Powrót do przegladu

Podstawy na temat stosowania złączek szynowych w obszarze Ex

Ochrona przeciwwybuchowa IEC 60079 na całym świecie

Ochrona przeciwwybuchowa na całym świecie  

Ochrona przeciwwybuchowa na całym świecie

Ochrona przeciwwybuchowa na całym świecie opiera się na normach międzynarodowych IEC 60079 oraz europejskich i amerykańskich normach, standardach i dyrektywach. W Ameryce Północnej podstawowe wymogi określają przepisy Krajowego Kodeksu Elektrycznego (NEC, National Electrical Code) w USA oraz Kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego (CEC, Canadian Electrical Code) w Kanadzie

Dla producentów urządzeń i systemów zabezpieczeń w krajach CENELEC należących i nienależących do Unii Europejskiej istotne znaczenie ma dyrektywa 2014/34/WE (wcześniej ATEX 100a). Te międzynarodowe trendy znalazły odzwierciedlenie w certyfikatach IECEx. Tym samym produkty są dopuszczone do zastosowania w rodzaju zabezpieczenia „Budowa wzmocniona” Ex  e w strefie 1 i 2.

Powrót do góry

Wymagania w stosunku do złączek szynowych do rodzaju zabezpieczenia „Budowa wzmocniona Ex e”

Ex e  

Ex e

Zasada rodzaju zabezpieczenia Budowa wzmocniona „e” (IEC/EN 60079-7) polega w znacznym stopniu na zaostrzonych wymaganiach konstrukcyjnych. Najważniejsze wymagania dla złączek szynowych to:

 • Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora
 • Złączki szynowe muszą być zabezpieczone przed samoistnym rozłączeniem, wzmocnione i wykonane w taki sposób, aby niemożliwe było poluzowanie ani uszkodzenie przewodów w punkcie połączeniowym.
 • Nacisk zestyku nie może być przenoszony przez elementy izolacyjne.
 • Złączki szynowe przeznaczone do podłączania linek muszą być wyposażone w elastyczny element pośredni.

Spełnienie powyższych wymagań, jak również dane techniczne są weryfikowane przez niezależną instytucję (jednostkę notyfikowaną, np. DEKRA, PTB, TÜV...), która następnie wystawia certyfikat. W ramach badania typu wymagane jest przeprowadzenie następujących prób:

 • Badanie typu wg IEC 60947-7-1/-2

 • Udokumentowanie odstępów izolacyjnych w powietrzu i po powierzchni izolatora oraz badanie izolacji

 • Badanie starzenia:

  • Przechowywanie przez 14 dni w temp. 95°C i wilgotności powietrza 95%

  • Następne 14 dni w suchym cieple na poziomie wartości TI izolacji

  • 24-godzinne przechowywanie w zimnie w temp. -65°C zakończone próbą wyciągania przewodu

Tym samym złączki szynowe są dopuszczone do montażu w strefie 2, a przede wszystkim w strefie 1, a więc we właściwym obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem. Jednakże tylko pod warunkiem, że złączki znajdują się w skrzynkach przyłączeniowych. Skrzynki te muszą mieć również dopuszczenie do rodzaju zabezpieczenia „Ex e” oraz stopień ochrony co najmniej IP54. Należy również przestrzegać instrukcji instalacji oraz rysunków montażu.

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact dopuszczone do strefy Ex e to złączki standardowe. Każdy egzemplarz przechodzi badanie izolacji w procesie produkcyjnym zgodnie z normą IEC/EN 60079.

Złączki szynowe Phoenix Contact nie muszą być zatem przechowywane w magazynie z podziałem na złączki Ex i nie Ex. Korzyści są oczywiste.

Powrót do góry

Wymagania w stosunku do złączek szynowych do rodzaju zabezpieczenia „Wykonanie iskrobezpieczne Ex i”

Ex i  

Ex i

W zastosowaniach, w których wymagany jest rodzaj zabezpieczenia „Wykonanie iskrobezpieczne Ex i”, złączki szynowe nie wymagają specjalnego dopuszczenia. Poza złączkami z dopuszczeniem Ex e można tu stosować również inne złączki standardowe. Niemniej jednak stawia się rygorystyczne wymagania w odniesieniu do odstępów izolacyjnych w powietrzu i po powierzchni izolatora:

 • między sąsiadującymi złączkami
 • między złączkami i uziemionymi częściami metalowymi

Należy przestrzegać odstępów dla przegród z materiałów izolacyjnych stałych określonych w normie IEC 60079-11. W instrukcjach instalacji złączek szynowych dla rodzaju zabezpieczenia Ex e znajdują się wskazówki na temat stosowania rodzaju zabezpieczenia Ex i.

