Powrót do przegladu

Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT

Kompleksowa integracja bezpieczeństwa danych

Kompleksowa, głęboko zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa stanowi podstawę ochrony maszyn i systemów przed nieupoważnionym dostępem i zagrożeniami. Obecnie i w przyszłości trzeba jeszcze mocniej przestrzegać branżowych wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa IT. W związku z tym bezpieczeństwo sieci i zdalne serwisowanie są bez wątpienia ważne, lecz za kompleksową koncepcją bezpieczeństwa przemysłowego kryje się znacznie więcej. Od dzisiejszych systemów oczekuje się integralności, dostępności i przede wszystkim poufności wszystkich danych.

Jest to możliwe wyłącznie poprzez głęboką integrację różnych mechanizmów i procesów na wszystkich płaszczyznach PLCnext Technology oraz środowiska programistycznego PLCnext Engineer. Dlatego
PLCnext Technology oferuje Security-by-Design, realizując w ten sposób aspekty bezpieczeństwa zgodne z międzynarodową normą IEC 62443.

Bezpieczeństwo przemysłowe przestaje być zatem przeszkodą, a staje się na bazie PLCnext Technology kluczem do nowych idei projektów. Poprzez PLCnext Technology Phoenix Contact w prosty sposób spełnia różne wymagania programistów i użytkowników. Pozwala to na zredukowanie czasów programowania i obniżenie kosztów, a zaangażowane osoby mogą skoncentrować się na projekcie i swoich głównych obowiązkach.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT