość (HF)Bardzo wysoka częstotliwość (UHF)Częstotliwość mikrofalowa (SHF)
Częstotliwość30 – 500 kHz13,56 MHz850 lub 950 MHz2,45 lub 5,8 GHz
Zasięgdo 1,2 m0,01 – 0,3 m2,5 mdo 300 m
Prędkość odczytuniskaw zależności od standardu ISOwysokabardzo wysoka
(aktywne transpondery)
Typowe transponderySmart Label,
transpondery w osłonie z tworzywa sztucznego,
transpondery w postaci karty
Smart LabelSmart LabelTranspondery wielkoformatowe

Transponder

Istnieją dwa podstawowe rodzaje transponderów RFID: transpondery aktywne mają własne zasilanie. Są aktywowane dopiero w momencie, gdy jednostka odczytująca lub odczytująco-zapisująca wysyła polecenia w zasięgu transpondera.

Transpondery pasywne są zasilane przez jednostkę odczytującą lub odczytująco-zapisującą. Zasilanie może być realizowane poprzez sprzężenie indukcyjne lub rozproszenie wsteczne. Przy sprzężeniu indukcyjnym pole elektromagnetyczne jednostki odczytującej lub odczytująco-zapisującej indukuje napięcie w antenie transpondera. Kolejnym etapem jest prostowanie tego napięcia.

W systemach o dużym zasięgu stosowane jest często rozproszenie wsteczne. Zarówno transponder, jak i jednostka odczytująca lub odczytująco-zapisująca potrzebują do tego anteny dipolowej z rezonansem do częstotliwości danego systemu RFID. Gdy antena jednostki odczytującej lub odczytująco-zapisującej emituje moc nadawczą, jest ona dostępna na antenie transpondera jako napięcie wysokiej częstotliwości. Transponder wykorzystuje ją poprzez wyprostowanie do zasilania.

Transpondery do nadruku przemysłowego mają bardzo różne kształty i konstrukcje, np.:

 • Smart Label to etykiety identyfikacyjne aplikowane głównie na foliach z tworzyw sztucznych lub papierze
 • Transpondery w osłonkach z tworzywa sztucznego stosuje się w aplikacjach o wysokich wymaganiach w zakresie odporności na wilgoć
 • Transpondery w postaci karty są zatopione w tworzywie sztucznym, np. w formacie karty kredytowej

Zasada przesyłania danych

Elementy sprzężające, np. cewki lub anteny w transponderach i jednostce odczytującej lub odczytująco-zapisującej umożliwiają przesyłanie danych między oboma elementami.

Jednostka odczytująca lub odczytująco-zapisująca wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Jeśli transponder znajduje się w obrębie tego pola, może odbywać się komunikacja. Indukcja wytwarza napięcie w cewce transpondera. Wskutek tego elektronika transpondera generuje kolejny sygnał odsyłany jako odpowiedź do jednostki odczytującej lub odczytująco-zapisującej.

Rozróżnia się różne tryby przesyłania danych między transponderem a jednostką odczytującą lub odczytująco-zapisującą.

MetodaPrzesyłanie energiiPrzesyłanie danych
Komunikacja pełnodupleksowa (FDX)CiągłeJednoczesne wysyłanie i pobieranie danych
Komunikacja półdupleksowa (HDX)CiągłeSekwencyjne wysyłanie i pobieranie danych
Komunikacja sekwencyjnaSekwencyjneSekwencyjne wysyłanie i pobieranie danych

Do produktów

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych produktach? Kliknij poniższy przycisk.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410