Powrót do góry

Wymagania w stosunku do złączek szynowych do rodzaju zabezpieczenia Ex nA / Ex ec

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Aby umożliwić pomiar prądów wykraczających poza zakres iskrobezpieczny za pomocą złączek z odłącznikiem nożowym lub zabezpieczenie tych prądów za pomocą popularnych bezpieczników szklanych, złączki z odłącznikiem nożowym i złączki bezpiecznikowe są dostępne z dopuszczeniem do rodzaju zabezpieczenia Ex nA. W tym celu na przykład wszystkie elementy rozłączne muszą wykazywać się siłą odłączenia powyżej 15 N lub 100-krotności masy własnej. Pozwala to na uniknięcie niezamierzonego otwarcia. W strefie 2 w podstawkach bezpiecznikowych stosuje się w takim przypadku wkładki bezpiecznikowe wypełnione piaskiem. Wymagania są określone w normie IEC/EN 60079-15, która w przyszłości zostanie zintegrowana w IEC/EN 60079-7 jako EX „ec”.

Powrót do góry

Certyfikaty, deklaracja zgodności, instrukcje montażu i instalacji

Certyfikaty  

Certyfikaty

Szczegółowe informacje na temat złączek szynowych w obszarze Ex e oraz Ex i są dostępne w sekcji materiałów do pobrania odpowiedniej dopuszczonej złączki.

Można tu znaleźć następujące materiały:

 • Dane techniczne wg IEC/EN 60079
 • Dopuszczone akcesoria
 • Ważne wskazówki oraz rysunki montażowe
 • Deklaracja zgodności
Powrót do góry

Oznakowanie złączek szynowych Ex

Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym muszą być oznaczone w sposób zapewniający ich prawidłowe użycie zgodnie z właściwościami bezpieczeństwa funkcjonalnego. Oznakowanie urządzeń opisano w normie zharmonizowanej PN-EN 60079. Złączki szynowe o rodzaju zabezpieczenia budowa wzmocniona „e” podlegają obowiązkowi znakowania.

Powrót do góry

Tabliczka znamionowa

Wymagane oznakowanie wg IEC 60079-0 do ATEX i IECEx 
Typ QTC 2,5Nazwa producentaPHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Oznaczenie typuQTC 2,5
Oznaczenie rodzaju zabezpieczeniaEx e II
Numer świadectwa badania typu WE według ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Numer certyfikatu wg IECExIECEx KEM 07.0010 U

Etykieta opakowania

Wymagane oznakowanie wg dyrektywy ATEX 94/9/WE, załącznik II 
Etykieta opakowania QTC 2,5Nazwa i adres producenta

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Niemcy

Oznaczenie typuQTC 2,5
Data produkcji13.09.2010 (przykład)
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (KEMA)0344
Badanie typu według dyrektywy ATEX 94/9/WEX
Kategoria2
Grupa urządzeniaII
Litera oznaczenia zabezpieczenia przed wybuchem gazuG
Litera oznaczenia zabezpieczenia przed wybuchem pyłuD

Ochrona przeciwwybuchowa, teoria i praktyka

Podstawy ochrony przeciwwybuchowej  

Broszura nt. ochrony przeciwwybuchowej

Wykonawcy, projektanci i użytkownicy są konfrontowani z tematem ochrony przeciwwybuchowej nie tylko w klasycznych instalacjach przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Potencjalne zagrożenia kryją się również w obszarach na pierwszy rzut oka niegroźnych, takich jak np. przemysł spożywczy.

Niniejsza broszura omawia szczegółowo zagrożenia występujące w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Stanowi ona pomoc w codziennej pracy.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji
 • Podstawy na temat stosowania złączek szynowych w obszarze Ex

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410