Projektowanie toru radiowego

Anteny urządzeń bezprzewodowych powinny się znajdować w polu widzenia, szczególnie w przypadku większych odległości. Aby w tzw. strefie Fresnela nie było żadnych przeszkód, może być konieczny montaż na wysokości kilku metrów. Tutaj również nie powinno być żadnych innych przeszkód.

Widok strefy Fresnela

Promień strefy Fresnela odpowiada wysokości anteny. Zależy on od częstotliwości radiowej i odstępu między antenami.

Linia radiowa może działać również wtedy, gdy w strefie Fresnela znajdują się przeszkody (budynek, drzewo itp.). Wszystko zależy od tego, w jakiej odległości i ile przeszkód leży w obrębie tej strefy.

W takim przypadku zalecamy wykonanie pomiarów testowych. Wewnątrz budynków, w klasycznym otoczeniu automatyzacji, przeważają odbicia, które nie występują tak często na zewnątrz. Odbicia te przyczyniają się do poprawy połączenia radiowego, nawet jeśli strefa Fresnela nie jest całkowicie wolna.

Dystans linii radiowej (d)wysokość anteny (r)
868/900 MHz
wysokość anteny (r)
2,4 GHz
wysokość anteny (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1000 m9 m5,5 m4 m
2000 m13 m8 m5,5 m
4000 m18,5 m11 m8 m
10 000 m29 m--
20 000 m41,5 m--
30 000 m50 m (tylko 900 MHz)--

Tabela przedstawia promień strefy Fresnela w zależności od częstotliwości i odległości. Na tej podstawie można określić wysokość montażu urządzeń bezprzewodowych lub anten.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410