Powrót do przegladu

Testy i symulacje

Testy i symulacje

Scenariusze testów i symulacji w celu minimalizacji ryzyka

Niezależnie od tego, czy konieczne są szybkie zmiany w istniejących systemach automatyzacyjnych, czy też planujesz kompletną modernizację aplikacji: wysoka jakość rozwiązania oraz szybkie i niezawodne programowanie stanowią niezbędny warunek konkurencyjności.

Symulacje i scenariusze testowe umożliwiają sprawdzenie zmienionego rozwiązania automatyzacyjnego jeszcze przed jego rzeczywistym uruchomieniem, co redukuje błędy i zagrożenia. PLCnext Technology obsługuje optymalnie każdy scenariusz testów: whitebox testing, czyli kontrolę, czy nowy program będzie działać prawidłowo w sterowniku oraz blackbox testing, tzn. symulację wykonania w wirtualnym środowisku produkcyjnym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT