Powrót do przegladu

Szczegóły zalet

Wysoka dyspozycyjność dzięki wtykowym elementom łączeniowym

Dyspozycyjność maszyn i systemu  

Wysoka dyspozycyjność maszyn i systemu

Wydajność procesów produkcyjnych w dużym stopniu zależy od niezawodności maszyn i instalacji. Modułowa konstrukcja PLC logic z wtykowymi elementami łączeniowymi umożliwia szybką wymianę przekaźnika podczas serwisowania. Poznaj korzyści wynikające z wysokiej dyspozycyjności maszyn i systemu.

Elastyczność łączenia

Wtykowe przekaźniki do elastycznego dopasowania  

Kombinacja różnych modułów przekaźnikowych i analogowych

W przeciwieństwie do tradycyjnych modułów logicznych poziom interfejsu można wyposażyć modułowo. Umożliwia to szczególnie elastyczne dopasowanie do różnych wymogów aplikacji. W zależności od częstotliwości przełączania można zastosować zarówno przekaźniki elektromagnetyczne, jak i przekaźniki półprzewodnikowe. Ponadto dostępne są specjalne wersje dla czujników i urządzeń wykonawczych.

Moduły analogowe umożliwiają przetwarzanie analogowych sygnałów znormalizowanych, takich jak prąd, napięcie i sygnały Pt 100/Pt 1000.

Sygnały wejściowe i wyjściowe można konfigurować przy użyciu przełącznika DIP.

Efektywne oprzewodowanie

Zaciski Push-in

Łatwość zastosowania — skuteczność połączenia:

 • Bezpośrednie przyłączanie przewodów sztywnych lub zakończonych tulejką bez użycia narzędzi
 • Specjalny kształt sprężyny zapewnia łatwe wetknięcie przewodu z tulejką o przekroju od 0,25 mm² przy maksymalnych siłach wyciągania przewodu
 • Przewód wyciąga się poprzez wciśnięcie dźwigni za pomocą dowolnego narzędzia, bez bezpośredniego kontaktu z elementami przewodzącymi prąd
 • Do przyłączania przewodów elastycznych o przekroju od 0,14 mm² bez tulejek wystarczy w momencie wetknięcia nacisnąć przycisk

Tradycyjne oprzewodowanie w porównaniu z PLC logic

1) Przy konwencjonalnych modułach logicznych oprzewodowanie podzespołów jest kosztowne i czasochłonne. Aby zrekompensować wady przekaźników wlutowanych na stałe, często w praktyce stosuje się dodatkowe moduły przekaźnikowe przed wejściami/wyjściami. PLC logic zastępuje konwencjonalne aparaty łączeniowe i sterownicze oraz redukuje nakłady na oprzewodowanie.

2) Specjalne wersje dla czujników/urządzeń wykonawczych umożliwiają ponadto bezpośrednie przyłączanie przewodu zasilania i przewodu zwrotnego. Zastosowanie tych wersji oszczędza miejsce i redukuje koszty, gdyż nie są już potrzebne dodatkowe zaciski potencjału.

 

Bezprzewodowa obsługa i nadzór

Aplikacja PLC logic  

Aplikacja PLC logic do zadań obsługi i nadzoru

W celu umożliwienia bezprzewodowego dostępu do danych procesowych między modułem logicznym a przenośnym urządzeniem terminującym dostępny jest adapter Bluetooth w połączeniu z aplikacją PLC logic. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play Store lub Apple App Store. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie lub tablecie można przeprowadzić dostosowanie parametrów aplikacji do modułów logicznych. Dzięki dostępowi do wszystkich zmiennych programu aplikacji można używać do zadań obsługi i nadzoru. Utworzenie widoku wizualizacji jest możliwe dzięki edytorowi zintegrowanego serwera sieciowego. 

Połączenie Bluetooth zapewnia wydajne monitorowanie większej liczby modułów logicznych przy pomocy tylko jednego urządzenia wizualizacyjnego.

Prosta realizacja projektów dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu

Oprogramowanie — zrzut ekranu  

Oprogramowanie Logic+

Intuicyjne oprogramowanie Logic+ umożliwia łatwe i szybkie projektowanie. Poprzez wybór odpowiednich funkcji i ich połączenie metodą drag & drop można utworzyć schemat styków (LD) i schemat ideowy (FBD). Użytkownik dysponuje przy tym następującymi blokami funkcji:

 • Funkcje podstawowe: AND, OR, NOT, XOR
 • Funkcje matematyczne: dodawanie, dzielenie, mnożenie, odejmowanie, tworzenie wartości bezwzględnej
 • Pozytywne i negatywne rozpoznawanie zbocza
 • Przerzutniki RS i SR
 • Opóźnienie włączania i wyłączania, generator impulsu, wydłużenie impulsu, tygodniowy zegar sterujący
 • Licznik odliczający do góry i w dół
 • Analogowy i cyfrowy komparator
 • Funkcje specjalne, na przykład wyliczenia położenia słońca, są dostępne jako dane do pobrania

Przejrzysty podział w edytorze programu, toolbox, widok sprzętowy i okno komunikatów są szczególnie łatwe w obsłudze. Ponadto symulację i uruchamianie całego programu można przeprowadzać zarówno online, jak i offline. Liczne przykłady zastosowania ułatwiają zapoznanie z oprogramowaniem.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania