Powrót do przegladu

Bezpieczeństwo w chmurze

Przesyłaj dane związane z bezpieczeństwem przez Internet do PROFICLOUD, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność pracy.

Bezpieczeństwo w chmurze
Bezpieczeństwo w chmurze – nowe podejście zwiększające efektywność

Bezpieczeństwo w chmurze – nowe podejście zwiększające efektywność

Aplikacje oparte na chmurze oferują całkowicie nowe możliwości połączenia człowieka, danych i procesów. Ważną rolę odgrywają tu również dane związane z bezpieczeństwem. Dlaczego?

Pokażemy Ci, w jaki sposób nasze oparte na chmurze rozwiązanie bezpieczeństwa może jeszcze bardziej zwiększyć Twoją efektywność. Zapewnij sobie przewagę konkurencyjną w cyfrowym świecie dzięki rozwiązaniu chmury firmy Phoenix Contact opartej na PROFINET.  

Zalety

  • Maksymalna dyspozycyjność dzięki dostępowi do danych procesowych i danych bezpieczeństwa w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca
  • Większa produktywność dzięki kompleksowemu podejściu do danych, zasobów i maszyn
  • Minimalizacja usterek i przestojów dzięki konserwacji prewencyjnej
  • Bezpieczna i certyfikowana komunikacja dzięki szyfrowaniu TLS

Rozwiązania bezpieczeństwa oparte na chmurze zwiększające efektywność

Bezpieczeństwo w Proficloud

Możliwość dostępu do danych systemu bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym przez Internet rzeczy (IoT) oraz możliwość przetwarzania danych na możliwe do wykorzystania informacje stanowi ogromny potencjał dla producentów i użytkowników maszyn.

  • Przesyłanie bezpiecznych danych do chmury za pomocą urządzeń Proficloud
  • Ciągłe konsolidowanie oraz monitorowanie danych procesowych i danych dotyczących bezpieczeństwa w chmurze
  • Możliwość przetwarzania zebranych informacji na urządzeniach przenośnych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze

Bezpieczne i standardowe I/O do szafy sterowniczej dostosowane do przetwarzania w chmurze

Bezpieczne i standardowe I/O do instalacji obiektowej dostosowane do przetwarzania w chmurze

Możliwości rozwiązań bezpieczeństwa w chmurze

Rozwiązanie Proficloud firmy Phoenix Contact pozwala użytkownikom i producentom maszyn na usprawnienie procesów operacyjnych, na przykład poprzez analizę zachowań użytkowników. Można również spróbować zoptymalizować konstrukcję maszyny pod kątem ergonomii. Ponadto analiza danych w czasie rzeczywistym umożliwia prewencyjną konserwację, która pozwala na wydłużenie żywotności maszyny poprzez terminową wymianę zużytych komponentów, np. przekaźników.

Przykłady zastosowań

Pokażemy Ci przykłady zastosowania i nowe możliwości, jakie oferuje rozwiązanie bezpieczeństwa oparte na chmurze:

Jesteś użytkownikiem maszyny. Często dochodzi do przestojów maszyny.

Przerwy w produkcji są spowodowane naciskaniem przycisków zatrzymania awaryjnego i otwieraniem drzwi.

Rozwiązanie bezpieczeństwa oparte na chmurze

Pierwsza analiza danych podłączonych do chmury wyłączników drzwiowych i przycisków zatrzymania awaryjnego w czasie rzeczywistym pokazuje, w jakim okresie maszyna pracowała i jakie były inne parametry procesu. Możliwe parametry procesu to np. wydajność lub współczynnik odrzutów.

Kolejnym krokiem jest wykonanie analiz porównawczych maszyn o podobnej konstrukcji lub maszyn różnych producentów. Ponadto można porównać wydajność podobnych maszyn na różnych zmianach produkcyjnych.

Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski dotyczące wadliwej konstrukcji lub nieprawidłowej obsługi oraz podjąć odpowiednie środki w celu zwiększenia wydajności.

Jesteś użytkownikiem maszyny. Maszyna jest regularnie czyszczona i poddawana konserwacji.

Kontrolujesz prędkość napędu maszyny i widzisz, że zmieniany jest tryb pracy i redukowana prędkość maszyny. W trybie ustawień drzwi bezpieczeństwa pozostają jednak często zamknięte.

Rozwiązanie bezpieczeństwa oparte na chmurze

Sygnały związane z bezpieczeństwem, np. sygnały blokady drzwi bezpieczeństwa, sygnały przycisków zezwolenia w połączeniu z trybami pracy oraz bezpieczne profile prędkości są zbierane w czasie rzeczywistym w chmurze i udostępniane do analizy. Umożliwia to na przykład kontrolę wiarygodności jako środek zapobiegający przed manipulacją. 

Jesteś użytkownikiem maszyny. Maszyna wymaga częstych czynności konserwacyjnych.

Ze względu na częste pozaplanowe czynności konserwacyjne zużywające się komponenty związane z bezpieczeństwem, np. przekaźniki, zawory i przełączniki mechaniczne, są narażone na nieproporcjonalnie duże obciążenia.

Rozwiązanie bezpieczeństwa oparte na chmurze

Zbyt częste otwieranie drzwi bezpieczeństwa może świadczyć o tym, że maszyna nie działa w sposób oczekiwany i że konieczna jest częstsza konserwacja. Użytkownik maszyny może wdrożyć odpowiednie działania korygujące. Bowiem częste używanie mechanicznej blokady drzwi powoduje skrócenie żywotności i ma wpływ na pierwotny okres użytkowania (mission time do obliczeń PL). 

Jesteś odpowiedzialny za monitorowanie mostów i śluz.

Rzeki utrudniają bezpośredni dostęp do poszczególnych urządzeń. Dlatego mosty zwodzone i śluzy są sterowane centralnie ze sterowni.

Rozwiązanie bezpieczeństwa oparte na chmurze

Możesz zastosować nasze rozwiązanie w chmurze jako alternatywę do łącza kablowego do przesyłania danych związanych z bezpieczeństwem. Można np. monitorować zdalnie mosty, otwierać je i zamykać lub spowodować wyłączenie awaryjne. Również zdjęcia kontrolne mogą być przesyłane bezpośrednio do chmury i tam przetwarzane.

PROFICLOUD – rozwiązanie w chmurze dla przemysłu

Internet of Things (IoT) z PROFICLOUD  

Internet of Things (IoT) z PROFICLOUD

PROFICLOUD firmy Phoenix Contact to otwarta platforma IoT do efektywnego połączenia urządzeń automatyki przemysłowej obsługujących standard przetwarzania w chmurze oraz usług w chmurze.

PROFICLOUD pozwala na stworzenie sieci rozproszonych urządzeń produkcyjnych. W tym celu sieci PROFINET łączy się ze sobą za pomocą modułu interfejsowego systemu.

Sięgnij po gotowe usługi z naszej oferty lub stwórz swoje własne usługi w chmurze za pomocą naszego zestawu programistycznego (SDK).

Chroniona komunikacja dzięki szyfrowaniu TLS

Bezpieczne szyfrowanie TLS  

Bezpieczne szyfrowanie TLS

Komunikacja z i do PROFICLOUD jest szyfrowana za pomocą TLS 1.2.

Wszystkie urządzenia i usługi połączone z PROFICLOUD nawiązują zawsze połączenie wychodzące. Oznacza to, że wszystkie urządzenia łączą się z PROFICLOUD, a nie chmura z urządzeniami.

Zapobiega to nawiązaniu niepożądanego połączenia z urządzeniami PROFICLOUD z Internetu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Wiecej informacji