Multipleksery

Multipleksery

Łatwy sposób na komunikację I/O

Kompletny system I/O można uruchomić szybko i prosto bez konieczności programowania.

Powrót do Komunikacja na bazie magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w Multipleksery

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

System multiplekserowy to prosty system do przesyłania sygnałów cyfrowych i analogowych między dwoma lub więcej oddalonymi od siebie stacjami. Przesyłaj sygnały I/O między oddalonymi stacjami zewnętrznymi przez 2-żyłowe przewody miedziane lub poprzez połączenie bezprzewodowe.

Zalety

 • Łatwe uruchomienie bez programowania
 • Nowe możliwości rozdziału sygnałów I/O na maks. 99 stacji w systemie magistrali dzięki multiplekserowi wielopunktowemu
 • Łączność na duże dystanse z wykorzystaniem istniejących 2-żyłowych przewodów miedzianych lub poprzez połączenie bezprzewodowe
 • Możliwość modułowej rozbudowy o moduły rozszerzeń I/O
 • Zwiększ zasięg za pomocą konwerterów do światłowodów lub SHDSL dzięki alternatywnym mediom transmisyjnym

Radioline – multiplekser wielopunktowy

Moduły główne Radioline do zastosowania na całym świecie  

Radioline – multiplekser wielopunktowy

Dopasuj system I/O do wymogów swojej aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania.

 • Nowe możliwości rozdziału sygnałów I/O na maks. 99 stacji w systemie magistrali dzięki multiplekserowi wielopunktowemu
 • Rozbudowa systemu radiowego Radioline o kablową strukturę liniową
 • Możliwość użycia w dowolnych sterownikach jako urządzenia podrzędnego Modbus/RTU
 • Możliwość rozbudowy o maks. 32 moduły I/O Radioline (256 wejść i wyjść cyfrowych lub 128 analogowych)
 • Wymiana modułów podczas pracy (hot swap) dzięki łącznikowi T-BUS na szynę nośną
 • Łączność na dystans do 1,2 km z wykorzystaniem istniejących 2-żyłowych przewodów miedzianych lub do 20 km przy użyciu ekstenderów SHDSL
 • Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2

Multipleksery obiektowe Inline

Inline: multiplekser obiektowy do łatwego przesyłania sygnałów I/O metodą punkt-punkt  

Inline: multiplekser obiektowy do łatwego przesyłania sygnałów I/O metodą punkt-punkt

System multiplekserów obiektowych to prosty system do przesyłania sygnałów I/O między dwoma oddalonymi od siebie stacjami. Ma budowę modułową i pozwala na rezygnację z tradycyjnego okablowania równoległego.

 • Łatwe uruchomienie bez programowania
 • Komunikacja punkt-punkt sygnałów I/O
 • Możliwość rozbudowy o maks. 32 złączki szynowe I/O Inline (512 wejść i wyjść cyfrowych lub 32 analogowe)
 • Łączność na dystans do 12 km z wykorzystaniem istniejących 2-żyłowych przewodów miedzianych lub do 20 km przy użyciu ekstenderów SHDSL
 • Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2

Wireless-MUX – multiplekser obiektowy

Wireless-MUX – bezprzewodowy kabel sygnałowy  

Wireless-MUX – bezprzewodowy kabel sygnałowy

Zestaw radiowy Wireless-MUX przesyła w dwóch kierunkach 16 sygnałów cyfrowych i dwa analogowe, może więc zastąpić 40-żyłowy kabel sygnałowy.

 • Łatwe uruchomienie bez potrzeby konfigurowania i ustawiania
 • Komunikacja punkt-punkt sygnałów I/O
 • Najnowsza technologia Bluetooth 4.0
 • Niewielkie zużycie energii
 • Szybkie nawiązywanie połączenia i przesyłanie sygnałów
 • Przy dobrej widoczności zasięg do 200 m przy użyciu anten dookólnych i do 400 m przy użyciu anten kierunkowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410