Powrót do przegladu

Industrie 4.0

Industrie 4.0

Dynamiczne dostosowywanie automatyzacji

W klasycznej piramidzie automatyzacyjnej istniały określone relacje komunikacyjne. Realizując cel produkcji zintegrowanej w sieci zgodnie z założeniami Industrie 4.0, wszyscy uczestnicy systemu automatyzacyjnego muszą rozwiązać swoje połączenia statyczne, aby wymieniać między sobą dane pionowo i poziomo, ponad granicami systemu i firmy. Mówi się tutaj o systemach automatyzacji opartych na systemie cyber-fizycznym.

PLCnext Technology to podstawa nowej, otwartej platformy sterowania firmy Phoenix Contact. Dzięki tej technologii technika sterowania spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego, zmienionego modelu wymiany informacji. Dzięki temu dostosujesz dynamicznie swoje rozwiązanie automatyzacyjne do nowych zadań i struktur produkcyjnych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT