Powrót do przegladu

Skutki prądów piorunowych

Jakie następstwa mają uszkodzenia w wyniku uderzeń piorunów? W jaki sposób można przed nimi chronić budynki i instalacje?

Szkody następcze i zniszczenia spowodowane przez uderzenia piorunów

W przypadku uderzeń piorunów, zależnie od niesionej przez nie energii, dochodzi do znacznych uszkodzeń budynków i instalacji, które mogą spowodować dalsze szkody następcze.
 
W obrębie budynków mieszkalnych lub zakładów drobnego przemysłu, które są regularnie odwiedzane przez ludzi, tego rodzaju szkody nie występują bezpośrednio. Najczęściej w krótkim czasie można tutaj wprowadzić przedsięwzięcia zaradcze w celu ograniczenia szkód. Po tego rodzaju zdarzeniu zakres szkód można ocenić odpowiednio szybko i konkretnie. Natychmiastowa naprawa i ponowne uruchomienie ważnych funkcji instalacji może zapobiec szkodom następczym.

Szkody następcze i zniszczenia spowodowane przez uderzenia piorunów

W przypadku daleko wysuniętych lub rozległych instalacji zazwyczaj nie ma możliwości ich ciągłej obserwacji przez ludzi. Zniszczenia lub uszkodzenia instalacji często zostają zauważone dopiero na podstawie szkód następczych. Z tego powodu coraz częściej stosuje się inteligentne systemy monitorowania, które stale nadzorują różne statusy funkcjonalne instalacji i zgłaszają rezultaty bezpośrednio do centralnej jednostki sterującej. Umożliwia to również natychmiastową reakcję na zakłócenia oraz uniknięcie szkód następczych, jak również długich czasów przestoju.

Dotąd nie istniał system pomiarowy, za pomocą którego można było niezawodnie rozpoznawać i oceniać uderzenia piorunów w instalację. W związku z tym nie było też komunikatów o uszkodzeniach lub zakłóceniach wywołanych tego rodzaju zdarzeniami.

Do instalacji szczególnie zagrożonych uderzeniami piorunów i daleko wysuniętych zaliczają się na przykład turbiny wiatrowe, instalacje energetyczne, rozległe przedsiębiorstwa przemysłowe i urządzenia kolejowe. Wprowadzenie ochrony odgromowej pozbawionej luk przy tego rodzaju instalacjach zasadniczo jest bardzo trudne, czasami wręcz niemożliwe.
 

System pomiaru prądu piorunowego LM-S

System pomiaru prądu piorunowego LM-S  

Jedyny w swoim rodzaju system pomiaru prądu piorunowego

Lightning Monitoring System LM-S firmy Phoenix Contact daje możliwość rejestracji i oceny uderzeń piorunów. W głównym zarysie składa się on z jednostki analizującej i czujnika, który jest zamontowany na przewodzie odprowadzającym instalacji odgromowej.

Ten system pomiarowy wykorzystuje efekt Faradaya lub efekt magnetooptyczny, aby przeanalizować wysokość i kierunek przepływu prądów piorunowych, które występują w przewodach odprowadzających instalacji odgromowej. Następuje tutaj magnetyczne oddziaływanie na falę świetlną, a wielkość tego oddziaływania zostaje przetworzona jako rezultat pomiaru. Transmisja sygnałów następuje również za pośrednictwem światłowodu.

W porównaniu z transmisją sygnałów za pośrednictwem przewodu miedzianego ten system ma wiele zalet. Prądy piorunowe, które występują w otoczeniu systemu pomiarowego, nie mogą już wpływać na sygnał optyczny lub sprzęgać się z łączem transmisyjnym. Dzięki temu układy elektroniki jednostki analitycznej otrzymują sygnał niebudzący zastrzeżeń z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410