Powrót do przegladu

Przewody

Przewody z oznaczeniem

Przewody i kable służą do przesyłania sygnałów lub energii elektrycznej.

Potocznie kabel utożsamia się często z przewodem, bowiem obie wersje składają się zazwyczaj z wielu odizolowanych od siebie żył. Kabel wyróżnia się jednak wyższą odpornością mechaniczną, co pozwala na układanie pod ziemią, pod wodą lub bez dodatkowego zabezpieczenia na wolnym powietrzu. Przewód (nazywany również drutem) składa się z izolacji oraz przewodzącego rdzenia z miedzi lub aluminium. Ze względu na swe doskonałe właściwości, w elektrotechnice stosowana jest głównie miedź.

Klasy przewodów wg IEC/DIN EN 60228

Podział przewodów wg klas  

Klasy przewodów wg IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)

Norma IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) dzieli przewody na 4 klasy giętkości, które służą do klasyfikacji podstawowej giętkości przewodów. Do kryteriów należy średnica pojedynczego drutu oraz liczba drutów. Kolejnym czynnikiem stabilności kształtu jest skok skrętu. Skok skrętu to długość jednego drutu, niezbędna do obrotu 360°. Im mniejszy skok skrętu, tym sztywniejszy i bardziej kompaktowy jest przewód. Powoduje to jednocześnie zwiększenie jego średnicy zewnętrznej.

  • Klasa 1: żyły jednodrutowe
  • Klasa 2: żyły wielodrutowe
  • Klasa 5: żyły wielodrutowe giętkie
  • Klasa 6: bardzo giętkie żyły wielodrutowe
Standardowa budowa przewodu  

Standardowa budowa przewodu

W normie IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) przekroje przewodów są zdefiniowane przez wartości przewodności elektrycznej lub wartości rezystancji. Wartości te stanowią podstawę do obliczenia maksymalnej obciążalności prądowej. Nie podano tam wymaganych parametrów geometrycznych, zwłaszcza tolerancji przekroju. Dlatego też realny przekrój może różnić się znacznie od przekrojów znamionowych.

Poprzez zastosowanie miedzi, której czystość osiąga dziś nawet 99,99%, producent jest w stanie zredukować rzeczywisty przekrój żyły miedzianej o ponad dziesięć procent. Stanowi to spore wyzwanie pod względem zaciskania.

Izolacja oddziela od siebie poszczególne przewody i służy jako powłoka chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi. Podstawowym wymogiem, jaki musi spełnić izolator, jest możliwie jak najwyższa rezystancja elektryczna, która jednak może odprowadzać wytwarzające się ciepło. Z tego powodu jako izolatory stosuje się przeważnie wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne. Rodzaj i właściwości tworzywa decydują o późniejszych możliwościach zastosowania przewodów i kabli. Kolejnym kryterium jest grubość izolacji. Wymiar ten ma bezpośredni wpływ na obciążalność mechaniczną i elektryczną. Właściwości izolacji (twardość, odporność na obciążenia dynamiczne, grubość itd.) ma decydujący wpływ na wybór odpowiedniego narzędzia do usuwania izolacji.

  1. Izolacja
  2. Przewód
  3. Długość odizolowania
  4. Skrętka
  5. Kierunek skrętu
  6. Skok skrętu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410