Powrót do przegladu

Przykłady zastosowań

Przekaźniki czasowe ETD umożliwiają sterowanie licznymi aplikacjami przemysłowymi, w których potrzebne jest sterowanie czasowe o dużej dokładności. Jednocześnie sposób ustawiania niewymagający oprogramowania oraz szybkie okablowanie pozwalają oszczędzić czas i pieniądze.

Opóźnienie włączenia

Opóźnienie włączenia taśmociągów  

Najpierw włączenie taśmociągu 1, następnie taśmociągu 2

Dzięki opóźnieniu włączania można np. uruchamiać po kolei pompy lub silniki, redukując tym samym prąd rozruchowy.

W ten sposób chroni się taśmociągi przed przeciążeniem podczas włączania:

  • najpierw włączenie taśmociągu 1
  • po upływie ustawionego czasu włączenie taśmociągu 2

Opóźnienie wyłączenia

Opóźnienie wyłączenia taśmociągów  

Najpierw wyłączenie taśmociągu 2, następnie taśmociągu 1

Za pomocą opóźnienia wyłączania można np. ustawić w wentylatorach funkcję dobiegu lub zapewnić ochronę przed przeciążeniem podczas wyłączania pomp i silników.

W ten sposób chroni się taśmociągi przed przeciążeniem podczas wyłączania:

  • najpierw wyłączenie taśmociągu 2
  • po upływie ustawionego czasu wyłączenie taśmociągu 1

Zegar taktujący

Funkcja zegara taktującego umożliwia określenie czasów impulsów i przerw.

Funkcję zegara taktującego przekaźnika czasowego ETD stosuje się w następujących aplikacjach:

  • Lampy sygnalizacyjne, kolumny sygnalizacyjne
  • Płukanie wsteczne filtra
  • Płukanie wodociągów
  • Ruch klap powietrza (zapobieganie zablokowaniu się klap)
  • Rozruch pompy (zapobieganie zablokowaniu się pompy)

Funkcja migowa

Dzięki funkcji migowej można ustawić stosunek impulsów do przerw na 1:1.

Przekaźniki czasowe z funkcją migową stosuje się w następujących przykładach: uruchamianie elementów sygnalizacyjnych, np. wskaźników zakłóceń, lampek ostrzegawczych, świateł pozycyjnych.

Analiza sekwencji impulsów

Analiza sekwencji impulsów w taśmociągach  

Jeśli w ciągu ustawionego czasu na przenośnik nie spadnie towar, to zostanie on wyłączony

Za pomocą funkcji analizy sekwencji impulsów ustawia się zakres czasu, w którym musi zostać uruchomiony styk sterujący – tzw. funkcja „watchdog”.

Przykład ten pokazuje automatyczne wyłączenie wzgl. sygnalizację błędu taśmociągu. Jeśli w ustawionym czasie nie pojawi się impuls, to przenośnik zostanie wyłączony lub pojawi się komunikat.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410