Powrót do przegladu

Łączniki

Łączniki jako styki zaciskane

Połączenia zaciskowe stosuje się z powodzeniem we wszystkich gałęziach przemysłu, w motoryzacji, branży lotniczej, sektorze transportu i w urządzeniach medycznych.

Łączniki nazywa się również stykami zaciskanymi lub konektorami. Są one dostępne w wielu różnych rodzajach i wersjach. Dzielą się na dwie grupy główne: masywne, toczone łączniki/styki określa się jako „zamknięte”, a wycinane, zwijane łączniki/styki jako „otwarte”. W instalacjach elektrycznych pojęciem nadrzędnym dla takich połączeń zaciskanych są „bezlutowe połączenia elektryczne”.

Wymagania ogólne oraz metody badań są opisane w normie europejskiej DIN EN 60352-2. „Zaciskanie” to metoda trwałego łączenia przewodu lub przewodów ze stykiem. Odizolowany przewód wsuwa się w strefę zacisku styku i łączy poprzez zaciśnięcie z określoną siłą. W ten sposób powstaje trwałe, nierozłączne i niezawodne połączenie.

Następujące grupy główne definiują różne rodzaje łączników, o dużym zakresie wymiarów i przekrojów: styki wytłaczane i zwijane, styki toczone, lutowane lutem twardym końcówki zagniatane, końcówki rurkowe i zaciskowe, łączniki stykowe, końcówki zagniatane izolowane, końcówki kołkowe, nieizolowane i izolowane końcówki oczkowe, nieizolowane i izolowane końcówki widełkowe, nieizolowane i izolowane konektory płaskie żeńskie oraz koncentryczne wtyki CATV.

Profile zacisku

Kształtem zacisku stosowanym najczęściej do styków wytłaczanych i zwijanych jest profil B. Masywne łączniki / styki toczone łączy się zaciskiem czterotrzpieniowym (4/8 indent), kwadratowym (square), owalnym, trzpieniowym, podwójnym trzpieniowym, WM, sześciokątnym (hex) + trzpieniowym i zaciskiem B.

Mechaniczne praski zaciskowe z grzechotką lub narzędzia hydrauliczne z matrycami o różnych wymiarach i profilach zacisku stosuje się do przekrojów powyżej 10 mm². W zaciskarkach elektrycznych, pneumatycznych i elektropneumatycznych spotyka się w zależności od rodzaju maszyny profile kwadratowe i czterotrzpieniowe do 10 mm². Do większych przekrojów, np. wtyków ładowania, stosuje się również profil B.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410