Zakłady wodociągowe Zweckverband Seebachgebiet: rozwiązanie, dzięki któremu zaoszczędzono dużo czasu i pieniędzy

Bezprzewodowe podłączenie poszczególnych stacji wodociągowych do centrali sterującej z użyciem systemu radiowego Radioline

Tabliczki w zakładach wodociągowych  

Tabliczki w zakładach wodociągowych

Zakłady wodociągowe Zweckverband Seebachgebiet do komunikacji między poszczególnymi stacjami wodociągowymi stosują rozwiązanie radiowe przystosowane do warunków przemysłowych.

W ramach systemu pozyskiwania wody części sieci zdalnego sterowania zostały rozbudowane w oparciu o nowy system radiowy Radioline firmy Phoenix Contact.

Aplikacja

Zakłady wodociągowe Zweckverband Seebachgebiet dostarczają wodę pitną z zakładu w Osthofen, Bechtheim-West i Mölsheim do rozległej sieci wodociągowej o długości ponad 500 km. Z głównej przepompowni w Osthofen woda jest dostarczana do odbiorców poprzez zasobniki, 21 zbiorników wody oraz przepompownie w Bechtheim-West, Gundheim i Dalsheim.

W ramach ciągłej automatyzacji zakładu wykonano połączenia elektryczne ze wszystkimi zbiornikami wody i przepompowniami w obszarze zaopatrywania. Poza połączeniami kablowymi zastosowano również rozwiązania bezprzewodowe, zrealizowane z użyciem systemów radiowych firmy Phoenix Contact.

Obecnie planuje się włączenie do sieci zdalnego sterowania dodatkowych przepompowni i zbiorników ciśnieniowych. Przepompownie te leżą wśród winnic i są oddalone od siebie o kilka kilometrów. Układanie przewodów byłoby zatem dość kosztowne, a miejscami wręcz niemożliwe.

Rozwiązanie

System radiowy Radioline  

System radiowy Radioline z modułami rozszerzeń I/O

Z uwagi na pozytywne doświadczenia, jakie zakłady Zweckverband Seebachgebiet miały już z rozwiązaniem radiowym firmy Phoenix Contact, zdecydowano się zastosować system Radioline oparty na technologii Trusted Wireless 2.0.

Prosta instalacja i modułowa budowa stacji radiowych spełniały wymagania aplikacji, zwłaszcza że system radiowy może przesyłać zarówno sygnały I/O, jak i dane szeregowe, oraz może być rozbudowywany.

Stacja redukcji ciśnienia z łączem radiowym  

W stacji redukcji ciśnienia sygnały ciśnienia i alarmy są przesyłane radiowo

Łatwa konfiguracja bez oprogramowania

Przepompownia Bechtheim-West oraz zbiorniki ciśnieniowe w Heßloch i Dittelsheim leżą w samym środku winnic. Poszczególne budowle są oddalone od siebie nawet o 2,5 km, zatem system radiowy musiał być w stanie obsłużyć takie odległości oraz zastąpić uszkodzoną linię kablową. Ponadto z obiektem Heßloch miała być połączona oddalona od niego o 1,5 km stacja redukcji ciśnienia.

„Konfiguracja modułów radiowych oraz analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść była bardzo prosta”, mówi Herman-Josef Hofmeister w kontekście braku konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania do przesyłania sygnałów I/O. Uruchomienie połączenia radiowego, jak również przypisanie modułów rozszerzeń I/O odbywa się za pomocą pokręteł z przodu urządzeń.

Niezawodna transmisja na dystans do pięciu kilometrów

Przepompownia w Dahlsheim  

Przepompownia w Dalsheim jest wyposażona w kilka systemów radiowych

Ponadto trzeba było wykonać około 4,5-kilometrowe połączenie radiowe między Monsheim a Dalsheim, aby włączyć do sieci dwa nowe zbiorniki.

Anteny paraboliczne, które wzmacniają sygnał radiowy i kierują go w określonym kierunku, umożliwiają komunikację na tak dużą odległość. Linią radiową przesyłane są dane szeregowe, aby połączyć ze sobą poszczególne sterowniki. Obiekt w Dalsheim przyłącza zbiorniki ciśnieniowe do centrali w Osthofen.

Podsumowanie

Hermann-Josef Hofmeister  

Główny elektryk Hermann-Josef Hofmeister w zakładzie wodociągowym w Osthofen

„Dzięki zastosowaniu systemu radiowego Radioline zakłady Zweckverband Seebachgebiet zaoszczędziły dużo czasu i pieniędzy”, stwierdza Hermann-Josef Hofmeister. „Instalacja dwóch modułów radiowych kosztuje mniej więcej tyle, co zamówienie koparki, zanim prace ziemne zostaną w ogóle wykonane”.

Ze względu na wieloletnie dobre doświadczenia z technologią Trusted Wireless zakłady Zweckverband Seebachgebiet również w przyszłości będą korzystać z systemów radiowych firmy Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410