Powrót do przegladu

Zdolność przyłączeniowa

IEC 60947-7-1/-2

Wzorniki (trzpieniowe) typu A i B wg IEC 60947-1  

Wzorniki (trzpieniowe) typu A i B wg IEC 60947-1

To badanie mechaniczne potwierdza podane przez producenta parametry podłączenia ze standardowymi przewodami.

Złączki szynowe muszą być zbudowane w taki sposób, aby umożliwiały podłączenie przewodów o przekroju znamionowym podanym w dokumentacji i zapewniały znamionową zdolność przyłączeniową. Producent podaje parametry w jednostkach metrycznych [mm2] oraz angloamerykańskich (AWG).

Przekrój znamionowy oznacza: Największy możliwy przekrój wszystkich podłączanych przewodów (giętkich oraz jedno- lub wielodrutowych, tzw. linek), dla którego określone są wymagania dotyczące parametrów termicznych, mechanicznych i elektrycznych.

Znamionowa zdolność przyłączeniowa oznacza: Zakres od największego do najmniejszego przekroju, jaki można podłączyć (redukcja min. 2 stopnie) oraz liczba możliwych do podłączenia przewodów, dla jakiej została skonstruowana złączka szynowa.

W ramach badania do złączki szynowej podłączana jest maksymalna przewidziana dla niej liczba przewodów o przekroju znamionowym. Alternatywnie do wykazania przekroju przyłączeniowego można użyć również wzorników, patrz ilustracje. Przewody lub przymiary muszą dać się wsunąć lub podłączyć bez przeszkód do otwartego punktu połączeniowego.

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact oferują wymiary znacznie wykraczające poza wymiary określone w normie dla danego przekroju znamionowego. Dzięki odpowiedniej konstrukcji do wszystkich złączek szynowych systemu CLIPLINE complete można podłączać przewody o przekroju znamionowym również z tulejkami i izolacją.

Podłączanie przewodów aluminiowych

Do bezpośredniego podłączania przewodów aluminiowych nadają się złączki z zaciskiem śrubowym serii UT i UKH pod warunkiem zachowania zasad odpowiedniego przygotowania przewodów. Aluminium „płynie”, tzn. ze względu na niski współczynnik sprężystości podłużnej ustępuje pod naciskiem bardziej niż miedź. Ponadto po zdjęciu izolacji z przewodu aluminiowego w wyniku reakcji z powietrzem na powierzchni przewodu tworzy się warstwa tlenku. Ta warstwa tlenku zwiększa rezystancję przejścia między przewodem aluminiowym a punktem połączeniowym. Dlatego przed oprzewodowaniem należy usunąć warstwę tlenku. Ponadto maksymalna obciążalność prądowa przewodów aluminiowych jest niższa niż przewodów miedzianych. Przy tych samych wymaganiach pod względem dopuszczalnej obciążalności prądowej przekrój przewodu aluminiowego musi być zazwyczaj większy niż przewodu miedzianego. Ze względu na podane wyżej właściwości złączki z zaciskami śrubowymi serii UT ... i UKH ... firmy Phoenix Contact na podstawie licznych badań uzyskały kwalifikacje do stosowania do przewodów aluminiowych. Istotną cechą jakościową tej kwalifikacji jest 1000-godzinny test Current Cycling wg IEC 61545. W ramach tej próby złączki szynowe połączone z przewodami aluminiowymi są obciążane przez godzinę prądem, a następnie na godzinę wyłączane. Cykl powtarza się 500 razy. Podczas tych 1000 godzin zgodnie z ustalonym harmonogramem dokonuje się pomiarów temperatury na punktach połączeniowych. Zmierzone wartości nie mogą przekraczać określonych wartości granicznych. W poniższej tabeli są podane wszystkie złączki z zaciskami śrubowymi firmy Phoenix Contact, które przeszły te testy.

Okrągłe, jednodrutowe, klasa 1; dopuszczone  

Okrągłe, jednodrutowe, klasa 1; dopuszczone

W dopuszczonym przekroju jednodrutowe okrągłe przewody aluminiowe do 35 mm2 (RE) podłącza się bezpośrednio do podanych powyżej przelotowych złączek szynowych z przyłączem śrubowym. W przypadku przewodów aluminiowych o przekroju powyżej 50 mm2 wolno stosować wyłącznie przewody jednożyłowe sektorowe (SE).

Sektorowe, jednodrutowe, klasa 1, α = 90°; dopuszczone  

Sektorowe, jednodrutowe, klasa 1, α = 90°; dopuszczone

W razie bezpośredniego podłączania przewodów aluminiowych do przelotowych złączek szynowych serii UT ... i UKH ... firmy Phoenix Contact trzeba koniecznie przestrzegać poniższych zasad przygotowania przewodów:

  • Z końca przewodu aluminiowego ze zdjętą izolacją usunąć nożem (np. narzędziem do usuwania izolacji ‍WIREFOX-D 13) warstwę tlenku
  • Przewód włożyć natychmiast do neutralnej wazeliny, tzn. wazeliny niezawierającej kwasów i zasad.
  • W miejscu montażu nie może być wilgoci ani czynników agresywnych.
  • W przypadku stosowania przewodu aluminiowego śrubę w korpusie złączki z zaciskiem śrubowym należy dokręcić z momentem dokręcenia zalecanym dla danej złączki szynowej. Nie ma potrzeby dokręcania punktu połączeniowego.
  • Przy ponownym podłączeniu przewodu całą procedurę przygotowania należy powtórzyć.
Przykład z praktyki UKH ...: podłączanie sektorowych, jednodrutowych przewodów aluminiowych  

Przykład z praktyki UKH ...: podłączanie sektorowych, jednodrutowych przewodów aluminiowych

Sektorowe przewody aluminiowe zamontować w punkcie połączeniowym złączek szynowych UKH. Okrągły fragment przewodu należy skierować do góry, aby prostopadły odcinek przewodu leżał na pryzmatycznym spodzie tulei zaciskowej. Do podłączania wielodrutowych przewodów aluminiowych (linek) można stosować akcesoria, jak np. bimetalowe końcówki kablowe (prasowane końcówki kablowe Al/Cu).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410