Elektrownia RWE Westfalen: stabilna sieć bezprzewodowa dzięki naturze

System radiowy Radioline do ekonomicznego przyłączenia oddalonych punktów pomiarowych

Chłodnia kominowa elektrowni RWE Westfalen w Hamm-Uentrup

Chłodnia kominowa elektrowni RWE Westfalen w Hamm-Uentrup

W rozległych sieciach infrastrukturalnych dane muszą być przesyłane często z oddalonych stacji zewnętrznych do centrali sterującej.

Elektrownia RWE Westfalen stosuje do tego przeznaczony do warunków przemysłowych system radiowy Radioline firmy Phoenix Contact. System ten umożliwia proste i ekonomiczne przesyłanie danych pomiarowych do układu sterowania na potrzeby dokumentacji.

Aplikacja

Koncern RWE należy do największych wytwórców energii w Niemczech. Jedna z licznych elektrowni zarządzanych przez RWE leży nad rzeką Lippe na wschód od dzielnicy Hamm-Uentrop.

Woda wykorzystywana do chłodzenia jest pobierana z przepływającej obok rzeki Lippe. Służy ona do kompensowania strat parowania przy odprowadzaniu ciepła poprzez chłodnie kominowe. Część wody z chłodni kominowej jest odprowadzana z powrotem do rzeki wraz z oczyszczonymi ściekami z instalacji odsiarczania spalin. Dlatego operator elektrowni jest zobowiązany do dokumentowania parametrów pobieranej i odprowadzanej wody w postaci pomiarów poziomu i temperatury.

Z tego powodu konieczne było przyłączenie zlokalizowanych na zewnątrz elektrowni punktów pomiaru temperatury i poziomu do centralnego układu sterowania, w którym dane są rejestrowane i archiwizowane. Poza połączeniem komunikacyjnym urządzeń znacznie oddalonych od budynków centralnych konieczne było zapewnienie zasilania urządzeń pomiarowych i transmisyjnych zainstalowanych w działających niezależnie stacjach.

Rozwiązanie

Punkt pomiaru poziomu i temperatury wody nad rzeką Lippe

Niezależny energetycznie punkt pomiaru poziomu i temperatury wody nad rzeką Lippe

Niezależne zasilanie przez instalację fotowoltaiczną

Ze względu na to, że układanie linii kablowych jest skomplikowane i drogie, w elektrowni RWE zdecydowano się na bezprzewodowe przyłączenie stacji za pomocą modułów radiowych Radioline firmy Phoenix Contact.

Czujnik temperatury zainstalowany w rzece w obu punktach pomiarowych oraz komponenty radiowe są zasilane przez niezależną instalację fotowoltaiczną firmy Phoenix Contact, precyzyjnie dobraną do potrzebnej mocy.

Skrzynka rozdzielcza z modułami radiowymi Radioline

Moduły radiowe Radioline przesyłają sygnały do powiązanego punktu

Niezawodna transmisja sygnałów na duże odległości

Punkty pomiarowe są oddalone nawet o 1000 metrów od budynku elektrowni, w którym są przyłączone do układu sterowania. Między antenami zamontowanymi w punktach pomiarowych oraz na dachu budynku rozciąga się łąka, na której nic nie zakłóca widoczności.

System Radioline można wykorzystać do tworzenia samonaprawialnej sieci w topologii siatki, w której każde bezprzewodowe urządzenie może pracować jako regenerator sygnałów, przesyłając dane do pozostałych urządzeń w sieci. W razie awarii jednej bezpośredniej ścieżki komunikacji system radiowy szuka automatycznie alternatywnego połączenia poprzez inny obecny w sieci moduł Radioline.

Moduły radiowe z rodziny Radioline opierają się na stworzonej przez firmę Phoenix Contact wersji 2.0 technologii Trusted Wireless. Technologia ta wykorzystuje niewymagające licencji pasmo częstotliwości 2,4 GHz i wyróżnia się wysoką trwałością i niezawodnością oraz dużym zasięgiem, który przy niezakłóconej widoczności może sięgać nawet kilku kilometrów. Elektrownia ma zatem niezawodne rozwiązanie komunikacyjne dostosowane do warunków przemysłowych.

Schemat działania mapowania I/O

Łatwe rozdzielanie sygnałów I/O poprzez mapowanie I/O

Prosta instalacja i uruchomienie systemu radiowego

Instalacją i uruchomieniem przygotowanych fabrycznie komponentów zajęła się firma PBE Esser GmbH z Bergheim, wieloletni dostawca RWE. Prace wykonawcze zarówno przy systemie Radioline, jak i instalacji fotowoltaicznej przebiegły szybko i sprawnie. Oddalone punkty pomiarowe przesyłają do układu sterowania analogowe sygnały temperatury i poziomu oraz cyfrowe komunikaty o błędach.

Rozwiązanie radiowe umożliwia również ekonomiczne zastąpienie linii kablowej do sygnałów I/O. Poprzez tzw. mapowanie I/O dane są rozsyłane w sieci radiowej bez udziału oprogramowania wyłącznie poprzez użycie białego pokrętła. Aby połączyć moduł wejściowy z modułem wyjściowym, wystarczy ustawić w obu modułach ten sam adres mapy I/O — na przykład 23 — układając w ten sposób między stacjami „bezprzewodowy kabel”.

Podsumowanie

Poprzez zastosowanie systemu radiowego Radioline i niezależnego zasilania z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej elektrownia Westfalen zaoszczędziła czas i pieniądze. Do przesyłania wymagających dokumentowania wartości temperatury i poziomu wody zmierzonych w punktach zlokalizowanych nad rzeką Lippe nie trzeba było rozprowadzać żadnych przewodów.

Za pomocą łatwego w obsłudze, elastycznego i wytrzymałego rozwiązania będzie można również w przyszłości przyłączać do układu sterowania zewnętrzne obiekty.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410