Ekonomiczne rozwiązanie radiowe zapewnia niezbędną przejrzystość kosztów

Zarządzanie energią bez dodatkowego okablowania z zastosowaniem systemu radiowego Radioline

Zakład produkcyjny Walter Mester GmbH Co. KG  

Walter Mester GmbH & Co. KG produkuje rocznie ponad 14 milionów odkuwek

Aby móc korzystać ze zwolnień podatkowych dla zakładów zużywających duże ilości energii, konieczny jest przejrzysty pomiar zużycia. Budowa odpowiedniego systemu zarządzania okazuje się jednak kosztowna, jeśli do podłączenia urządzeń pomiarowych trzeba ułożyć liczne przewody.

Dlatego w kuźni Walter Mester GmbH & Co. KG sięgnięto po rozwiązanie radiowe Phoenix Contact.

Aplikacja

Założona w 1908 roku firma Walter Mester GmbH & Co. KG produkuje rocznie ponad 14 milionów odkuwek ze stali standardowej, stali wysokostopowych i metali nieżelaznych. Do ich produkcji zużywa rocznie około pięciu milionów kWh prądu, wykorzystywanych głównie do procesów termicznych.

Przepływ energii musi być mierzony w sposób przejrzysty z dwóch powodów. Po pierwsze ma to umożliwić dokładne kalkulowanie kosztów produkcji na podstawie kosztów energii na każdy krok produkcyjny, a nie na podstawie niedokładnych szacunków, jak miało to miejsce dotąd. Z drugiej strony zakłady zużywające duże ilości energii mogą korzystać ze zwolnień podatkowych. Z tego względu procesy termiczne muszą być wyposażone w system do pomiaru i zarządzania energią.

Pierwsze oferty, jakie zostały przedstawione prezesowi firmy Ralfowi Mesterowi, były nie do zaakceptowania z powodu wysokich kosztów okablowania i instalacji.

Rozwiązanie

Skrzynka rozdzielcza z modułem radiowym i urządzeniem do pomiaru energii  

Urządzenie do pomiaru energii EMpro i moduł radiowy Radioline w skrzynce rozdzielczej

Jako specjalista w dziedzinie rozwiązań do odlewnictwa i kuźnictwa firma Isertech GmbH zaproponowała rozwiązanie oparte na technologii radiowej. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu urządzeń do pomiaru energii można szybko i niewielkim kosztem przesyłać ważne dane.

Rozwiązanie opiera się na modułach radiowych z rodziny Radioline firmy Phoenix Contact wykorzystujących technologię Trusted Wireless. Standard bezprzewodowy, pracujący w niewymagającym licencji paśmie częstotliwości ISM 2,4 GHz, może łączyć stacje oddalone od siebie nawet o 5000 metrów.

Ponadto zastosowano tu inteligentne urządzenia do pomiaru energii z rodziny EMpro firmy Phoenix Contact, które mierzą wszystkie parametry elektryczne.

Trudne warunki w kuźni  

Trudne warunki w kuźni: silne wibracje i wysokie temperatury

Niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach

„Na początku mój klient i ja mieliśmy wątpliwości”, mówi Thomas Besbes, handlowiec w firmie Isertech GmbH. „Nie byliśmy pewni, czy komunikacja bezprzewodowa będzie działać niezawodnie w tak trudnych warunkach, jakie panują w kuźni”.

Lecz obciążenia elektromagnetyczne z transformatorów i pieców indukcyjnych oraz wysokie temperatury i ciągłe wibracje młotów nie stanowią problemu dla modułów radiowych Radioline ani dla urządzeń do pomiaru energii EMpro.

Przy realizacji w kuźni w Warstein uwzględniliśmy cały łańcuch produkcyjny od surowca po gotową odkuwkę i w niezbędnych punktach wyposażyliśmy go w urządzenia do pomiaru energii oraz urządzenia radiowe.

Centralne przetwarzanie i przechowywanie danych

Po schłodzeniu odkuwki trzeba porozdzielać. Ze względu na to, że zapotrzebowanie energetyczne stosowanych tu nowoczesnych pras mimośrodowych i hydraulicznych jest stosunkowo niewielkie, prasy zostały podłączone wspólnie do jednego urządzenia EMpro zamontowanego w centralnym punkcie w rozdzielni energetycznej w hali tłoczenia. Dzięki zastosowaniu komunikacji radiowej za pomocą modułów Radioline trzeba było ułożyć tylko jedną krótką linię kablową.

Po uruchomieniu systemu zarządzania energią okazało się szybko, że na podstawie wyników pomiarów można wyciągać dalsze wnioski. Prezes Ralf Mester wyjaśnia: „Teraz dokładnie widzimy różnice w wydajności między starymi regulowanymi analogowo a nowymi sterowanymi cyfrowo piecami. Na podstawie tych informacji możemy dokładnie określić moment konieczności zakupu nowego pieca”.

Zebrane dane są przetwarzane w centralnym układzie sterowania. Tam na serwerze WWW są dostępne zawsze aktualne analizy. Ponadto dane są zapisywane w bazie danych SQL, dzięki czemu można udokumentować zużycie przed urzędem skarbowym.

Podsumowanie

Ralf Mester i Thomas Besbes  

Zwolennicy rozwiązania do zarządzania energią: prezes Ralf Mester i Thomas Besbes

Rozwiązanie zastosowane w firmie Walter Mester GmbH & Co. KG pokazuje, jak w przejrzysty sposób za pomocą urządzeń pomiarowych zainstalowanych w najważniejszych punktach energetycznych oraz niezawodnej transmisji radiowej można mierzyć zużycie energii.

Niewielkim nakładem można znaleźć potencjalne oszczędności energii oraz zoptymalizować stopień obciążenia urządzeń produkcyjnych. Ponadto kuźnia otrzymuje dane do dokładnej kalkulacji kosztów produkcji, prewencyjnej konserwacji i wymiany maszyn oraz dokumentowania zużycia w ramach procesów wykorzystujących dużą ilość energii.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410