Powrót do przegladu

Transmisja sygnałów i monitorowanie

W jaki sposób zarejestrowany sygnał dociera z czujnika do jednostki oceniającej? W jaki sposób są tam przetwarzane rezultaty pomiarów? Jak system może zminimalizować operacje konserwacyjne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na następnych stronach.

Interfejs systemowy i transmisja sygnałów

Interfejs Ethernet RJ-45  

Interfejs Ethernet RJ-45

Za pomocą interfejsu Ethernet RJ-45 możliwe jest włączenie jednostki analizującej do standardowych systemów sieciowych. Dostęp do zebranych danych i konfiguracja systemu realizowane są za pośrednictwem wewnętrznego serwera WWW. Poprzez wykorzystanie adresowania IP interfejs WWW jest wywoływany z przeglądarki internetowej podłączonego komputera.

Nadzór zdalny

Wskazanie wartości obciążeń na telefonie komórkowym  

Wskazanie wartości obciążeń na telefonie komórkowym

Uderzenia piorunów w trudnodostępne lub oddalone instalacje, jak np. morskie farmy wiatrowe, nie są wykrywane lub są rozpoznawane tylko przy wysokich nakładach. System rejestracji piorunów LM-S dostarcza wszystkie dane pomiarowe za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu WWW. Dzięki temu w każdej chwili można zdalnie sprawdzić sytuację obciążeń instalacji, np. za pomocą smartfonu.

Prewencyjna konserwacja

Na podstawie danych oceny można bardzo dokładnie oszacować rzeczywiste obciążenie instalacji. Rezultaty pomiarów są zawsze aktualne i umożliwiają prewencyjną konserwację. Jeśli mamy do czynienia z uszkodzeniem instalacji, to mogą zostać podjęte szybkie środki mające na celu uniknięcie szkód następczych. Pozwala to obniżyć czasy przestojów lub nawet ich uniknąć. Jeśli z rezultatów pomiarów można wywnioskować, że obciążenie instalacji jest minimalne i niekrytyczne, to pozwala to zaoszczędzić niepotrzebnych nakładów na konserwację lub serwis.

Zestyk zdalny

Jednostka oceniająca jest wyposażona również w przekaźnik przełączający z wyprowadzonym zestykiem zdalnym. Ten zestyk rozwierny przy każdym zdarzeniu podaje krótki impuls, który może zostać przetworzony przez licznik. Dzięki temu możliwa jest również normalna lub dodatkowa ocena ilości uderzeń piorunów w instalację. Zestyk przekaźnika przyjmuje swoją pozycję spoczynkową dopiero po uruchomieniu systemu. Zaś przy zakłóceniach systemu przekaźnik zwalnia zestyk. Dzięki temu za pośrednictwem zestyku zdalnego można również sprawdzić gotowość systemu do pracy.

Zestyk zdalny

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410