Powrót do przegladu

ReSyODP: komunikacja GPRS pomiędzy stanowiskiem sterowania i stacjami roboczymi

Protokół komunikacyjny Open Data Port, zwany w skrócie ODP, służy do komunikacji na bazie GPRS pomiędzy systemem sterowania i podstacjami zdanego sterowania poprzez standardowe złącze OPC. Taka koncepcja pozwala zaoferować rozwiązania z zakresu komunikacji otwartej z różnymi systemami kierowania procesami na bazie OPC.

Biblioteka modułu funkcyjnego ReSyODP

ResyODP - zdalne sterowanie poprzez GPRS  

Biblioteka ResyODP - zdalne sterowanie poprzez GPRS

Biblioteka modułu funkcyjnego ReSyODP Phoenix Contact umożliwia prowadzenie komunikacji zarówno w trybie szeregowym, jak i na bazie Ethernet.

Podczas konfiguracji podstacji sterowania zdalnego należy uwzględnić różnorodne wymogi sprzętowe.

Biblioteka ReSyODP zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa danych: w przypadku przerwania transmisji w PLC (sterowanie z pamięcią programowalną) dane zostają zapisane w pamięci podręcznej. Przy ponownym uruchomieniu urządzenia następuje ich bezpośrednia transmisja. Efekt: brak zagrożenia utraty danych.

Biblioteka ReSyODP zapewnia obsługę protokołu TSC (bundle processor) oraz protokołu MODBUS.
Specyfikacja ODP obejmuje trzy obszary:

Dane on-line

Dane obrazu procesu wczytywane są z PLC w trybie zmiennym lub w ustalonym czasie. Za pośrednictwem złącza OPC (standardowe złącze oprogramowania) następuje ich prezentacja w systemie sterowania. Ponadto: użytkownik ma możliwość centralnego sterowania danymi procesu.

Dane historyczne

Dane historyczne są odczytywane cyklicznie lub na żądanie użytkownika.

Serwer AX ODP udostępnia dane historyczne ze znacznikiem czasowym w postaci plików *.csv.

Dane dotyczące zdarzeń

Sygnały o usterkach, alarmy oraz komunikaty przesyłane są przez podstacje do systemu sterowania z podziałem na rodzaj zdarzeń. Następnie w systemie sterowania możliwa jest archiwizacja oraz analiza.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410